Aktualizacja

 1. Dodana obsługa tablic haszujących, część danych przeniesiona do nowej dużo szybszej struktury.
 2. Znacznie przyśpieszone generowanie pozycji seryjnych oraz formularzach z sumą abonamentów
 3. Dodana opcja ustawienia własnej numeracji NO i NU w Ustawienia -> Numeracja dokumentów.
 4. Dodane dynamiczne filtrowanie listy profili w formularzach dodawania i edycji ONT Dasan. Pole wyboru jest też dwukrotnie szersze.
 5. Dodany IP OLT w filtrach IP -> GPON Dasan – widoczny przy najechaniu kursorem na pozycję listy
 6. Dasan usprawnione działanie zmiennych m.in. PPP. Dotyczy scenariusza gdy zapisywana jest konfiguracja provisioningu  zawierająca zmienne z konta PPPoE np. login / hasło. Natomiast powiązanie konta z którego w/w dane są pobierane następuje później
 7. Usunięta kolumna “ONU IP” w IP -> GPON Dasan (adresy ONT można sprawdzić w zakładce “Parametry”)
 8. Dodany dużo dokładniejszy wykres transferu kont PPPoE w menu “statystyki”
 9. Poprawka przy dodawaniu ONT w przypadku pracy bez radius.
 10. Gdy usługi powiązane z kilkoma umowami to na symulacji w sekcji “usługi” w “f. seryjne” wyświetlają się ceny z najnowszej umowy
 11. Poprawione działanie zmiennej {razem_mc} gdy klient posiada wiele umów
 12. Poprawiony raport transferów w CSV
 13. Usprawnione działanie wyszukiwarki jeśli w polu nazwa ulicy na karcie klienta podana zostanie też miejscowość
 14. Anulowanie kolejki SMS usuwa sms_id z operacji finansowych co umożliwia ich ponowne wysłanie z użyciem automatu
 15. Konto IP STB przeniesione do sekcji IPTV na karcie klienta.
 16. STB nie wyświetli się na liście umów jeśli nie zostało powiązane z umową
 17. Zoptymalizowane przeliczanie salda klienta
 18. Poprawione generowanie nagłówka ITR przy wysyłce masowej e-mail
 19. Rozszerzone pole z nazwą promocji
 20. Poprawione druki not. Tytuł może być teraz znacznie dłuższy
 21. Poprawiona obsługa znaków specjalne w edycji i opisie towarów na fakturze
 22. Poprawione blokowanie sesji na ASR. Wysłania powiadomienia nieblokującego wyłączało blokadę do czasu jej wygaśnięcia.
 23. Poprawione wyszukiwanie istniejących klientów w starszej wersji kreatora
 24. Poprawione usuwanie kodów JPK na liście towarów
 25. Przywrócony ‘ping STB’ – znajduje się w sekcji IPTV.
 26. Sugerowane daty subskrypcji STB są pobierane z danych umowy. Data zakończenia subskrypcji ustawia się teraz domyślnie jako pusta (czas nieokreślony).
 27. Poprawiony import zestawień PKO przy zestawieniach z mix-em wpłat na konta indywidualne i zbiorcze
 28. Zaktualizowany algorytm obliczania odsetk. Uwzględnia teraz dni ustawowo wolne oraz często zmieniające się oprocentowanie
 29. Dodane blokowanie przy zapisywaniu formularza wyboru miejscowości TERC
 30. W formularzu wystawiania KP przy checkboxach z kwotami faktur dodane korekty

Aktualizacja

 1. Dodane klikane wartości w kolumnie “NET” w zasięgach
 2. Rozbudowane komunikaty przy błędach w komunikacji z centralą VoIP.
 3. Poprawione przetwarzanie daty w nowych bilingach Lovo
 4. Poprawione zgody na upublicznienie w eksporcie SIIS
 5. Panel operatora jak i BOA dostosowany do pracy z adresacją IPv6 (obsługa adresowania IPv6 dla CPE dodana wcześniej)
 6. Nowa formatka wyboru cechy na liście klientów. Umożliwia dynamiczne filtrowanie i wybór wielu cech jednocześnie.
 7. Nowe formatka wybory cech klientów i cech faktur w Finanse -> Faktury.
 8. Dodane dynamiczne filtrowanie w Urządzenia – SIIS – Zasięgi -> Ulice
 9. Dodana możliwość wstawiania dowolnej liczby załączników w szablonach e-mail
 10. Dodana edycja budynku w zasięgach z możliwością poprawienia GPS i listą klientów w budynku
 11. Dodana możliwość tworzenia zadań z poziomu budynku np. zbierania informacji  handlowych lub dodawania notatek dot. infrastruktury. Utworzone zadania są też widoczne w kalendarzu.
 12. Dodane podsumowanie: Klienci -> Lista – Info z liczbą klientów wg. statusu, podmiotu, salda i salda przeterminowanego
 13. Dodane podsumowanie: Finanse -> Faktury – Info z sumą brutto oraz suma gotówką
 14. Dodane podsumowanie: Finanse -> Kasa i bank -> Info z liczbą i sumą wpłat / zwrotów i wypłat podzielonych na rodzaj dokumentu
 15. Usprawniony import słowników zewnętrznych
 16. Poprawiane wyświetlanie danych wybranego klienta w edycji VoIP
 17. Poprawione raportowane zasięgów jeśli węzeł z zakończeniami światłowodowymi posiada też przyłącza radiowe
 18. Poprawiony raport transferów finansowych gdy w jednej bazie kilku operatorów.
 19. Poprawione wstawiania dodatkowego numeru kontaktowego [TEL2] przy dodawaniu zadań z Kalendarza
 20. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie formularzy przy dużej bazie klientów: edycja klienta, dodawanie i edycja zgłoszenia, edycja PPPoE, dodawanie i edycja konta VoIP
 21. Jeśli w ustawieniach poczty wychodzącej dodany jest parametr Replyto to From nie będzie domyślnie kopiowane do Replyto (“odpowiedz wszystkim” pojawiały się dwa adresy)
 22. Poprawki w działaniu kalendarza
 23. Poprawione i przyśpieszone uzupełnianie miejscowości w zasięgach TERC
 24. Zmienione kodowanie nagłówka wysyłanych e-mail w taki sposób aby wiadomość mogła zawierać znaki specjalne w nazwie nadawcy (pole from).
 25. Dodany kolor oznaczający status klienta w menu: Klienci -> Lista, IP -> GPON, Finanse -> Faktury i Finanse -> Wpłaty.

Aktualizacja

 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa
 2. Dodane automatyczne kojarzenie MAC routerów podłączonych za ONT w trybie L2 (bridge) na OLT Dasan w sposób który nie obciąża OLT
 3. Nowa wersja formatu eksportu EPP (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor)
 4. Dodana sterowanie statusem portu RF w ONT LEOX
 5. Nowy mechanizm pobierania bilingów Lovo
 6. Dodany eksport w formacie JPK-V7M2 dla faktur wystawionych po 1 stycznia 2022
 7. Zaktualizowane skrypty i biblioteki działające po stronie przeglądarki do najnowszych dostępnych wersji
 8. Przebudowany magazyn. Protokół wydania zewnętrznego i edycja protokołu mogą teraz zawierać nielimitowaną liczbę pozycji
 9. Dodane wyświetlanie statusu traktów (live) w Telefonu -> Lista -> Trakty wraz z listą numerów danego traktu. Trakty można bilingować tak samo jak zwykłe konta SIP.
 10. Komentarze na karcie klienta można teraz dowolnie sortować
 11. Jeśli liczba komentarzy przekracza 2 to pojawia się pole “szukaj” w którym można odfiltrować wg. danej frazy np. “oferta”.
 12. Jeśli liczba komentarzy przekracza 10 to pod komentarzami pojawi się stronicowanie (można szybko ukryć z widoku komentarze sprzed lat pozostawiając np. 10 ostatnich).
 13. Jeśli będą 2 osoby wpisywały ze swojego konta opisy to nie segregują się one datami tylko najpierw segregacja jest do osoby która ten komentarz pisała, trochę to zaburza ciągłość komentarzy
 14. Poprawki przy zaokrąglaniu części groszowej do pełnych zł w zmiennych dot. udzielonych rabatów
 15. Poprawki w eksporcie kalendarza z bardzo długim opisami zadań
 16. Dodane skracanie (kompresja) przy generowaniu adresu IPv6
 17. Ukryte zadania z karty klienta które zostały oznaczone jako usunięte
 18. Poprawione działanie faktur automatycznych
 19. Import zestawień zostaje zatrzymany w przypadku gdy trwa przeliczanie salda dziennego (zwykle 2:10 – 2:15)
 20. Dodane zmienne {symbol} {klient_id} w SMS
 21. Aktualizacja dat świąt i dni wolnych do 2026 – używane przy blokadach i powiadomieniach
 22. Jeśli dodano umowę z STB, następnie zastąpiono innym urządzeniem to na umowie pojawiały się dwa SN/MAC
 23. Poprawione wykresy ruchu sesji PPPoE gdy zautoryzowana na zapasowym radiusie
 24. Dodana kolumna “zestaw” w IP -> Pakiety
 25. Nowa wersja eksportu EPP
 26. Poprawione dodawanie notatek w przypadku otwarcia zgłoszeń z listy jednocześnie
 27. Poprawki w layoucie panelu
 28. W przypadku wysyłki SMS z błędną zmienną (np.. literówka) pojawi się błąd a wiadomość nie zostanie wysłana
 29. Nowa zmienna: Ustawienia -> Godzina wystawiania FV seryjnych (domyślnie 1)
 30. Nowa zmienna: Ustawienia -> Godzina pobierania bilingów (domyślnie 5)
 31. Nowa zmienna: Ustawienia -> Limit transferu – 1Gbits – zawyżony wykres gdy radius z danego konta PPPoE raportuje ruch powyżej 1Gbits
 32. Nowa zmienna: Ustawienia -> Liczba FV po terminie powyżej której włącza się cecha stali dłużnicy
 33. Nowa zmienna: Ustawienia -> Wyświetlanie – komentarze szerokie lub w górnej części strony
 34. Data sprzedaży nie pojawi się na korektach wystawionych po 1 stycznia
 35. Poprawione kojarzenie MAC sesji PPPoE zestawionych z ONT HL-4GMV3 i HL-4GMV2 z interfejsem OLT oraz` ONU_ID
 36. Poprawione zapisywanie numerów budynków w bazie TERC składających się z 5 znaków
 37. Poprawiona symulacja faktur dla usług których początkiem okresu rozliczeniowego jest ostatni dzień lutego
 38. Poprawione generowanie druku umowy gdy użyte zostały specjalne znaki przy loginie PPPoE
 39. Poprawione wyświetlanie rodzaju podmiotu w edycji zainteresowanych
 40. Intergracja z cryptoguard dostosowana do najnowszej wersji API
 41. Przed wykonaniem zmiany w cryptoguard sprawdzane jest stan połączenia z API
 42. Poprawiony błąd w obsłudze kalendarza który mógł zablokować wyświetlanie zadań

Aktualizacja

 1. Dodana integracja z kalendarzami: Google, iCalendar oraz Office 365. Funkcję można włączyć w menu: Kalendarz -> Udostępnij.
 2. Dodana obsługa adresacji IPv6. Pulę można dodać w Ustawienia -> Pule IP / IPv6 następnie w kreatorze i edycji PPPoE widoczna będzie opcja włączenia adresacji IPv6. Wspierany model to SLAAC.
 3. Dodatkowe funkcje w API1
 4. Dodany import zestawień w formacie mBank CSV
 5. Dodany opis uszkodzenia w protokole wymiany oraz edycji towaru
 6. Dodana możliwość edycji komentarzy z karty klienta
 7. FV automatyczne: dodane filtrowanie wg. rodzaju podmiotu
 8. FV automatyczne: dodane filtrowanie wg. cech klienta
 9. FV automatyczne: dodana opcja nadawania cechy do wystawionych automatycznie faktur.
 10. Dodana możliwość edycji grup pakietów (IP -> Pakiety -> Grupy pakietów)
 11. Dodana możliwość zmiany wzorca domyślnej wartości danych WIFi w provisioningu z użyciem zmiannych. Wartość ustawia się po przypisaniu konta PPPoE do ONT.
 12. Dodane opcje eksportu raportu sald archiwalnych do CSV oraz PDF
 13. Dodana ikona przy kontach pracowników gdy włączone jest udostępnianie danych do integracji zewnętrznych
 14. Poprawka w wysyłce SMS przez multiinfo w przypadku nieprawidłowego CLID
 15. Poprawka CoA przy zmianie IP
 16. Komentarze z karty klienta rozszerzone na całą stronę
 17. Kolor parametrów ONT zmieniony gdy trwa aktualizacja firmware
 18. Poprawione przetwarzanie XML przy bardzo dużej liczbie szablonów
 19. Zmiana prędkości kolejek STB przy edycji ustawień
 20. Dodane sortowanie zgłoszeń na karcie klienta
 21. Dodany termin płatności na notach obciążeniowych
 22. Poprawiony wydruk NO przy bardzo długiej nazwie odbiorcy lub tytule
 23. Poprawka w pingowaniu gdy pojawi ICMP Redirect lub Unreachable
 24. Poprawiona lista kasjerów w przypadku zmiany nazwiska przy koncie z którego już wykonano operacje
 25. Sprawdzanie statusu SMS przy ‘oczekiwaniu na raport zmniejszone z 5 do 60 minut
 26. Poprawione wyłączanie WLAN_5GHz w provisioningu (wyłączenie WiFi skutkowało wyłaczeniem tylko 2.4).
 27. Poprawiona komunikacja z nową wersją API centrali Adescom
 28. Większe możliwości konfiguracji wydruku kont w przypadku gdy klient posiada ich kilka. Do tej pory zawsze drukowało się nowsze
 29. Poprawione masowa wysyłka e-maili (formularz czasami blokował się na podglądzie)
 30. Poprawione wyświetlanie listy CLID gdy dany klient/numer wraca z usuniętych do aktywnych
 31. Usprawnione sprawdzanie statusu w serwisach serwersms.pl oraz sms.pl
 32. Poprawione odświeżanie wykresu Live na ASR i RedBack przy niestandardowym loginie PPPoE
 33. Poprawiony błąd znikającego atrybutu dodatkowej puli IP przypisanej do CPE przy zmianie adresu sesji na dynamiczny
 34. Poprawiona masowa zmiana prędkości pakietów. Operacja odbywa się w tle i nigdy nie rozłącza sesji nawet jeśli NAS to mikrotik bez włączonego CoA.
 35. Zmienione auto-skalowanie wykresu radiusa tak aby masowe logowania/wylogowania były bardziej widoczne i klikalne
 36. Zmienione działanie formularza sald archiwalnych. Obecnie wskazana data salda to SK (Saldo końcowe) zamiast SP. Rozwiązanie jest spójne z większością programów księgowych.
 37. Usuwanie zadań w kalendarzu powoduje, że zadanie zostaje oznaczone jako usunięte ale rekord nie znika z bazy. Rozwiązanie konieczne dla prawidłowej współpracy z zewnętrznymi kalendarzami.

Aktualizacja

 1. Dodana ustawienie pozwalające na zmianę opcjonalnego postfix-u przy SSID 5GHz
 2. Dodana możliwość zdefiniowania minimalnego sygnału poniżej którego pojawi się ostrzeżenie na liście ONT
 3. Usprawnione starowanie portami ETH i RF przy przełączeniu ONT do innego PON/OLT (zmiana zachodzi natychmiast)
 4. Uzupełniona lista modeli ONU wraz z grafikami
 5. Dodane sortowanie, filtrowanie i stronicowanie na liście modeli ONT Dasan
 6. Dodane filtrowanie wg. dat i operatora na liście aneksów
 7. Dodane wyróżnienie w historii logowań PPPoE przy zmianie MAC oraz gdy sesja nie została zakończona przed ponownym logowaniem
 8. Poprawione wyświetlanie daty wyłączenia usługi PPPoE
 9. Poprawiona nazwa pliku przy pobieraniu załączników do umowy zawierających nietypowe znaki
 10. Poprawka rzadkiego błędu blokującego tworzenie eksportu do JPK
 11. Poprawka przy generowaniu statystyk gdy nie zostanie zapisany identyfikator sesji przy pierwszym logowaniu
 12. Poprawka w działaniu optymalizacji przewidzianej do masowego wyświetlania powiadomień WWW z użyciem własnego szablonu HTML
 13. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie zadań w kalendarzu
 14. Zmiana jednostek z [s] na [min] oraz [brutto] na [netto] w Raporcie VoIP oraz zaktualizowane etykiety na zgodnie z aktualnym formularzem F07
 15. Dodana kolumna “razem” w Raporcie przesłanych danych oraz jednostki zmienione na TB aby były spójne z formularze F05
 16. MAC sesji PPPoE z ONT HL-4GMV jest teraz automatycznie kojarzony z portem OLT
 17. Poprawione wyłączanie atrybutów blokady/powiadomienia na ASR jeśli podczas wyłączania sesja będzie zestawiona na urządzeniu innego typu
 18. Poprawiona obsługa powiadomień WWW przy wstawianiu własnego kodu HTML
 19. Poprawiona funkcja “rozlicz automatycznie” jeśli serwer ma ustawiony niski limit czasu na wykonanie operacji
 20. Poprawiona obsługa kodów JPK przy wystawianiu faktur seryjnych jeśli ustawione były zarówno kody JPK w towarach oraz na karcie klienta
 21. Poprawka w eksporcie do EPP
 22. Zwiększony maksymalny rozmiar zmiennych w ustawieniach oraz pola uwagi z 200 do 400 znaków
 23. Wyłączona auto-zatwierdzanie w Ustawienia -> Logi przy zmianie daty
 24. W menu: Finanse -> Faktury – klawisz “enter” wywołuje teraz “Filtruj” zamiast “Wystaw fakturę”
 25. Data wygaśnięcia w menu: Umowy -> Lista była zablokowana jeśli wyświetlenie listy nastąpiło przez skrót w “wygasające” na pulpicie
 26. Domyślne daty w kilkunastu eksportach i raportach w Finanse -> Operacje zmienione na najczęściej używane dla danego rodzaju zestawienia. Ustawione parametry stają się domyślne do czasu wylogowania
 27. Przebudowane Ustawienia -> Zmienne
 28. Poprawione zapisywanie profilu XML w przypadku wystąpienia duplikatu.
 29. Dodana opcja “klonuj” w szablonach XML
 30. Wyłączone domyślne auto-uzupełnianie przeglądarki przy wprowadzaniu dokumentów i klientów
 31. Raport sprzedaży wg. rodzaju przyłącza wyświetla teraz informację gdy dany rodzaj został usunięty ze słownika a wskazywały na niego pozycje z wcześniejszych faktur objęte raportem.
 32. Poprawki w raportowanie zasięgów SIIS

Aktaulizacja

 1. Dodane indeksy towarów w słownikach i liście towarów. Indeksy pozwalają na grupowanie towarów na potrzeby rozliczeń tj. RBSA.
 2. Dodane zestawienie sprzedaży wg. indeksów w menu: Finanse -> Operacje. Zestawienie po nadaniu indeksów można generować również za wcześniejsze miesiące gdy funkcja nie istniała. Uwzględniane są usługi seryjne oraz dodatkowe pozycje.
 3. Dodane pola z własnymi zmiennymi w “Konfiguracji ONU”
 4. Dodane możliwość ustawienia domyślnej wartości pola uwagi w formularzu wystawiania korekty
 5. Dodatkowe pozycje w protokole WZ
 6. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie listy kart DVB-C
 7. Zaktualizowane instrukcje TERC oraz raportów do GUS i SIIS
 8. Poprawione wyświetlanie numerów PON w OLT V8106 przy kilku aktywnych kartach GPON
 9. Poprawione podstawianie domyślnych DHCP_DNS w nowej wersji pliku XML do ONT Halny
 10. Poprawione auto-rozłączanie przy zmianie puli konta PPPoE
 11. Poprawione wyświetlanie zakończeń sieci na mapie po imporcie nowej wersji bazy budynkowej w miejscowościach nie posiadających ulic
 12. Poprawione działanie masowej zmiany adresów przez edycję Puli IP

Aktualizacja

 1. Dodany nowy eksport “Raport danych o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych” w formacie XML do aplikacji transGUS.
 2. Dodane opcjonalne oznaczenia JPK w edycji klienta które pozawalają na automatyczne przypisywanie do faktur seryjnych np. kodu TP określającego podmioty powiązane
 3. Dodany format zestawień bankowych BGŻBNP TXT
 4. Dodane nowe słowniki TERC i baza budynkowa
 5. Dodane słowniki rejestru Pesel GUS
 6. Dodana kolumna VoIP oraz filtr w IP -> GPON Dasan z ikoną telefonu gdy na ONT skonfigurowana jest sesja SIP.
 7. Dodany komunikat z odnośnikiem do korekty przy próbie usunięcia faktury źródłowej której korekta dotyczy
 8. Dodany dymek z informacją o MAC w statystykach PPPoE (producent, stan magazynowy, gwarancja)
 9. Do cennika promocji VoIP dodane kolumny z cenami bez promocji oraz ostatnią ceną w przypadku wycofania z oferty
 10. Dodana możliwość umieszczania własnych skryptów przetwarzających dane np. na potrzeby wydruku lub eksportu. Skrypty można wywoływać z użyciem interfejsu programu
 11. Dodany ID towaru na podglądzie wystawionych faktur seryjnych
 12. Dodany mechanizm opóźnionego rozłączania sesji PPPoE przy zmianie lub zwolnieniu adresu IP.
 13. Dodany możliwość ustawienia czasu po którym zadania z kalendarza są ukrywane (domyślnie 12 m-cy)
 14. Dodatkowa zmienna w numeracji umów ODT. Reset {n} następuje teraz w zależności od tego które zmienne są używane w danym wzorcu (miesiąc / rok / od początku)
 15. Oznaczenia JPK przy wystawianiu korekty domyślnie ustawione tak jak na fakturze
 16. Ujednolicona nazwa plików przy generowaniu JPK i różnych wariantów EPP (nazwa pliku zawiera nazwę firmy i okres którego plik dotyczy oraz rodzaj eksportu).
 17. Poprawione wyświetlanie wyników wyszukiwania przyłącza po usunięciu klienta
 18. Zaktualizowana wersja eksportu XML do programu Fakir. Zwiera teraz oznaczenia JPK oraz MPP obowiązkowy/dowolny.
 19. Poprawki oznaczeń przy eksportach EPP
 20. Poprawiona klasyfikacja podmiotu w eksportach EPP, JPK, Fakir
 21. Dodatkowa zmienna {faktury} przy zbiorczej wysyłce e-mail z Klienci -> Lista lub IP -> PPPoE
 22. Usprawniony automatyczny import zestawień z kont e-mail
 23. Cecha specjalna “Zwrot urządzeń” włącza się teraz tylko przy umowach ODT.
 24. Poprawione odliczanie w powiadomieniach WWW przy zastosowaniu własnego szablonu
 25. Poprawione przetwarzanie odbieranych SMS z serwisów sms.pl i serwersms.pl
 26. Poprawiona możliwość edycji konta IP powiązanego z usługą IPTV
 27. Poprawki w działaniu funkcji z menu: Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja.
 28. Zwiększony timeout w komunikacji z OLT Dasan
 29. Radius dostępna wersja ze statystykami 64bit (przydatne gdy ruch pomiędzy odczytami liczników danej sesji PPPoE/CLIPS/FSOL przekracza 4GB co 5 minut).
 30. Dodany wybór konta e-mail nadawcy przy wysyłce z karty klienta
 31. Usprawniona wysyłka długich wiadomości SMS w taki sposób aby były scalane w jedną na telefonie odbiorcy (multiinfo)
 32. Poprawione obliczanie ilości części na jakie SMS zostanie podzielony gdy są używane znaki specjalne które są liczone podwójnie
 33. Poprawiony podgląd wiadomości gdy SMS podzielony na wiele linii
 34. Usprawnione działanie skrótów klawiszowych przy zatwierdzaniu i wycofywaniu formularzy
 35. Ustawiony domyślny rodzaj wydruku w karcie podglądu faktury i korekty
 36. Poprawiona numeracja nowych umów gdy z wzorca numeracji usunięto zmienna inkrementacyjną “{n}” wskutek czego przy kolejnej umowie tego samego klienta numer był zajęty
 37. Poprawiona aktywacja powiadomień WWW przy własnych szablonach HTML
 38. Przy umowach ze wzorem numeracji bez {n} np. z samym symbolem klienta {symbol}/{rok} – dodany zostanie dopisek _{kolejny_numer} w przypadku wystąpienia duplikatu

Aktualizacja

 1. Dodane oznaczenia JPK w eksportach EPP w wersji dla biura rachunkowego oraz centrali
 2. Dodany nowy format JPK dla dokumentów wystawionych po 01-10-2020 w Finanse -> Operacje -> Pobierz FV w formacie JPK.
 3. Dodany IP w domyślnych szablonach powiadomień WWW co pozwala łatwiej wychwycić nieprawidłowości w konfiguracji sieci
 4. Dodane oznaczenie “S/R” z informacjami o pozycji seryjnej na podglądzie faktury
 5. Poprawiony nagłówek druku w Finanse -> Faktury -> Drukuj -> Zestawienie gdy więcej niż jeden operator w bazie
 6. Przyśpieszone pobieranie danych przez SNMP w Urządzenia -> Lista NAS.
 7. Poprawione odświeżanie listy hostów w ONT HL-1GE
 8. Dodana możliwość zdefiniowania w ustawieniach indywidualnego wzorca tytułu wątku powiadomień mailowych o zgłoszeniach
 9. Dodana opcja ‘normalizacji NIP” w wystawianych fakturach (po włączeniu przed NIP dodawany jest kod kraju PL i usuwane myślniki)
 10. Dodana kolumna GTU w rejestrze VAT
 11. Dodany ‘dymek’ przy MAC na karcie klienta z informacją o producencie oraz statusie magazynowym i gwarancji
 12. Dodana możliwość masowego nadawania cechy klienta z IP -> PPPoE
 13. Dodana możliwość masowego nadawanie cechy klienta z Umowy -> Lista
 14. Dodany eksport danych klientów Klienci -> Lista -> Zaznacz wszystkich -> eksportuj do EPP – eksport umożliwia masową aktualizację danych w programie księgowym
 15. Dodana cecha specjalna “zwrot urządzeń (7)” która włączy się automatycznie u klientów w dniu zakończenia umowy ODT
 16. Dodane szablon masowego powiadomienie e-mail o płatności do Klienci -> Lista -> Wyślij E-Mail
 17. Poprawki w wysyłce zakolejkowanej poczty
 18. Ujednolicone wyświetlanie dat umów na karcie klienta z Umowy -> Lista
 19. Klienci usunięci na centrali VoIP z pominięciem panelu są teraz przy synchronizacji oznaczani jako nieaktywni w bazie (kolor szary na liście) zamiast usuwania rekordu
 20. Dodane dwu-etapowe usuwanie klienta VoIP. W pierwszym etapie usuwane jest konto na centrali, w drugim klient usuwany jest z bazy (dwuetapowe usuwanie pozwala na fakturowanie bilingów nawet po pierwszym etapie usunięcia klienta)
 21. Zablokowana możliwość usuwania towaru który jest powiązany z pakietem IPTV lub VoIP
 22. Poprawione wskazanie salda początkowego w raporcie kasowym
 23. Poprawione pobieranie indeksu do wyświetlania wykresów Live prędkości sesji PPPoE w RedBack
 24. Poprawka w imporcie poczty gdy ostatnia wiadomość zostanie usunięta
 25. Gdy włączona była obsługa kilku operatorów w ramach jednej instalacji. Na pulpicie wpłaty wyświetlają się wg. aktualnego powiązania klienta z operatorem zamiast powiązania które istniało w chwili dodawania wpłaty
 26. Ujednolicone formatowanie zmiennych {konto(…)}
 27. Poprawka w imporcie zestawień MT940 BNP i Aliorbanku
 28. Usunięty komunikat przy pobieraniu danych z OLT gdy urządzenie nie zostało skonfigurowane do odczytywania sygnału OLT RX
 29. Dodane specjalne proxy do komunikacji z zewnętrznymi API dla najstarszych instalacji linux EOL które nie wspierają współczesnych certyfikatów TLS/SSL

Aktualizacja

 1. Dodana sekcja “dodatkowe numery” w edycji klienta która pozwala na utworzenie wielu kontaktów z opisami
 2. Dodany wykres OLT RX w statystykach i parametrach ONU
 3. Dodane sortowanie oraz filtrowanie w cenniku promocji
 4. Dodane filtrowanie wg. Operatora w Finanse -> Kasa i bank
 5. Dodane sortowanie i filtrowanie listy towarów i usług oraz listy faktur wg. oznaczeń JPK
 6. Dodana możliwość ustawienia oznaczeń JPK w edycji oraz zbiorczo na liście towarów na potrzeby fakturowania seryjnego
 7. Dodana obsługa oznaczeń JPK na fakturach
 8. Istniejący import MT940 dostosowany do implementacji banku BGŻ
 9. Dodana obsługa importu zestawień przy braku Message-ID w nagłówku wiadomości
 10. Dodany Raport prędkości wg. rodzaju przyłącza (przydatne do COCOM).
 11. Dodana funkcja szybkiego pobierania profilów OLT (bez synchronizacji) GPON -> Profile -> Pobierz profile.
 12. Dodane powiadomienia SMS o ind. numerze konta
 13. Wydruk opisu pozycji FV zwiększony do 200 znaków
 14. Poprawione uzupełnianie sygnału instalacji gdy komunikacja z OLT odbywa się przez radiusa
 15. Poprawiona rozpoznawanie numerów stacjonarnych i mobilnych
 16. Poprawiony domyślny layout HTML powiadomień WWW
 17. Poprawiony eksport rozliczeń do PDF
 18. Poprawiony powrót do karty klienta po usunięciu faktury
 19. Przy niektórych konfiguracjach podczas dodawania ONU gdy nie podano opisu, mógł wyświetlać się komunikat błędu pomimo poprawnego dodania urządzenia na OLT
 20. Przy braku kodeka SIP w parametrach ONT pojawiał się status VoIP N/A zamiast Registered.
 21. Skracanie zbyt długich numerów wpłat przy imporcie zestawień bankowych (numer referencyjny większy niż indeks)
 22. Poprawione zaznaczanie domyślnego profilu w edycji ONT na skróconej liście profili
 23. Poprawiona obsługa powiadomień na Cisco ASR gdy używana jest dynamiczna adresacja
 24. Poprawiona możliwość zmiany bramy DHCP na inną niż wartość w szablonie ONT
 25. Przyłącza o zwolnionym IP nie są uwzględniane w kolumnie PPPoE w IP ->Pakiet i Raporcie prędkości wg. rodzaju przyłącza.
 26. Usprawniona wielowątkowa aktualizacja sygnałów ONT w bazie przy dużej liczbie OLT-ów
 27. Restart ONU niedostępny gdy model autoryzacji ustawiony jako Radius a ONT nie został jeszcze podłączony
 28. Przy dodawaniu towaru do magazynu wyłączone auto-zatwierdzanie formularza po wczytaniu numeru seryjnego czytnikiem kodu
 29. Gdy na OLT ustawiono opis ONU używając polskich znaków diakrytycznych to w zakładce “Parametry ONU” wyświetlał się komunikat o niezgodności opisów nn OLT z bazą
 30. Poszerzona tabela z cennikami promocji w ustawieniach umowy

Aktualizacja

 1. Dodane automatyczne powiązanie MAC urządzeń widocznych za STA Cambium działącym w trybie Bridge z adresem “Wireless IP” na karcie klienta
 2. Poprawiony błąd w zakładce parametry przy pobieraniu listy dzierżaw DHCP z STA Cambium (parametr pobiera się teraz tylko w trybach Router i NAT, nie pobiera się w trybie Bridge)
 3. Dodany tryb pracy STA na liście IP -> Cambium
 4. Dodana możliwość zdefiniowania wzorca pola ONU description które ustawi się automatycznie w formularzu dodawaniu ONU
 5. Dodane sugerowane SN w formularzu dodawania ONU Dasan z karty klienta
 6. Dodana możliwość ustawienia odrębnego konta e-mail do powiadomień o zgłoszeniach
 7. Dodane pola SLA w edycji pakietów i w zmiennych umowy
 8. Dodana możliwość wysyłki email z menu: IP -> PPPoE
 9. Dodana możliwość utworzenia własnego layoutu HTML powiadomień i blokad WWW
 10. Dodany priorytet przydatny przy sortowaniu listy profili w IP -> GPON Dasan -> Profile -> Edytuj.
 11. Dodana walidacja SN przy dodawaniu ONT bez wskazywania OLT
 12. Dodane automatyczne kojarzenie CPE wAP 60G z AP oraz węzłem na podstawie MAC
 13. Dodana możliwość ustawienia własnego layoutu PHTML powiadomień WWW
 14. Dodane ustawienia TLS, SMTP_AUTH w konfiguracji poczty wychodzącej
 15. Dodana opcja automatycznej zmiany numeru do powiadomień SMS przy edycji danych kontaktowych klienta
 16. w parametrach STA Cambium dodane wartości “Wireless mode”, “Network mode” oraz “Bridge table”
 17. Poprawione usuwanie konta API gdy nie ustawiono hasła
 18. Poprawione wyłączanie provisioningu w edycji ONU
 19. Poprawione generowanie eksportu CSV wg. rodzaju połączeń VoIP
 20. Poprawione automatyczne blokowanie usług gdy na skutek rozwiązania umów status klienta jest zmieniany na zablokowany
 21. Poprawione ustawienia węzła budynku z menu w IP -> PPPoE
 22. Uzupełnione listy ACL w uprawnieniach kont pracowników
 23. Poprawione zaokrąglanie w licz vat w podsumowaniu
 24. Poprawione fakturowanie subskrypcji IPTV w przypadku aktywacji usługi w trakcie miesiąca za który jeszcze nie wystawiono FV
 25. Poprawione działanie ustawienia dot. druku załącznika faktury “biling uproszczony”
 26. Poprawiony błąd “Brak wolnych przyłączy dla wybranej puli” przy dodawaniu umowy z przyłączem w puli dynamicznej
 27. Poprawione uzupełnianie luki w numeracji przy usunięciu i ponownym dodaniu faktury za ten sam okres.
 28. Poprawiony identyfikator węzła gdy zawiera niestandardowe znaki
 29. Poprawione przeładowanie konfiguracji ONT Dasan – polecenie nie jest wysyłane jeśli ONT nie został aktywowany
 30. Poprawione drukowanie raportu bankowego mBank
 31. Poprawione generowanie okresu cząstkowego dla subskrypcji IPTV aktywowanej w trakcie miesiąca
 32. Poprawione działanie zmiennych sumy opłat subskrypcji IPTV
 33. Poprawiłem odnośniki do edycji i wydruku istniejących not korygujących faktury w formularzu wystawiania korekty
 34. Poprawione filtrowanie w IP -> PPPoE wg. Wireless AP / OLT IP. Po przełączeniu ONU / CPE do innego urządzenia, wyświetlało się na liście zarówno przy nowym AP / OLT jak i wcześniejszym.
 35. Poprawiony błąd polegający na próbie odczytania adresów MGNT z ONT Dasan po dodaniu urządzenia które nie zmieniło jeszcze statusu na Active
 36. Dostosowana obsługa subskrypcji w module DVB-C do najnowszej wersji API CryptoGuard
 37. Poprawione dodawanie umowy lub aneksu zmiany prędkości po usunięciu aktualnie przypisanego pakietu.