Aktualizacja

 1. Dodana obsługa tablic haszujących, część danych przeniesiona do nowej dużo szybszej struktury.
 2. Znacznie przyśpieszone generowanie pozycji seryjnych oraz formularzach z sumą abonamentów
 3. Dodana opcja ustawienia własnej numeracji NO i NU w Ustawienia -> Numeracja dokumentów.
 4. Dodane dynamiczne filtrowanie listy profili w formularzach dodawania i edycji ONT Dasan. Pole wyboru jest też dwukrotnie szersze.
 5. Dodany IP OLT w filtrach IP -> GPON Dasan – widoczny przy najechaniu kursorem na pozycję listy
 6. Dasan usprawnione działanie zmiennych m.in. PPP. Dotyczy scenariusza gdy zapisywana jest konfiguracja provisioningu  zawierająca zmienne z konta PPPoE np. login / hasło. Natomiast powiązanie konta z którego w/w dane są pobierane następuje później
 7. Usunięta kolumna “ONU IP” w IP -> GPON Dasan (adresy ONT można sprawdzić w zakładce “Parametry”)
 8. Dodany dużo dokładniejszy wykres transferu kont PPPoE w menu “statystyki”
 9. Poprawka przy dodawaniu ONT w przypadku pracy bez radius.
 10. Gdy usługi powiązane z kilkoma umowami to na symulacji w sekcji “usługi” w “f. seryjne” wyświetlają się ceny z najnowszej umowy
 11. Poprawione działanie zmiennej {razem_mc} gdy klient posiada wiele umów
 12. Poprawiony raport transferów w CSV
 13. Usprawnione działanie wyszukiwarki jeśli w polu nazwa ulicy na karcie klienta podana zostanie też miejscowość
 14. Anulowanie kolejki SMS usuwa sms_id z operacji finansowych co umożliwia ich ponowne wysłanie z użyciem automatu
 15. Konto IP STB przeniesione do sekcji IPTV na karcie klienta.
 16. STB nie wyświetli się na liście umów jeśli nie zostało powiązane z umową
 17. Zoptymalizowane przeliczanie salda klienta
 18. Poprawione generowanie nagłówka ITR przy wysyłce masowej e-mail
 19. Rozszerzone pole z nazwą promocji
 20. Poprawione druki not. Tytuł może być teraz znacznie dłuższy
 21. Poprawiona obsługa znaków specjalne w edycji i opisie towarów na fakturze
 22. Poprawione blokowanie sesji na ASR. Wysłania powiadomienia nieblokującego wyłączało blokadę do czasu jej wygaśnięcia.
 23. Poprawione wyszukiwanie istniejących klientów w starszej wersji kreatora
 24. Poprawione usuwanie kodów JPK na liście towarów
 25. Przywrócony ‘ping STB’ – znajduje się w sekcji IPTV.
 26. Sugerowane daty subskrypcji STB są pobierane z danych umowy. Data zakończenia subskrypcji ustawia się teraz domyślnie jako pusta (czas nieokreślony).
 27. Poprawiony import zestawień PKO przy zestawieniach z mix-em wpłat na konta indywidualne i zbiorcze
 28. Zaktualizowany algorytm obliczania odsetk. Uwzględnia teraz dni ustawowo wolne oraz często zmieniające się oprocentowanie
 29. Dodane blokowanie przy zapisywaniu formularza wyboru miejscowości TERC
 30. W formularzu wystawiania KP przy checkboxach z kwotami faktur dodane korekty