Aktualizacja

 1. dodawanie ONT w GPON Dasan działa teraz wielokrotnie szybciej
 2. dodatkowe zmienne w umowach ODT tj. daty i zmienne dot. udzielonych ulg
 3. dodatkowe zmienne opisujące subskrypcje IPTV
 4. usunięcie konta IPTV powoduje też automatyczne usunięcie powiązanego konta IP oraz dzierżawy DHCP
 5. dodane pole e-mail w zainteresowanych
 6. dodana opcja globalne wyłączenia drukowania URL do BOA na dokumentach
 7. zwiększona długość pól w formularzu dodawania i edycji zainteresowanych
 8. poprawiony działanie formularza edycji węzła gdy nie uzupełnione współrzędnych GPS
 9. poprawiona obsługa znaków specjalnych w zmiennych na umowach i załącznikach
 10. poprawione przechwytywanie błędów przy synchronizacji OLT
 11. poprawiony błąd gdy usunięto profil ONT a następnie dodano go ponownie to na liście nadal widniał jako usunięty
 12. poprawione wyświetlanie liczby portów OLT V8240 przy wyłączonym SNMP
 13. poprawiona wysyłka SMS przy dużej liczbie wiadomości utworzonych ręcznie (automatyczne powiadomienia  SMS działały prawidłowo).
 14. poprawione domyślne wartości w formularzu dodawaniu aneksu