Aktualizacja

 1. dodano możliwość generowania plików XML na potrzeby inwentaryzacji infrastruktury dla UKE
 2. możliwe jest wygenerowanie plików:
  1. -wezly.xml
  2. -polaczenia.xml
  3. -linie.xml
 3. pliki można wygenerować na stronie: Urządzenia -> Węzły -> Raporty
 4. klienci zostają przypisani do węzła w pierwszej kolejności według AP do którego się łączą, jeśli ustalenie AP nie jest możliwe to klient zostaje przypisany do węzła na którym terminowana jest sesja PPPoE
 5. jeśli interfejs ma zostać pominięty w raporcie (virtual AP, vlan,…) to należy ustawić szerokość kątową sektora na “0” – w raporcie klienci są przypisani do węzła a nie interfejsu.

Aktualizacja

 1. przy zmianie grupy dodano możliwość pozostawienia poprzedniego symbolu
 2. poprawiono wyświetlanie zmiennych {} w powiadomieniach www
 3. rabat przy usługach przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe (wcześniej tylko liczby całkowite)
 4. symbol przy danych korespondencyjnych drukuje się w zależności od ustawień wydruku
 5. zwiększono maksymalną liczbę znaków dla danych korespondencyjnych
 6. w ustawieniach wydruku dodano pole “Drukuj adres panelu BOA”. Po zaznaczniu na wydrukach FV pojawi się URL do BOA.
 7. poprawione pole uwagi na wydruku FV
 8. zwiększono maksymalną liczbę znaków do 90 dla nazwy towaru na FV (wcześniej 50). Poprawiono łamanie tekstu w nazwie towaru.