Aktualizacja

 1. Dodana integracja z Rejestrem zastrzeżeń numerów PESEL
 2. Raport GUS – aktualizacja
 3. Poprawione sortowanie faktur przy niektórych wzorcach numeracji w eksporcie EPP w wersji dla biura rachunkowego
 4. Raport PIT – poprawka
 5. Poprawka w wydruku raportu kasowego. Mogła wystąpić nieprawidłowość w przypadku dodawania transferów KP/KW z datą wsteczną po zamknięciu miesiąca.
 6. Dodana możliwość masowej zmiany węzła przyłącza w IP -> PPPoE
  W przypadku dodania nowego OLT Dasan który miał wysoki uptime nie aktualizował się model OLT przez co na liście ONT mógł pojawić się PON_ID / ONU_ID w nieprawidłowym formacie. Po zmianie w przypadku braku modelu, system będzie próbował ustalić go 1x na godzinę.
 7. Zaimplementowany dodatkowy mechanizm poprawiający skuteczność automatycznego przypisywanie współrzędnych GPS do zakończeń sieci na podstawie bazy GPS.
 8. Poprawiony raport sald archiwalnych w wariancie uwzględniaj operacje z datą wsteczną
 9. Po ręcznym lub półautomatycznym uzupełnieniu w baza TERC – automatyczne utworzenie zakończenia, wybór rodzaju przyłącza i węzła
 10. Automat TERC, po rozpoznaniu adresu zgodnego z bazą referencyjną automatycznie tworzy teraz Zakończenie sieci oraz raportuje budynek do SIDUSIS.
 11. Usprawnione działanie wyszukiwarki dla fraz o dużej liczbie trafień
  Poprawiony sporadycznie występujący błąd przy wyświetlaniu widżetów bezpośrednio po zalogowaniu
 12. Poprawiona walidacja daty w przypadku gdy urządzenie używa niestandardowych ustawień lokalizacyjnych
 13. Poprawka w raporcie PIT Usługi w adresach, gdy operator nie jest właścicielem infrastruktury to medium i technologia instalacji wewnątrz budynku nie są raportowane.
 14. Dodane zabezpieczenie przed zatwierdzaniem formularza przed zakończeniem wczytywania dynamicznej listy np. listy klientów przy edycji konta PPPoE
 15. Dodana blokada w przypadku próby wystawienia faktur seryjnych z zadanym terminem płatności wcześniejszym niż data wystawienia faktur
 16. Zoptymalizowane sprawdzanie statusów wysłanych SMS w module auto-respondera SMS
 17. Poprawione linkowanie do usługi VoIP powiązanej z umową
 18. Poprawiony rzadko występujący błąd gdy podczas dodawania konta PPPoE w kreatorze nie zostanie wybrana żadna pula IP.
 19. Dodana do logu klienta informacja o każdym dodaniu zeskanowanego dokumentu, edycji, pobraniu oraz usunięciu.
 20. Poprawione wyświetlanie uptime na liście PPPoE na instalacjach ze starą wersją systemu
 21. Dodana możliwość szybkiego usuwania z bazy zdemontowanych ONTów przy zastosowanej opcji “onu inactive aging-time“.
 22. Poprawka blokująca możliwość usunięcia pakietu DVB-C w przypadku jeśli istnieją powiązane z pakietem subskrypcje.
 23. Poprawiona negocjacja połączenia SMTP gdy serwer poczty używa TLS np. 1.1 – 1.3.
 24. Ujednolicone wyświetlanie cennika w module MVNO. Uwzględniany cennik detaliczny.

Aktualizacja

 1. Dodane podwójne uwierzytelnianie z użyciem Google Authentificator
 2. Dodana aktywacja MVNO z przeniesieniem numeru (NP)
 3. Dodane automatyczne generowanie XML w przypadku wykrycia przełączenia ONT do OLT z innymi ustawieniami w szablonie XML np. innym VLAN_ID
 4. Dodany wydruk bilingów MVNO
 5. Opcja wspólnej numeracji umów pomiędzy różnymi szablonami umów
 6. Nowy formularz przy zmianie IP w edycji PPPoE pozwalający na szybką zmianę adresu IP ze wskazaniu puli IP
 7. Dodany uptime sesji w IP -> PPPoE z możliwością sortowania wg. tej kolumny
 8. Dodana tabela “Odebrane” w zakładce SMS na karcie klienta
 9. Poprawiony domyślny pakiet w edycji subskrypcji IPTV
 10. Poprawiony import cennika detalicznego w module MVNO
 11. Poprawione usuwanie konta (lokalizacji usługi) w Jambox
 12. Poprawione obliczanie ulgi aktywacyjnej i instalacyjnej w przypadku gdy ustawione w edycji umowy wartości ulg są inne niż wartość zdefiniowane w promocji umowy
 13. IP -> Pakiety – szybsza aktualizacja prędkości kont w przypadku zmiany prędkości pakietu
 14. Dodane wyszarzanie lokalizacji przy wyszukiwaniu usługi o statusie “rezygnacja”
 15. Dodatkowy komunikat w kreatorze klienta jeśli w wybranej puli IP nie ma wolnych adresów
 16. Poprawione generowanie pliku XML do provisioningu na OLT Dasan przy przełączeniu ONT do innego OLT
 17. Poprawione ustawienie statusu NAS Timeout w przypadku gdy po zamknięciu sesji odebrany zostanie stary accounting. Zdarzenie może wystąpić np. podczas przerwy w zasilaniu serwera.
 18. Poprawione blokowanie w mechanizmie sesyjnym na nowych instalacjach (AJAX)
 19. Poprawione statystyki Live gdy sesja przejdzie w tryb offline i pod UID pojawi się inny login
 20. Zoptymalizowana i zmniejszona liczba zapytań wysyłanych w tle (AJAX)
 21. Szybsze odświeżanie stanu kasy w głównym oknie programu
 22. Poprawione wyświetlanie PON_ID / OLT_ID jeśli w wyświetlane ONTy są dodane do OLT o różnym sposobie numeracji
 23. Poprawione wyświetlenie ONT Dasan na karcie klienta w przypadku ich bardzo dużej liczby (>100)
 24. Poprawione działanie taryf nocnych i weekendowych w pakietach z promocją
 25. Dodana możliwość udzielania rabatów jednorazowych do +2 lat do przodu
 26. Dodany wydruk bilingów MVNO jako PDF
 27. Dodana współdzielona numeracja umów ODT gdy kilka szablonów posiada ten sam wzorzec numeracji

Aktualizacja

 1. Dodana sprzedaż MVNO do raportu Sprzedaży wg. rodzaju przyłącza
 2. Dodane sterowanie uprawnieniami pracowników do modułu Jambox
 3. Dodane fakturowanie pozycji z poprzedniego okresu bilingowego z Jambox jeśli jest to pozycja cząstkowa
 4. Dodane menu: Magazyn -> Podsumowanie
 5. Dodany tytuł wpłaty w eksporcie wpłat EPP
 6. Dodane logowanie błędów do pliku przy wysyłce SMS
 7. Dodane logowanie przy zmianie usługi powiązanej z umową
 8. Dodany link do uzupełnienia współrzędnych GPS w raporcie “Usługi w adresach”
 9. Zwiększona liczba znaków w nazwie wystawcy dokumentów do 128
 10. Dodane blokowanie przycisku “Dalej” w kreatorze aby zapobiec wielokrotnemu kliknięciu
 11. Dodana opcja: Klienci -> Zgłoszenia -> Ukryj starsze niż rok
 12. Aktualizacja odsetek ustawowych
 13. Poprawione wyświetlanie listy Mobiles w module MVNO
 14. Poprawione odświeżanie danych pobranych z API w przypadku zmian wykonywanych w module MVNO
 15. Poprawka w fakturowaniu subskrypcji IPTV przy zmiennym okresie usługi
 16. Poprawki w raporcie PIT
 17. Poprawka w module Jambox, przy edycji mogły znikać polskie znaki
 18. Poprawione wyświetlanie niepowiązanych kont PPPoE przy włączonym module zaawansowanych uprawnień
 19. Poprawka w generowaniu odsetek od faktur z naliczonymi odsetkami
 20. Poprawione dodawania wpisu w logu przy wysyłce e-mail z karty klienta
 21. Poprawiony znacznik pozycji seryjnej usług MVNO
 22. Poprawione automatyczne wysyłanie aktualizacji do API sidusis po dodaniu nowego zasięgu w Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi
 23. Poprawka w eksporcie EPP w wariancie dla biura rachunkowego
 24. W eksporcie wpłat w formacie EPP typ kontrahenta zmieniony na “dostawca/odbiorca” oraz dodany eksport wypłat KW.
 25. Przyśpieszone zapisywanie przy edycji rekordu objętego transakcją np. edycja faktury
 26. W edycji faktury gotówkowej, opcja “Wystaw KP” ustawia się domyślnie tak jak na fakturze źródłowej
 27. Poprawiony błąd w funkcji klonowania szablonu XML w GPON -> Dasan -> Szablony -> Klonuj.
 28. Po uzupełnieniu adresu e-mail w kreatorze klienta następuje automatyczne zaznaczenie cechy dot. wysyłki faktur na e-mail
 29. Usprawnione pobierane nazwy producenta urządzenia z bazy MAC
 30. Zoptymalizowane działanie szczegółowych wykresów PPPoE dla dużych zakresów czasu

Aktualizacja

 1. Poprawka w fakturowaniu IPTV gdy dodana jest subskrypcja będąca kontynuacją wcześniejszej
 2. Dodatkowe zmienne przy personalizacji nagłówka na karcie klienta
 3. Kod pocztowy w formacie innym niż Polski można teraz dodać po wybraniu innego kraju niż Polska w edycji klienta. W innych przypadkach wymagany jest format NN-NNN.
 4. Poprawiona automatyczna zmiana statusu na zablokowany gdy klient posiada usługi MVNO
 5. Dodane modele ONT Dasan
 6. Poprawione zapisywanie uwag w zadaniach kalendarza powiązanych z zainteresowanymi klientami
 7. Seria poprawek w raportach PIT

Aktualizacja

 1. Dodany raport Sidusis – Plany inwestycyjne
 2. Dodany podział na operatorów w raporcie usługi w adresach
 3. Dodana możliwość wyłączenia daty i godziny w raportach kasowych
 4. Dodana możliwość użycia cechy klienta zamiast rekordu w Telefony -> Lista jako wyznacznika czy w budynku świadczone są usługi telefoniczne na potrzeby raportu “usługi w adresach / PIT” Opcja przydatna gdy nie jest używana wbudowana integracja z centralami VoIP.
 5. Dodana możliwość personalizacji nagłówka na karcie klienta np.. poprzez dodanie adresu
 6. Dodatkowe pobieranie bilingu SGT/Evio uwzględnia dodatkowe połączenia
 7. Dodany komunikat przy automatycznym raportowaniu zasięgu do SIDUSIS w przypadku błędnego tokena
 8. Poprawione dodawanie numerów do powiadomień SMS przy zmianie numeru
 9. Raport usług w adresach jest teraz agregowany wg. prędkości przyłączy zamiast adresu
 10. Poprawiony raport PIT: punkty elastyczności, pojawiał się nieprawidłowy identyfikator węzła
 11. Własność w raporcie usług w adresach zależna od liczby przyłączy w danym adresie
 12. Poprawione generowanie wezwań do zapłaty w przypadku dodania kosztów windykacji
 13. Poprawione wyświetlanie filtrów na liście faktur przy małym rozmiarze okna
 14. Poprawiona mapa sieci. Po ostatniej aktualizacji na mapie wyświetlały się wszystkie zasięgi.

Aktualizacja

 1. Zaktualizowany słownik z typami obiektów (Węzły)
 2. Dodane usługi transmisji danych w węźle
 3. Dodane pozwolenia radiowe w edycji połączeń o typie bezprzewodowym
 4. Usunięte warstwy sieci z połączeń
 5. Dodane dynamiczne filtrowanie listy pakietów w edycji PPPoE
 6. Przebudowana lista Urządzenia -> SIIS -> Węzły
 7. Rozbudowane menu Urządzenia -> SIIS -> Połączenia, dodane parametry radiowe na liście
 8. Dodany eksport raportu PIT – CSV Podmioty obce
 9. Dodany eksport raportu PIT – CSV Węzły
 10. Dodany eksport raportu PIT – CSV Połączenia bezprzewodowe
 11. Dodany eksport raportu PIT – CSV Punkty elastyczności
 12. Dodany eksport raportu PIT – CSV Usługi w adresach
 13. Dodana funkcja wyślij powiadomienie www/sms w Umowy -> Lista
 14. Dodany adresy w Umowy -> Lista

Aktualizacja

 1. Dodana edycja cenników MVNO
 2. Dodana funkcja synchronizacji cennika detalicznego MVNO z API MP
 3. Dodany raport “sprzedaż pakietowa” który wyświetla się jako część raportu sprzedaży wg. rodzaju przyłacza
 4. Dodane automatyczne raportowanie zakończeń sieci do SIDUSIS po skojarzeniu zakończenia z węzłem
 5. Dodane automatyczne oświadczenie o aktualności danych SIDUSIS (wymaga uzupełnienia tokena w zmiennych)
 6. Dodana możliwość zmiany tytułu w powiadomieniu e-mail o płatności
 7. Dodany słownik podmiotów obcych
 8. Dodana własność węzła, medium, technologie, BSA w edycji węzła
 9. Nowa formatka uzupełniania danych TERC z dynamicznym filtrowaniem listy
 10. Usunięte parametry warstw sieci z węzłów
 11. Poprawiony provisioning ONT Halny w przypadku braku sekcji WAN
 12. Poprawione przechwytywanie błędów przy komunikacji z API Jambox

Aktualizacje

 1. Poprawione wyświetlanie okna modalnego aktualności
 2. Poprawiony raport sald archiwalnych na wskazany dzień z opcją ‘uwzględniaj operacje wsteczne’
 3. Poprawka w aktualizacji bazy budynkowej
 4. Poprawione przenoszenie zobowiązań jednorazowych w funkcji “Płatnik”
 5. Poprawione wyświetlanie listy klientów w module zaawansowanych uprawnień
 6. Zredukowane użycie pamięci przez wykresy live
 7. Poprawka w działaniu powiadomień WWW
 8. Dodana kwota w zestawieniu faktur
 9. Poprawione fakturowanie pozycji oznaczonych jako “seria 2”
 10. Poprawione automatyczne pobieranie bilingów MVNO w przypadku wygaśnięcia sesji

Aktualizacja

 1. Poprawione zapisywanie GPS z przecinkiem w edycji PPPoE
 2. Dodana kolumna ‘data’ na wydruku zestawień bankowych
 3. Dodane pole ‘seria’ w dodatkowych pozycjach seryjnych. Opcja umożliwia automatyczne wystawienie drugiej faktury seryjnej w miesiącu z określonymi pozycjami.
 4. Moduł Jambox – domyślne fakturowanie ustawione na obecny miesiąc
 5. Dodane logowanie numeru przy usunięcie konta bankowego
 6. Poprawiony wybór PON na OLT V8106
 7. Poprawka w module MVNO
 8. Dodana walidacja prędkości uplink i downlink na potrzeby raportu SIDUSIIS
 9. Dodane zasięgi radiowe do SIDUSIS
 10. Dodana opcja pomijania zakończeń sieci niezgodnych z bazą budynkową w eksporcie SIDUSIS
 11. Dodane filtrowanie wg. symbolu w formularzy dodawania pozycji seryjnych
 12. Pobieranie bilingów Lovo dostosowane do zmiany w API
 13. Zaktualizowany raport GUS