Aktualizacja

 1. w umowach ODT dodane pole “Podpis klienta”
 2. na karcie klienta w Zgłoszenia /Zadania /Zlecenia dodany przycisk “Rozwiń wszystkie”
 3. automatyczne sprawdzanie statusu dostarczenia SMS
 4. kreator: poprawione przypisywanie konta bankowego oraz wybór operatora
 5. kreator: poprawiona lokalizacja przyłącza przy dodawaniu usług
 6. poprawione generowanie numeru faktury gdy data wystawienia dotyczy innego miesiąca niż bieżący. Możliwe jest wystawianie faktur seryjnych za poprzedni lub przyszły okres rozliczeniowy.
 7. poprawione pobieranie backupów NAS i CPE
 8. poprawione wysyłanie SMS przy wyłączonym powiadamianiu o przestojach NAS

Aktualizacja

 1. kreator: dodana możliwość jednoczesnego wygenerowania i pobrania plików umowy i załączników w podsumowaniu
 2. kreator: dodane informacje o kliencie w podsumowaniu
 3. kreator: po utworzeniu konta PPPoE domyślne hasło BOA ustawia się tj. dla konta PPPoE
 4. kreator: jeśli konto klienta zostanie usunięte to kreator wraca do pierwszego formularza
 5. kreator: poprawiony wybór domyślnego symbolu i numeru konta bankowego
 6. kreator: dodany link do kreatora w punktach startowych
 7. kreator: gdy włączona zostanie cecha “Powiadomienia SMS” to pierwszy numer telefonu domyślnie zostaje dopisany jako numer do powiadomień
 8. kreator – poprawiona nawigacja i wyświetlanie błędów przy wprowadzeniu nieprawidłowych danych
 9. dodana obsługa zestawień BS-CSV2 (SGB Internet Banking)
 10. powiadomienia SMS – dodane powiadomienia o zablokowaniu usługi
 11. powiadomienia SMS – wiadomości z przypomnieniem o płatności nie będą wysyłane jeśli saldo nie osiągnęło wartości powodującej zablokowanie usług
 12. powiadomienia SMS/Email – dodana możliwość ustawienia limitu wiadomości SMS i E-mail w Ustawienia -> Powiadomienia SMS oraz Ustawienia -> Powiadomienia E-Mail – > Parametry
 13. podczas edycji umów w starym formacie znikała lokalizacja przyłącza

Aktualizacja

 1. Nowy kreator dodawania klienta i umowy: Klienci -> Kreator
 2. Przebudowane umowy.  Na karcie klienta widoczne są zarówno starsze umowy (PDF) oraz nowe (ODT)
 3. Urządzenia w dyspozycji abonenta uwzględniają sprzęty przekazane w protokole starych umów (PDF)
 4. Dodane promocje “na start” w usługach powiązanych z umowami ODT
 5. Dodana zakładka “Transfer” w koncie PPPoE z miesięczną liczbą przesłanych danych
 6. Przebudowane zarządzanie pakietami i cennikiem promocji – rekordy przy usuwaniu pakietu nie są usuwane z bazy a jedynie oznaczone jako usunięte
 7. Dodatkowe zmienne w edytorze szablonu e-mail z informacją o wystawionej fakturze w menu: Ustawienia -> Powiadomienia E-mail