Aktualizacja

 1. na stronie startowej dodano linki wyświetlające podłączenia i rezygnacje w danym miesiącu
 2. powiadomienia z przypomnieniem o płatności które nie zostały przeczytane są usuwane po 6h od wygenerowania i dodawane na nowo. Zapobiega to wyświetlaniu nieaktualnych informacji o płatnościach.
 3. dodano możliwość zdefiniowania puli dynamicznych adresów IP dla PPPoE (Ustawienia -> Pule IP -> Typ DIP)
 4. poprawione wyświetlanie listy zainteresowanych
 5. domyślna pula przy dodawaniu przyłącza ustawiona jako Dowolna pula

Aktualizacja

 1. dodano możliwość podglądu powiadomień wysłanych do klienta: Operacje -> Pokaż powiadomienia
 2. dodano możliwość zdefiniowania alternatywnego loginu i hasła dla urządzeń klienckich na potrzeby diagnostyki
 3. dodano pole rabat dla usługi pppoe. Pole przyjmuje procentową wartość zniżki dla usługi.

Aktualizacja

 1. dodano możliwość zmiany adresu dla połączeń pppoe poprzez wybranie puli adresowej (przydane przy przenoszeniu użytkownika na inne łącze)
 2. poprawiono komunikat o braku zmiennej przy usuwaniu nierozliczonej faktury
 3. wyszukiwanie dla niektórych zapytań mogło powodować podwójne wyświetlanie wyników
 4. poprawiono błąd przy usuwaniu konta bankowego
 5. przycisk zapisz w edycji konta pppoe był nieaktywny w przeglądarkach innych niż firefox
 6. dodano automatyczne pobieranie adresu MAC przy dodawaniu nowego przyłącza
 7. dodano cykliczną synchronizację IP Listy z powiadomieniami