Aktualizacja

  1. Poprawka w fakturowaniu IPTV gdy dodana jest subskrypcja będąca kontynuacją wcześniejszej
  2. Dodatkowe zmienne przy personalizacji nagłówka na karcie klienta
  3. Kod pocztowy w formacie innym niż Polski można teraz dodać po wybraniu innego kraju niż Polska w edycji klienta. W innych przypadkach wymagany jest format NN-NNN.
  4. Poprawiona automatyczna zmiana statusu na zablokowany gdy klient posiada usługi MVNO
  5. Dodane modele ONT Dasan
  6. Poprawione zapisywanie uwag w zadaniach kalendarza powiązanych z zainteresowanymi klientami
  7. Seria poprawek w raportach PIT