Aktualizacja

  1. Dodany nowy speedtest HTML5 w panelu BOA z możliwością personalizacji w menu Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne.
  2. Dodane dwa nowe formaty zestawień bankowych w Finanse -> Zestawienia.
  3. Dodane zmienne opisujące nabywcę (jeśli inny niż odbiorca) {nab_..} w umowach ODT
  4. Dodany eksport faktur w formacie JPK w menu Finanse -> Operacje
  5. Poprawione pobieranie załączników z serwera IMAP
  6. Poprawione wyświetlanie szablonów załączników do umów na małych ekranach
  7. Poprawione generowanie wykresów Voltage i Temp w menu: Urządzenia -> Lista NAS.
  8. GPON Dasan – poprawione działanie pola ‘description’ w edycji ONU (polskie znaki powodowały, że opis wyświetlał się jako HEX).
  9. GPON Dasan – poprawione aktualizowanie uptime OLT w menu: Urządzenia -> Lista NAS oraz w Parametry OLT.
  10. GPON Dasan – rozszerzone pole nazwy profilu
  11. GPON Dasan – w synchronizacji zwiększony timeout oraz dodany bardziej szczegółowy komunikat
  12. Poprawione masowe włączanie cech faktur w menu:  Finanse -> Faktury.
  13. Zmienione działania przycisku Finanse -> Zestawienia -> Resetuj znacznik. Po zmianie funkcja powoduje ustawienie znacznika na 7 dni wstecz i ponowne pobranie maili (z pominięciem duplikatów) zamiast próby ponownego importu wszystkich zestawień od daty w blokadach.
  14. Szersze pole wyboru towaru w edycji i przy dodawaniu pakietu
  15. Poprawione liczniki w Lista NAS przy dużych wartościach
  16. Poprawiony import zestawień bankowych w formacie STA
  17. Cryptoguard – poprawiona obsługa znaków specjalnych przy komunikacji z API CG
  18. Cryptoguard – dodany link do ponawiania sygnału
  19. Cryptoguard – poprawiona ponowna aktywacja subskrypcji która została wcześniej usunięta
  20. Lovo – wyłączone automatyczne pobieranie szczegółów konta w edycji VoIP (spowalniało otwarcie formularza)
  21. Lovo – zapisywanie do bazy bilingów za wcześniejsze miesiące nawet jeśli są puste
  22. SMS – Poprawione błąd polegający na nieprawidłowym dzieleniu wiadomości gdy 160 znak to znak specjalny.
  23. SMS – Proces wysyłania wiadomości kończy pracę gdy API zwróci niestandardowy błąd lub błąd krytyczny (tj. brak środków)
  24. Zmieniając datę aktywacji w edycji umowy ODT automatycznie zmieni się też data aktywacji usług (pod warunkiem, że przed zmianą data aktywacji usługi była spójna z datą aktywacji umowy z którą usługa jest powiązana).
  25. Poprawione wyświetlanie komunikatu po dodaniu zgłoszenia na karcie klienta gdy kolejka zgłoszeń ma ustawioną własny wzór numeracji.
  26. Dodane zmienne dat na umowie w formacie do wyboru jako RRRR-MM-DD lub DD-MM-RRRR
  27. Dodatkowe zmienne sumujące w sekcji “IPTV – Sumy subskrypcji wszystkich STB”.
  28. Odsetki – poprawione działanie funkcji “Zeruj odsetki”
  29. Odsetki – parametry dotyczące sposobu naliczania odsetek są teraz dostępne w menu: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
  30. Cambium – poprawione generowanie statystyk jeśli wystąpił błąd odczytu parametrów przez SNMP
  31. Automatyczne pobieranie bilingów w pierwszy dzień miesiąca do bazy VoIP (przyspiesza wystawianie FV)
  32. Poprawione obliczanie kwot w wezwaniach
  33. Poprawiony eksport XML do Fakir
  34. Błąd przy automatycznym obliczaniu odległości połączeń (nie wpływa na raportowanie SIIS)
  35. Poprawiony masowy wydruk kart klienta
  36. Poprawione działaniu burstów pakietów na MikroTik (przy wysyłaniu COA znikały z kolejki klienta)
  37. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień (gdy data wpłaty inna niż data w nagłówku zestawienia)
  38. W zakładce “F. Seryjne” dodane zwijanie formularzy.
  39. Poprawione odświeżanie statusów dzierżaw DHCP
  40. Dodana seryjna nota uznaniowa i obciążeniowa
  41. Poprawione generowanie statystyk ruchu interfejsów w Lista NAS
  42. Zwiększone zakresy czasu na podglądzie statystyk w zakładce “statystyki PPPoE” oraz w Lista NAS.
  43. Siklu – dodane statystyki błędów radiowych przy interfejsie Siklu-Radio