Aktualizacja

 1. poprawione generowanie eksportu faktur EPP gdy w bazie znajdują się podmioty z ustawionym różnym wzorcem numeracji faktur
 2. dodana możliwość ustawienia niestandardowych portów przy linkach do urządzeń. Porty można ustawić w menu: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile.
 3. dodana możliwość zmiany domyślnych prędkości DL/UP dla danych unikastowych STB. Prędkości można zmienić w: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne.
 4. dodany komunikat na karcie klienta przy wstrzymanym fakturowaniu na skutek braku podpisu na umowie ODT
 5. zmienione działanie rabatów stałych ustawianych w edycji usługi. Rabat z stały nie obowiązuje w miesiącach gdy jest aktywny promocyjny abonament ‘na start’. Po zmianie abonament ‘na start’ ma najwyższy priorytet nie jest łączony z innymi rabatami.
 6. dodana informacja o liczbie SMS które zostaną wysłane przy potwierdzeniu formularza wysyłania wiadomości.
 7. dodana opcja pozwalająca na ukrycie aktualnego pakietu internetowego i kwoty zobowiązania w BOA
 8. dodana opcja pozwalająca na zmianę  domyślnej widoczności nowych notatek przy zgłoszeniach
 9. w menu: Finanse -> Operacja -> Ustawienia faktur automatycznych dodana opcja pozwalająca na ustawienie dnia fakturowania u nowo dodanych klientów.
 10. opcja pozwalająca na automatyczne pobieranie kopii NAS i CPE domyślnie jest teraz włączona (można wyłączyć w: Ustawienia -> Ogólne -> Blokady).
 11. ujednolicone działanie blokady dokumentów finansowych wystawionych przed określoną datą. Ustawienie blokady np. w Finanse -> Faktury -> Blokady spowoduje że zablokowana zostanie możliwość: usuwania, edycji i wystawiania zarówno KP/KW jak i not i faktur (wcześniej opcja dotyczyła tylko kasy).
 12. poprawione działanie uprawnień w formularzu szybkich wpłat KP/BS na karcie klienta.
 13. w menu: Urządzenia -> Mapa sieci została dodana opcja pozwalająca na opcjonalne wyświetlenie nieaktywnych przyłączy (szara ikona). Aktywne przyłącza zostały podzielone na klientów indywidualnych (zielona ikona) i firmy (niebieska ikona).
 14. poprawione pingowanie NAS i CPE w przypadku gdy proces pingujący określoną listę IP nie ukończył działania generowane były przestoje.
 15. poprawiona obsługa wielu linii w polu uwagi na fakturach
 16. poprawiona obsługa blokujących powiadomień  WWW