Aktualizacja

 1. dodana obsługa formatu zestawień bankowych “mBank MT940”
 2. dodane opcja w Ustawieniach: Blokuj możliwość księgowania wpłaty na stare konto po migracji klienta do nowego operatora.
 3. węzły w których występują przestoje są wyróżnione na mapie w menu: Urządzenia -> Mapa sieci osobną ikoną:

  znacznik czerwony – brak odpowiedzi na ping do co najmniej jednego urządzenia w węźle

  znacznik żółty – straty lub wysoki ping do co najmniej jednego urządzenia w węźle

 4. fakturowanie subskrypcji IPTV uwzględnia teraz indywidualne opcjonalny termin rozpoczęcia okresu trwania usługi z karty klienta – “Dzień fakturowania”.
 5. poprawiony drukowanie indywidualnego numeru konta bankowego na: karcie klienta, książeczce opłat w przypadku gdy klient posiada kilka indywidualnych kont bankowych z pul różnych operatorów. Zamiast ostatnio dodanego konta używane jest ostatnio dodane zgodne z aktualnie przypisanym operatorem.
 6. poprawione drukowanie indywidualnego numeru konta bankowego na fakturach – zamiast ostatnio dodanego konta drukowane jest ostatnio dodane konto z puli operatora który był aktualny w chwili wystawiania faktury
 7. poprawione działanie prędkości nocnych i weekendowych na mikrotik w wersjach >= 6.37
 8. poprawiony sugerowany numer umowy przy dodawaniu aneksu do usługi gdy klient posiada kilka umów
 9. poprawione wyświetlanie okresu trwania subskrypcji IPTV
 10. poprawione wyświetlanie cen promocyjnych subskrypcji IPTV w menu Usługi
 11. poprawiony import zestawień BGŻ, aktualizacja WSDL oraz parsera pod kątem zmian w pierwszej kolumnie zestawienia
 12. poprawione przetwarzanie zestawień Banku Pocztowego przy nieunikalnym ID wpłaty
 13. poprawione zmienne IPTV w umowach ODT, ujednolicone zaookrąglanie
 14. poprawione zmienne {razem_mc_netto} i {razem_mc_brutto} – nie uwzględniały usług internetowych gdy ich ceny w promocji były identyczne jak w cenniku podstawowym