Aktualizacje

 1. Poprawione wyświetlanie okna modalnego aktualności
 2. Poprawiony raport sald archiwalnych na wskazany dzień z opcją ‘uwzględniaj operacje wsteczne’
 3. Poprawka w aktualizacji bazy budynkowej
 4. Poprawione przenoszenie zobowiązań jednorazowych w funkcji “Płatnik”
 5. Poprawione wyświetlanie listy klientów w module zaawansowanych uprawnień
 6. Zredukowane użycie pamięci przez wykresy live
 7. Poprawka w działaniu powiadomień WWW
 8. Dodana kwota w zestawieniu faktur
 9. Poprawione fakturowanie pozycji oznaczonych jako “seria 2”
 10. Poprawione automatyczne pobieranie bilingów MVNO w przypadku wygaśnięcia sesji

Aktualizacja

 1. Poprawione zapisywanie GPS z przecinkiem w edycji PPPoE
 2. Dodana kolumna ‘data’ na wydruku zestawień bankowych
 3. Dodane pole ‘seria’ w dodatkowych pozycjach seryjnych. Opcja umożliwia automatyczne wystawienie drugiej faktury seryjnej w miesiącu z określonymi pozycjami.
 4. Moduł Jambox – domyślne fakturowanie ustawione na obecny miesiąc
 5. Dodane logowanie numeru przy usunięcie konta bankowego
 6. Poprawiony wybór PON na OLT V8106
 7. Poprawka w module MVNO
 8. Dodana walidacja prędkości uplink i downlink na potrzeby raportu SIDUSIIS
 9. Dodane zasięgi radiowe do SIDUSIS
 10. Dodana opcja pomijania zakończeń sieci niezgodnych z bazą budynkową w eksporcie SIDUSIS
 11. Dodane filtrowanie wg. symbolu w formularzy dodawania pozycji seryjnych
 12. Pobieranie bilingów Lovo dostosowane do zmiany w API
 13. Zaktualizowany raport GUS

Aktualizacja

 1. Dodany raport SIDUSIS
 2. Dodane menu: Biling w MVNO_MP
 3. Dodana opcja szybkiej edycji istniejących subskrypcji IPTV
 4. Poprawione wyświetlanie listy PON na OLT V5808
 5. Dodana flaga przy umowie “ostatnia aktywna”
 6. Dodane 6 nowych modeli ONT do słownika
 7. Jambox – poprawki w bilingiowaniu
 8. Jambox – naprawione kodowania w edycji istniejących rekordów
 9. Przyśpieszone działanie Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi
 10. Dodana opcja edycji budynku w Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci
 11. Przyśpieszone działania Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi oraz dodane dynamiczne filtrowanie
 12. Poprawiony import zestawień mbank CSV
 13. Poprawione wysyłanie długich SMS
 14. Dodane oznaczenie rodzaju zasięgu oraz typu usługi w edycji budynków (do SIDUSIS)
 15. Poprawiony błąd wczytywania widżetów przy powtórnym otwieraniu okna modalnego
 16. Poprawione odświeżanie statusu wysłanych wiadomości przez sms.pl i serwersms.pl
 17. Dodana możliwość masowego ustawiania rodzaju zasięgu i usługi w zakończeniach sieci

Aktualizacja

 1. Poprawione zaznaczanie towaru w protokole wydania zewnętrznego
 2. Poprawione wczytywanie widżetów z pulpitu po długiej przerwie w logowaniu
 3. Zwiększona liczba opcji przy stronicowaniu tabel
 4. Przywrócone zapamiętywanie ustawień filtrowania i stronicowania
 5. Nowe filtrowanie / stronicowanie w:  Magazyn -> Protokoły
 6. Nowe filtrowanie / stronicowanie w: Finanse -> Transfer
 7. Dodany druk w Finanse- > Zestawienia -> Drukuj wpłaty
 8. Poprawione dodawanie rozliczenia po wystawieniu korekty
 9. Dodatkowe pole na numer dowodu
 10. Dodane sortowanie towarów po nazwie w protokołach magazynowych
  Poprawione zapamiętywanie ustawień filtrowania tabel
 11. Raport sprzedaży wg. prędkości przyłącza dostosowany do aktualnych wymagań
 12. Dodany przycisk szybkiego usuwania konta PPPoE na karcie klienta
 13. Poprawione dodawanie kolejnych usług do umowy
 14. Poprawione wyświetlanie slotów OLT Dasan
 15. Poprawione usuwanie odsetek z wystawionej FF
 16. Dodana zmienne {numer_fv} w powiadomieniach SMS
 • Dostępny moduł MVNO MP
 • Dostępny moduł Jambox

Aktualizacja

 1. Dodany katalog pozycji stałych w magazynie. Umożliwia szybkie dodawanie do protokołu wydania zewnętrznego np. zasilaczy, adapterów PoE, pilotów STB, przewodów UTP i innych towarów nie posiadających numeru seryjnego czy MAC.
 2. Dodana możliwość masowego usuwania naliczonych odsetek z karty klienta
 3. Dodana możliwość usuwanie odsetek z wystawionej FV
 4. Moduł Optima: dodany kod kraju przy NIP, wyłączone dodawania Pesel w klientów ze statusem firma
 5. Poprawione dodawanie umowy po usunięciu klienta
 6. Poprawiony domyślny operator gdy dostęp do podmiotu jest zablokowany w module zaawansowanych uprawnień
 7. Dodana obsługa formatu “pocztowy collect” w wersji bez ID wpłaty
 8. Poprawiony nagłówek w rejestrze sprzedaży wg. towarów oraz dodane sortowanie wg. rodzaju uslugi
 9. Usprawnienia w działaniu powiadomień WWW.
 10. Dodana informacja na karcie klienta o ilościach dni do blokady przy braku płatności
 11. IPTV – przy dodawaniu subskrypcji domyślnie pojawi się data aktywacji umowy
 12. Dodatkowa walidacja w protokołach magazynowych
 13. Dodatkowa walidacja w kreatorze i formularzu dodawania oraz edycji klienta
 14. Dodatkowa walidacja w formularzach dodawania i edycji kont IP
 15. Dodatkowa walidacja w umowach
 16. Poprawione formatowanie konta na druku przelewu
 17. Adres podany przez CC jest teraz kopiowany jako adres zgłoszenia (zamiast adresu podstawowego klienta).
 18. Magazyn: Jeśli podamy ilość to w opisie pod towarem pojawi się wartość jednostkowa
 19. Magazyn: Dodana wartość przy każdej pozycji na druku protokołu
 20. Magazyn -> Towary – dodany kolor oznaczający status klienta, można też filtrować towary po statusie klienta
 21. Poprawiony druk protokołu WZ – na pierwszej stronie mieści się teraz 3x więcej pozycji.
 22. W tabeli “urządzeniach w dyspozycji abonenta” widoczne są też pozycje stałe wydane przez protokół
 23. Dodany link do drukowanie protokołów magazynowych jednym kliknięciem po dodaniu
 24. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Magazyn -> Historia towarów
 25. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Ustawienia -> Logi
 26. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Umowy i aneksy -> Zmiany w usługach
 27. Dodana opcja “uwzględniaj operacje z datą wsteczną” w raporcie z saldami archiwalnymi.
 28. Poprawka w funkcji generowania numeracji dokumentów
 29. Poprawka przy generowaniu faktur seryjnych. Gdy funkcja została włączona przez kilka osób jednocześnie to pojawiał się błąd.

Aktualiuzacja

 1. Optymalizacja tablic haszujących (~ 10x mniejsze zapotrzebowanie na RAM)
 2. DVB-C – przy usuwaniu karty usuwane są też subskrypcje
 3. DVB-C – przy usuwaniu karty multiroom dodane polecenie unpair (usuwana karta nie jest później blokowana)
 4. DVB-C – przy usuwaniu kart głównej usuwane są wszystkie powiązane karty dodatkowe
 5. DVB-C – po dodaniu karty formularz przekierowuje na kartę klienta
 6. DVB-C – przyśpieszone wyświetlanie listy kart
 7. Poprawione naliczanie odsetek w przypadku zadłużenia wynikającego z not obciążeniowych bez terminu płatności
 8. Poprawka atrybutów kontrahentów firmowych w eksporcie Optima
 9. Poprawiona edycja FV gdy ilość podawana jest z przecinkiem a kwota z kropką
 10. Dodana kategoria w pozycjach faktury eksportu Optima
 11. Dodatkowy format Rejestr VAT sprzedaży – CSV rozszerzony
 12. Poprawiony wybór domyślnego operatora w kilkunastu formularzach (przy kilku operatorach w bazie)
 13. Wykresy Live – zminimalizowana komunikacja SNMP z serwerami PPPoE
 14. Dodany eksport Zestawienie sprzedaży według towarów/usług w formacie CSV
 15. Usuwanie kopii zapasowych można ustawić po min. 3 dniach (wcześniej 7)
 16. Poprawiona walidacja NIP firm zagranicznych CN+numer
 17. IP -> Pakiety – po kliknięciu na liczbę w kolumnie PPPoE wyświetlają się przyłącza z dowolnym statusem a nie tylko aktywne
 18. Po dodaniu BZ na kwotę większą niż nierozliczone uznanie mogło wystąpić nieprawidłowe rozliczenie i blokowanie.
 19. Dane przyłączy IPTV usunięte z karty klienta.
 20. Poprawione gromadzenie informacji o MAC w odczytanych z tablic FDB
 21. Dodana lokalna baza MAC producentów w calu zmniejszenia zapytań do zewnętrznego API
 22. Poprawki przy wyborze konta PPPoE powiązanego z umową
 23. Ok. 50 transakcji SQL zostało dostosowane do działania zarówno ze starą bazą MySQL 5, jak również z obecnie używanym MariaDB 10.1 oraz MariaDB 10.6
 24. Dodane sugerowane adresy w formularzu dodawania zgłoszenia. Adresy aktualizują się w chwili zmiany klienta którego zgłoszenie dotyczy.
 25. Dodana integracja SMS z suderSMS
 26. Dodane integracja SMS z użyciem SMS Server Tools 3 (umożliwia podłączenie własnego modemu z kartą SIM)

Aktualizacja

 1. Dodana obsługa tablic haszujących, część danych przeniesiona do nowej dużo szybszej struktury.
 2. Znacznie przyśpieszone generowanie pozycji seryjnych oraz formularzach z sumą abonamentów
 3. Dodana opcja ustawienia własnej numeracji NO i NU w Ustawienia -> Numeracja dokumentów.
 4. Dodane dynamiczne filtrowanie listy profili w formularzach dodawania i edycji ONT Dasan. Pole wyboru jest też dwukrotnie szersze.
 5. Dodany IP OLT w filtrach IP -> GPON Dasan – widoczny przy najechaniu kursorem na pozycję listy
 6. Dasan usprawnione działanie zmiennych m.in. PPP. Dotyczy scenariusza gdy zapisywana jest konfiguracja provisioningu  zawierająca zmienne z konta PPPoE np. login / hasło. Natomiast powiązanie konta z którego w/w dane są pobierane następuje później
 7. Usunięta kolumna “ONU IP” w IP -> GPON Dasan (adresy ONT można sprawdzić w zakładce “Parametry”)
 8. Dodany dużo dokładniejszy wykres transferu kont PPPoE w menu “statystyki”
 9. Poprawka przy dodawaniu ONT w przypadku pracy bez radius.
 10. Gdy usługi powiązane z kilkoma umowami to na symulacji w sekcji “usługi” w “f. seryjne” wyświetlają się ceny z najnowszej umowy
 11. Poprawione działanie zmiennej {razem_mc} gdy klient posiada wiele umów
 12. Poprawiony raport transferów w CSV
 13. Usprawnione działanie wyszukiwarki jeśli w polu nazwa ulicy na karcie klienta podana zostanie też miejscowość
 14. Anulowanie kolejki SMS usuwa sms_id z operacji finansowych co umożliwia ich ponowne wysłanie z użyciem automatu
 15. Konto IP STB przeniesione do sekcji IPTV na karcie klienta.
 16. STB nie wyświetli się na liście umów jeśli nie zostało powiązane z umową
 17. Zoptymalizowane przeliczanie salda klienta
 18. Poprawione generowanie nagłówka ITR przy wysyłce masowej e-mail
 19. Rozszerzone pole z nazwą promocji
 20. Poprawione druki not. Tytuł może być teraz znacznie dłuższy
 21. Poprawiona obsługa znaków specjalne w edycji i opisie towarów na fakturze
 22. Poprawione blokowanie sesji na ASR. Wysłania powiadomienia nieblokującego wyłączało blokadę do czasu jej wygaśnięcia.
 23. Poprawione wyszukiwanie istniejących klientów w starszej wersji kreatora
 24. Poprawione usuwanie kodów JPK na liście towarów
 25. Przywrócony ‘ping STB’ – znajduje się w sekcji IPTV.
 26. Sugerowane daty subskrypcji STB są pobierane z danych umowy. Data zakończenia subskrypcji ustawia się teraz domyślnie jako pusta (czas nieokreślony).
 27. Poprawiony import zestawień PKO przy zestawieniach z mix-em wpłat na konta indywidualne i zbiorcze
 28. Zaktualizowany algorytm obliczania odsetk. Uwzględnia teraz dni ustawowo wolne oraz często zmieniające się oprocentowanie
 29. Dodane blokowanie przy zapisywaniu formularza wyboru miejscowości TERC
 30. W formularzu wystawiania KP przy checkboxach z kwotami faktur dodane korekty

Aktualizacja

 1. Dodane klikane wartości w kolumnie “NET” w zasięgach
 2. Rozbudowane komunikaty przy błędach w komunikacji z centralą VoIP.
 3. Poprawione przetwarzanie daty w nowych bilingach Lovo
 4. Poprawione zgody na upublicznienie w eksporcie SIIS
 5. Panel operatora jak i BOA dostosowany do pracy z adresacją IPv6 (obsługa adresowania IPv6 dla CPE dodana wcześniej)
 6. Nowa formatka wyboru cechy na liście klientów. Umożliwia dynamiczne filtrowanie i wybór wielu cech jednocześnie.
 7. Nowe formatka wybory cech klientów i cech faktur w Finanse -> Faktury.
 8. Dodane dynamiczne filtrowanie w Urządzenia – SIIS – Zasięgi -> Ulice
 9. Dodana możliwość wstawiania dowolnej liczby załączników w szablonach e-mail
 10. Dodana edycja budynku w zasięgach z możliwością poprawienia GPS i listą klientów w budynku
 11. Dodana możliwość tworzenia zadań z poziomu budynku np. zbierania informacji  handlowych lub dodawania notatek dot. infrastruktury. Utworzone zadania są też widoczne w kalendarzu.
 12. Dodane podsumowanie: Klienci -> Lista – Info z liczbą klientów wg. statusu, podmiotu, salda i salda przeterminowanego
 13. Dodane podsumowanie: Finanse -> Faktury – Info z sumą brutto oraz suma gotówką
 14. Dodane podsumowanie: Finanse -> Kasa i bank -> Info z liczbą i sumą wpłat / zwrotów i wypłat podzielonych na rodzaj dokumentu
 15. Usprawniony import słowników zewnętrznych
 16. Poprawiane wyświetlanie danych wybranego klienta w edycji VoIP
 17. Poprawione raportowane zasięgów jeśli węzeł z zakończeniami światłowodowymi posiada też przyłącza radiowe
 18. Poprawiony raport transferów finansowych gdy w jednej bazie kilku operatorów.
 19. Poprawione wstawiania dodatkowego numeru kontaktowego [TEL2] przy dodawaniu zadań z Kalendarza
 20. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie formularzy przy dużej bazie klientów: edycja klienta, dodawanie i edycja zgłoszenia, edycja PPPoE, dodawanie i edycja konta VoIP
 21. Jeśli w ustawieniach poczty wychodzącej dodany jest parametr Replyto to From nie będzie domyślnie kopiowane do Replyto (“odpowiedz wszystkim” pojawiały się dwa adresy)
 22. Poprawki w działaniu kalendarza
 23. Poprawione i przyśpieszone uzupełnianie miejscowości w zasięgach TERC
 24. Zmienione kodowanie nagłówka wysyłanych e-mail w taki sposób aby wiadomość mogła zawierać znaki specjalne w nazwie nadawcy (pole from).
 25. Dodany kolor oznaczający status klienta w menu: Klienci -> Lista, IP -> GPON, Finanse -> Faktury i Finanse -> Wpłaty.

Aktualizacja

 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa
 2. Dodane automatyczne kojarzenie MAC routerów podłączonych za ONT w trybie L2 (bridge) na OLT Dasan w sposób który nie obciąża OLT
 3. Nowa wersja formatu eksportu EPP (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor)
 4. Dodana sterowanie statusem portu RF w ONT LEOX
 5. Nowy mechanizm pobierania bilingów Lovo
 6. Dodany eksport w formacie JPK-V7M2 dla faktur wystawionych po 1 stycznia 2022
 7. Zaktualizowane skrypty i biblioteki działające po stronie przeglądarki do najnowszych dostępnych wersji
 8. Przebudowany magazyn. Protokół wydania zewnętrznego i edycja protokołu mogą teraz zawierać nielimitowaną liczbę pozycji
 9. Dodane wyświetlanie statusu traktów (live) w Telefonu -> Lista -> Trakty wraz z listą numerów danego traktu. Trakty można bilingować tak samo jak zwykłe konta SIP.
 10. Komentarze na karcie klienta można teraz dowolnie sortować
 11. Jeśli liczba komentarzy przekracza 2 to pojawia się pole “szukaj” w którym można odfiltrować wg. danej frazy np. “oferta”.
 12. Jeśli liczba komentarzy przekracza 10 to pod komentarzami pojawi się stronicowanie (można szybko ukryć z widoku komentarze sprzed lat pozostawiając np. 10 ostatnich).
 13. Jeśli będą 2 osoby wpisywały ze swojego konta opisy to nie segregują się one datami tylko najpierw segregacja jest do osoby która ten komentarz pisała, trochę to zaburza ciągłość komentarzy
 14. Poprawki przy zaokrąglaniu części groszowej do pełnych zł w zmiennych dot. udzielonych rabatów
 15. Poprawki w eksporcie kalendarza z bardzo długim opisami zadań
 16. Dodane skracanie (kompresja) przy generowaniu adresu IPv6
 17. Ukryte zadania z karty klienta które zostały oznaczone jako usunięte
 18. Poprawione działanie faktur automatycznych
 19. Import zestawień zostaje zatrzymany w przypadku gdy trwa przeliczanie salda dziennego (zwykle 2:10 – 2:15)
 20. Dodane zmienne {symbol} {klient_id} w SMS
 21. Aktualizacja dat świąt i dni wolnych do 2026 – używane przy blokadach i powiadomieniach
 22. Jeśli dodano umowę z STB, następnie zastąpiono innym urządzeniem to na umowie pojawiały się dwa SN/MAC
 23. Poprawione wykresy ruchu sesji PPPoE gdy zautoryzowana na zapasowym radiusie
 24. Dodana kolumna “zestaw” w IP -> Pakiety
 25. Nowa wersja eksportu EPP
 26. Poprawione dodawanie notatek w przypadku otwarcia zgłoszeń z listy jednocześnie
 27. Poprawki w layoucie panelu
 28. W przypadku wysyłki SMS z błędną zmienną (np.. literówka) pojawi się błąd a wiadomość nie zostanie wysłana
 29. Nowa zmienna: Ustawienia -> Godzina wystawiania FV seryjnych (domyślnie 1)
 30. Nowa zmienna: Ustawienia -> Godzina pobierania bilingów (domyślnie 5)
 31. Nowa zmienna: Ustawienia -> Limit transferu – 1Gbits – zawyżony wykres gdy radius z danego konta PPPoE raportuje ruch powyżej 1Gbits
 32. Nowa zmienna: Ustawienia -> Liczba FV po terminie powyżej której włącza się cecha stali dłużnicy
 33. Nowa zmienna: Ustawienia -> Wyświetlanie – komentarze szerokie lub w górnej części strony
 34. Data sprzedaży nie pojawi się na korektach wystawionych po 1 stycznia
 35. Poprawione kojarzenie MAC sesji PPPoE zestawionych z ONT HL-4GMV3 i HL-4GMV2 z interfejsem OLT oraz` ONU_ID
 36. Poprawione zapisywanie numerów budynków w bazie TERC składających się z 5 znaków
 37. Poprawiona symulacja faktur dla usług których początkiem okresu rozliczeniowego jest ostatni dzień lutego
 38. Poprawione generowanie druku umowy gdy użyte zostały specjalne znaki przy loginie PPPoE
 39. Poprawione wyświetlanie rodzaju podmiotu w edycji zainteresowanych
 40. Intergracja z cryptoguard dostosowana do najnowszej wersji API
 41. Przed wykonaniem zmiany w cryptoguard sprawdzane jest stan połączenia z API
 42. Poprawiony błąd w obsłudze kalendarza który mógł zablokować wyświetlanie zadań