Aktualizacja

 1. Dodana stawka VAT: Odwrotne obciążenie (oo)
 2. Dodano uprawnienia do przycisku “Info” z możliwością zdefiniowania jakie informacje mogą zostać wyświetlone.
 3. Dodany alternatywny sposób obliczania wartości w kolumnie “Pozostało” przy FV: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 4. Na stronie edycji ONT dodana informacja o modelu.

Aktualizacja

 1. Dodany log operacji w Ustawienia -> Logi oraz na Karcie klienta.
 2. Poprawione obliczanie wartości pozostałej do zapłaty w kolumnie “pozostało”
 3. Poprawione wyświetlanie Karty klienta na urządzeniach z Androidem
 4. Dodany przycisk “info” z loginami pacowników i klientów aktualnie zalogowanych do systemu oraz stanem kasy
 5. Dodano możliwość zmiany stanu kasy przez wykonanie transferu w Finanse -> Transfer. Stan kasy obliczany na podstawie KP/KW oraz transferów.
 6. Dodano możliwość ustawienia blokady KP/KW i transferów do dowolnej daty.
 7. Dodatkowe zmienne na umowach ODT
 8. Szybklie KP – domyślna wartość nie uwzględniała dodatkowych usług seryjnych
 9. Poprawione obliczania kwot za usługi VoIP w umowach ODT
 10. Zmiana hasła przeniesiona na osobną podstronę: Ustawienia -> Zmień hasło.
 11. Automatyczne oznaczanie e-mail jako nieaktywny w przypadku gdy wystąpi problem w dostarczeniu wiadomości – do adresu zostaje dodany znak “#”. Szczególy błędu są zapisywane w Ustawienia -> Logi.

Aktualizacja

 1. W panelu BOA w zakładce faktury dodana informacja o saldzie. Faktury i rozliczenia domyślnie sortowane w kolejności od najnowszej do najstarszej. Kolumna “rozliczona” została zastąpiona przez “Do zapłaty” i “Zapłacono”
 2. Na stronie startowej w tabeli “Wystawione faktury” dodana kolumna “Zaksięgowane wpłaty”
 3. Dodano możliwość ustawienia rabatu kwotowego przy Puli IP. Możliwość powiązania puli z Umową ODT
 4. Poprawione generowanie symbolu w przypadku gdy występuje kilka grup klientów bez ustawionego prefiksu we wzorze symbolu
 5. Dodano opcję drukowanie okresu usługi w opisie dodatkowych pozycjach seryjnych. Opcję można właczyć w Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 6. Długość nazw plików ODT zwiększona do 128 znaków.
 7. Poprawiona synchronizacja GPON