Aktualizacja

 1. Poprawka w fakturowaniu IPTV gdy dodana jest subskrypcja będąca kontynuacją wcześniejszej
 2. Dodatkowe zmienne przy personalizacji nagłówka na karcie klienta
 3. Kod pocztowy w formacie innym niż Polski można teraz dodać po wybraniu innego kraju niż Polska w edycji klienta. W innych przypadkach wymagany jest format NN-NNN.
 4. Poprawiona automatyczna zmiana statusu na zablokowany gdy klient posiada usługi MVNO
 5. Dodane modele ONT Dasan
 6. Poprawione zapisywanie uwag w zadaniach kalendarza powiązanych z zainteresowanymi klientami
 7. Seria poprawek w raportach PIT

Aktualizacja

 1. Dodany raport Sidusis – Plany inwestycyjne
 2. Dodany podział na operatorów w raporcie usługi w adresach
 3. Dodana możliwość wyłączenia daty i godziny w raportach kasowych
 4. Dodana możliwość użycia cechy klienta zamiast rekordu w Telefony -> Lista jako wyznacznika czy w budynku świadczone są usługi telefoniczne na potrzeby raportu “usługi w adresach / PIT” Opcja przydatna gdy nie jest używana wbudowana integracja z centralami VoIP.
 5. Dodana możliwość personalizacji nagłówka na karcie klienta np.. poprzez dodanie adresu
 6. Dodatkowe pobieranie bilingu SGT/Evio uwzględnia dodatkowe połączenia
 7. Dodany komunikat przy automatycznym raportowaniu zasięgu do SIDUSIS w przypadku błędnego tokena
 8. Poprawione dodawanie numerów do powiadomień SMS przy zmianie numeru
 9. Raport usług w adresach jest teraz agregowany wg. prędkości przyłączy zamiast adresu
 10. Poprawiony raport PIT: punkty elastyczności, pojawiał się nieprawidłowy identyfikator węzła
 11. Własność w raporcie usług w adresach zależna od liczby przyłączy w danym adresie
 12. Poprawione generowanie wezwań do zapłaty w przypadku dodania kosztów windykacji
 13. Poprawione wyświetlanie filtrów na liście faktur przy małym rozmiarze okna
 14. Poprawiona mapa sieci. Po ostatniej aktualizacji na mapie wyświetlały się wszystkie zasięgi.

Aktualizacja

 1. Zaktualizowany słownik z typami obiektów (Węzły)
 2. Dodane usługi transmisji danych w węźle
 3. Dodane pozwolenia radiowe w edycji połączeń o typie bezprzewodowym
 4. Usunięte warstwy sieci z połączeń
 5. Dodane dynamiczne filtrowanie listy pakietów w edycji PPPoE
 6. Przebudowana lista Urządzenia -> SIIS -> Węzły
 7. Rozbudowane menu Urządzenia -> SIIS -> Połączenia, dodane parametry radiowe na liście
 8. Dodany eksport raportu PIT – CSV Podmioty obce
 9. Dodany eksport raportu PIT – CSV Węzły
 10. Dodany eksport raportu PIT – CSV Połączenia bezprzewodowe
 11. Dodany eksport raportu PIT – CSV Punkty elastyczności
 12. Dodany eksport raportu PIT – CSV Usługi w adresach
 13. Dodana funkcja wyślij powiadomienie www/sms w Umowy -> Lista
 14. Dodany adresy w Umowy -> Lista

Aktualizacja

 1. Dodana edycja cenników MVNO
 2. Dodana funkcja synchronizacji cennika detalicznego MVNO z API MP
 3. Dodany raport “sprzedaż pakietowa” który wyświetla się jako część raportu sprzedaży wg. rodzaju przyłacza
 4. Dodane automatyczne raportowanie zakończeń sieci do SIDUSIS po skojarzeniu zakończenia z węzłem
 5. Dodane automatyczne oświadczenie o aktualności danych SIDUSIS (wymaga uzupełnienia tokena w zmiennych)
 6. Dodana możliwość zmiany tytułu w powiadomieniu e-mail o płatności
 7. Dodany słownik podmiotów obcych
 8. Dodana własność węzła, medium, technologie, BSA w edycji węzła
 9. Nowa formatka uzupełniania danych TERC z dynamicznym filtrowaniem listy
 10. Usunięte parametry warstw sieci z węzłów
 11. Poprawiony provisioning ONT Halny w przypadku braku sekcji WAN
 12. Poprawione przechwytywanie błędów przy komunikacji z API Jambox

Aktualizacje

 1. Poprawione wyświetlanie okna modalnego aktualności
 2. Poprawiony raport sald archiwalnych na wskazany dzień z opcją ‘uwzględniaj operacje wsteczne’
 3. Poprawka w aktualizacji bazy budynkowej
 4. Poprawione przenoszenie zobowiązań jednorazowych w funkcji “Płatnik”
 5. Poprawione wyświetlanie listy klientów w module zaawansowanych uprawnień
 6. Zredukowane użycie pamięci przez wykresy live
 7. Poprawka w działaniu powiadomień WWW
 8. Dodana kwota w zestawieniu faktur
 9. Poprawione fakturowanie pozycji oznaczonych jako “seria 2”
 10. Poprawione automatyczne pobieranie bilingów MVNO w przypadku wygaśnięcia sesji

Aktualizacja

 1. Poprawione zapisywanie GPS z przecinkiem w edycji PPPoE
 2. Dodana kolumna ‘data’ na wydruku zestawień bankowych
 3. Dodane pole ‘seria’ w dodatkowych pozycjach seryjnych. Opcja umożliwia automatyczne wystawienie drugiej faktury seryjnej w miesiącu z określonymi pozycjami.
 4. Moduł Jambox – domyślne fakturowanie ustawione na obecny miesiąc
 5. Dodane logowanie numeru przy usunięcie konta bankowego
 6. Poprawiony wybór PON na OLT V8106
 7. Poprawka w module MVNO
 8. Dodana walidacja prędkości uplink i downlink na potrzeby raportu SIDUSIIS
 9. Dodane zasięgi radiowe do SIDUSIS
 10. Dodana opcja pomijania zakończeń sieci niezgodnych z bazą budynkową w eksporcie SIDUSIS
 11. Dodane filtrowanie wg. symbolu w formularzy dodawania pozycji seryjnych
 12. Pobieranie bilingów Lovo dostosowane do zmiany w API
 13. Zaktualizowany raport GUS

Aktualizacja

 1. Dodany raport SIDUSIS
 2. Dodane menu: Biling w MVNO_MP
 3. Dodana opcja szybkiej edycji istniejących subskrypcji IPTV
 4. Poprawione wyświetlanie listy PON na OLT V5808
 5. Dodana flaga przy umowie “ostatnia aktywna”
 6. Dodane 6 nowych modeli ONT do słownika
 7. Jambox – poprawki w bilingiowaniu
 8. Jambox – naprawione kodowania w edycji istniejących rekordów
 9. Przyśpieszone działanie Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi
 10. Dodana opcja edycji budynku w Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci
 11. Przyśpieszone działania Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi oraz dodane dynamiczne filtrowanie
 12. Poprawiony import zestawień mbank CSV
 13. Poprawione wysyłanie długich SMS
 14. Dodane oznaczenie rodzaju zasięgu oraz typu usługi w edycji budynków (do SIDUSIS)
 15. Poprawiony błąd wczytywania widżetów przy powtórnym otwieraniu okna modalnego
 16. Poprawione odświeżanie statusu wysłanych wiadomości przez sms.pl i serwersms.pl
 17. Dodana możliwość masowego ustawiania rodzaju zasięgu i usługi w zakończeniach sieci

Aktualizacja

 1. Poprawione zaznaczanie towaru w protokole wydania zewnętrznego
 2. Poprawione wczytywanie widżetów z pulpitu po długiej przerwie w logowaniu
 3. Zwiększona liczba opcji przy stronicowaniu tabel
 4. Przywrócone zapamiętywanie ustawień filtrowania i stronicowania
 5. Nowe filtrowanie / stronicowanie w:  Magazyn -> Protokoły
 6. Nowe filtrowanie / stronicowanie w: Finanse -> Transfer
 7. Dodany druk w Finanse- > Zestawienia -> Drukuj wpłaty
 8. Poprawione dodawanie rozliczenia po wystawieniu korekty
 9. Dodatkowe pole na numer dowodu
 10. Dodane sortowanie towarów po nazwie w protokołach magazynowych
  Poprawione zapamiętywanie ustawień filtrowania tabel
 11. Raport sprzedaży wg. prędkości przyłącza dostosowany do aktualnych wymagań
 12. Dodany przycisk szybkiego usuwania konta PPPoE na karcie klienta
 13. Poprawione dodawanie kolejnych usług do umowy
 14. Poprawione wyświetlanie slotów OLT Dasan
 15. Poprawione usuwanie odsetek z wystawionej FF
 16. Dodana zmienne {numer_fv} w powiadomieniach SMS
 • Dostępny moduł MVNO MP
 • Dostępny moduł Jambox

Aktualizacja

 1. Dodany katalog pozycji stałych w magazynie. Umożliwia szybkie dodawanie do protokołu wydania zewnętrznego np. zasilaczy, adapterów PoE, pilotów STB, przewodów UTP i innych towarów nie posiadających numeru seryjnego czy MAC.
 2. Dodana możliwość masowego usuwania naliczonych odsetek z karty klienta
 3. Dodana możliwość usuwanie odsetek z wystawionej FV
 4. Moduł Optima: dodany kod kraju przy NIP, wyłączone dodawania Pesel w klientów ze statusem firma
 5. Poprawione dodawanie umowy po usunięciu klienta
 6. Poprawiony domyślny operator gdy dostęp do podmiotu jest zablokowany w module zaawansowanych uprawnień
 7. Dodana obsługa formatu “pocztowy collect” w wersji bez ID wpłaty
 8. Poprawiony nagłówek w rejestrze sprzedaży wg. towarów oraz dodane sortowanie wg. rodzaju uslugi
 9. Usprawnienia w działaniu powiadomień WWW.
 10. Dodana informacja na karcie klienta o ilościach dni do blokady przy braku płatności
 11. IPTV – przy dodawaniu subskrypcji domyślnie pojawi się data aktywacji umowy
 12. Dodatkowa walidacja w protokołach magazynowych
 13. Dodatkowa walidacja w kreatorze i formularzu dodawania oraz edycji klienta
 14. Dodatkowa walidacja w formularzach dodawania i edycji kont IP
 15. Dodatkowa walidacja w umowach
 16. Poprawione formatowanie konta na druku przelewu
 17. Adres podany przez CC jest teraz kopiowany jako adres zgłoszenia (zamiast adresu podstawowego klienta).
 18. Magazyn: Jeśli podamy ilość to w opisie pod towarem pojawi się wartość jednostkowa
 19. Magazyn: Dodana wartość przy każdej pozycji na druku protokołu
 20. Magazyn -> Towary – dodany kolor oznaczający status klienta, można też filtrować towary po statusie klienta
 21. Poprawiony druk protokołu WZ – na pierwszej stronie mieści się teraz 3x więcej pozycji.
 22. W tabeli “urządzeniach w dyspozycji abonenta” widoczne są też pozycje stałe wydane przez protokół
 23. Dodany link do drukowanie protokołów magazynowych jednym kliknięciem po dodaniu
 24. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Magazyn -> Historia towarów
 25. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Ustawienia -> Logi
 26. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Umowy i aneksy -> Zmiany w usługach
 27. Dodana opcja “uwzględniaj operacje z datą wsteczną” w raporcie z saldami archiwalnymi.
 28. Poprawka w funkcji generowania numeracji dokumentów
 29. Poprawka przy generowaniu faktur seryjnych. Gdy funkcja została włączona przez kilka osób jednocześnie to pojawiał się błąd.