Aktualizacja

 1. dodana możliwość automatycznego naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach na fakturze VAT. Dotychczasowe wezwania i przypomnienia z płatności działają bez zmian.
 2. dodane bilingowanie przesłanych danych powyżej limitu – opcję można włączyć w: IP -> Pakiety -> Edytuj:
  – Miesięczny limit danych
  – Opłata za MB
 3. dodany bieżący miesiąc w tabeli Transfer konta PPPoE
 4. dodany przycisk kopiowanie numerów z danych kontaktowych do powiadomień SMS. Kopiowane są tylko numery komórkowe.
 5. poprawione działanie WZ
 6. poprawiony wybór towarów w pakiecie gdy w nazwie lub symbolu występuje znak specjalny np. /”/ lub /,/
 7. poprawione odświeżanie IP-Listy po zwolnieniu adresu IP
 8. przyspieszone wyłączanie powiadomień WWW w Redback – nie wymaga rozłączania sesji
 9. zaktualizowany speedtest w BOA
 10. dodany link do wykresu Ping w Urządzenia -> Lista NAS
 11. poprawione filtrowanie pakietów i zliczanie liczby przyłączy z danym pakietem gdy ustawiona jest promocja