Aktualizacja

 1. książeczka opłat – dodana możliwość usuwania pozycji z historii wydruku
 2. książeczka opłat – dodany formularz seryjnego wydruku książeczek
 3. książeczka opłat – dodana możliwość korekty pozycji adresu klienta
 4. książeczka opłat – uwzględnia stały rabat netto i procentowy
 5. magazyn – poprawiona edycja towaru przypisanego do infrastruktury
 6. magazyn – po ustawieniu statusu ‘w infrastrukturze’ domyślny węzeł zmieniony na ‘(brak)’ zamiast pierwszego z listy
 7. magazyn – zablokowana możliwość tworzenia MM, WZ, WI usuniętych pozycji
 8. magazyn – dodane wyszukiwanie MAC i numeru seryjnego w pozycjach usuniętych
 9. finanse – poprawione komunikaty przy dodaniu duplikatu wpłaty BS
 10. finanse – dodana możliwość tworzenia towarów o zerowej cenie w Finanse -> Towary
 11. finanse – podczas edycji opisu pozycji na FV zmieniał się opis nagłówka dokumentu
 12. dodana możliwość wysyłania masowych Powiadomień WWW i SMS wg. przyłączy z menu: IP -> PPPoE (przycisk znajduje się w rozwinięciu “Zaznacz Wszystkich”)
 13. podczas pingowania urządzeń NAS i CPE lista przesuwa się do ostatniego wyniku
 14. poprawione działanie powiadomienia SMS “Za 1 dzień upływa termin płatności faktury”
 15. poprawione pobieranie zestawień wpłat typu SIMP z konta IMAP
 16. poprawione wykresy transferu w Urządzania -> Lista NAS – na wykresie mogły pojawiać się przerwy przy ruchu powyżej ~400Mbits