Instrukcja przygotowania raportu SIIS v.4

Raport SIIS jest generowany na podstawie danych zgromadzonych w systemie i jego poprawność w dużej mierze zależy od rzetelności przy wprowadzaniu danych. Przed pobraniem należy wykonać kolejno wszystkie etapy instrukcji. Po pomyślnym zaimportowaniu pliku do SIIS zalecane jest sprawdzenie czy zgromadzone dane odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Continue reading Instrukcja przygotowania raportu SIIS v.4