Aktualizacja

 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa na potrzeby raportów SIIS i GUS
 2. Dodane automatyczne odczytywanie modelu Cambium w menu: Urządzenia -> Lista NAS
 3. Uzupełniona lista rozpoznawanych modeli HW Cambium w parametrach STA (aktualnie 96)
 4. Blokowanie przycisku synchronizacji na czas trwania procesu w formularzu dodawania ONU
 5. Przy synchronizacji OLT najpierw sprawdzana jest liczba ONU na OLT, gdy ta się nie zmieni to dalsza pełna synchronizacja nie jest wykonywane
 6. Na liście aneksów klienta nie pojawiały się dane w polu “Dodał” gdy aneks był efektem zmiany przez BOA.
 7. Zablokowana możliwość usuwania rekordów z Finanse -> Towary i usługi jeśli są powiązane z pakietem lub pozycją seryjną
 8. Poprawione kojarzenie wpłat z zestawienia PKO XML wg. numeru faktury w tytule (dot. płatności nie masowych na zwykły numer rachunku)
 9. Poprawione zapisywanie umowy PDF gdy usunięte wszystkie szablony tego typu
 10. Dodana weryfikacja czy IP blokowanego dłużnika ma zestawioną sesję
 11. Poprawiona identyfikacja klienta na podstawie IP z puli dynamicznej w powiadomieniach WWW (uwzględniany jest tylko adres który jest w danej chwili on-line np. gdy zautoryzowany klient otrzyma taki sam IP jak ostatni adres sesji innego zablokowanego klienta)
 12. Poprawiona obsługa powiadomień WWW na RedBack SE600 przy zmianie adresu IP oraz z użyciem dynamicznej puli
 13. Dodane odczytywanie sygnału Video z portu RF w parametrach ONU Dasan
 14. Dodana opcja w Ustawienia -> Ogólne “Radius – zezwalaj na jedną sesję“. Funkcja pozwala na weryfikację czy dany login nie ma aktywnej sesji na innym serwerze PPPoE i zablokowanie podwójnej autoryzacji (działa na Cisco, Mikrotik, RadBack)
 15. Dodane formularze do uzupełniania kodów TERC danych podstawowych i korespondencyjnych
 16. Dodany weryfikator kodów TERC z referencyjna bazą budynkową
 17. Poprawiony sumaryczny wykres transferu przy ruchu powyżej 4Gbits na 32-bitowych OS
 18. Dodany nowy automat TERC uwzględniający referencyjną bazę budynkową