Aktualizacja

 1. dodane noty korygujące faktur – pozwalają na zmianę danych wystawcy/odbiorcy oraz numer i datę wystawienia faktury. Wzorzec numeracji not należy ustawić w menu: Ustawienia -> Numeracja dokumentów -> Noty korygujące. Noty mogą być numerowane rocznie lub miesięcznie. (zmiany w kwotach faktur oraz nazwach pozycji należy wykonywać korektą faktury tak jak do tej pory).
 2. dodana możliwość edycji szablonu przypomnienia o płatności w menu: Ustawienia -> Słowniki -> E-Mail -> Przypomnienie o płatności -> Edytuj.
 3. dodatkowe zmienne we wszystkich rodzajach powiadomień E-Mail
 4. dodane pole “E-Mail” w edycji Pracownika
 5. dodana możliwość ustawienia innego logo w zależności od Operatora do którego został przypisany klient
 6. usunięte legendy przy wykresach na pulpicie (mogły zasłaniać ostatnie dane). Po wskazaniu kursorem linii pojawia się etykieta z opisem.
 7. FV gdzie odbiorcą jest firma spoza PL przy NIP wystawcy pojawi się PL.
 8. w przypadku wpisania nieprawidłowego NIP klienta formularz nie był zapisywany. Obecnie można zapisać zmianę nawet z nieprawidłowym NIP. System rozpoznaje też NIP z innych krajów EU.
 9. na stronie adresowej dodane marginesy tj. przy ustawieniach FV z menu: Finanse- > Faktury -> Ustawienia wydruku
 10. poprawione generowanie druku wezwania do zapłaty
 11. poprawione automatyczne pobieranie kopii konfiguracji z nowych rodzajów CPE UBNT
 12. poprawione zmienne subskrypcji DVB-C przy wielu kartach
 13. poprawiony druk umowy VoIP PDF gdy wiele numerów działa na wspólnym abonamencie
 14. dodany format zestawieni Millenium CSV2
 15. poprawione automatyczne rozpoznawanie formatu zestawień bankowych
 16. karta klienta wysyłana na E-mail w nazwie załącznika zawiera teraz symbol zamiast ID
 17. kreator – poprawione działanie kreatora gdy usługa posiadała inną datę aktywacji niż umowa.
 18. kreator – pole ‘dane korespondencyjne’ zaznaczało się automatycznie
 19. kreator – ustawiony domyślny rodzaj podmiotu “osoba”
 20. kreator – komunikat w przypadku gdy w systemie nie są utworzone grupy
 21. kreator – dodany link do cennika promocji umowy który wyświetla się gdy dla wybranej promocji nie zdefiniowana żadnych pozycji