Aktualizacja

  1. dodano możliwość wyłączenia ze statystyk podłączeń/rezygnacji klientów z określonoą cechą (nowy atrybut w słowniku)
  2. dodano możliwość obsługi kilku indywidualnych wzorców graficznych umów
  3. poprawiono wybór konta bankowego na FV (gdy klient ma kilka kont to widoczne będzie tylko to o najwyższym ID – czyli ostatnio dodane)
  4. dodano aneks przedłużenia umowy
  5. dodano podsumowanie i możliwość obliczania odsetek na wezwania do zapłaty (włączenie opcji i zmiana oprocentowania dostępne w ustawieniach wydruku)
  6. przy włączonym filtrze pojawiały się duplikaty na liście klientów
  7. poprawiony mechanizm aktualizacji
  8. poprawiono błąd zapisu przy zmianie loginu PPPoE