Aktualizacja

 1. Dodatkowe zmienne w umowach ODT
 2. Dodana możliwość wysyłania karty klienta jako załącznik e-mail
 3. Dodana opcja “Przelicz” w bilingach VoIP – funkcja umożliwia ponowne pobranie bilingu np.. po zmianie pakietu na centrali
 4. Dodatkowe zmienne i opisy w szablonach SMS
 5. Dodana możliwość dowolnego definiowania daty wygaśnięcia umowy ODT (niekoniecznie do pełnych miesięcy od daty podpisania)
 6. Poprawione centrowanie mapy gdy główny węzeł nie posiada współrzędnych GPS
 7. Poprawiona sugerowana kwota wpłaty gotówkowej przy wystawianiu lub edycji faktury z dużą liczbą pozycji
 8. Poprawione zapisywanie dat trwania umowy w edycji konta VoIP Lovo
 9. Poprawione działanie filtrów portów PON w OLT Dasan gdy aktywnych jest więcej niż 8 kart GPON
 10. Poprawione działanie zakładki “Parametry” w przypadku wyłączonego ONU w GPON Dasan
 11. W przypadku braku odpowiedzi SNMP z centrali VoIP panel wstrzymuje kolejne zapytania do czasu ponownego załadowania strony parametrów konta lub widoku listy telefonów
 12. Poprawione rozpoznawanie formatu zestawień BGŻ gdy podczas importu zostanie ustawiona opcja “automatycznie”
 13. Poprawiona wysyłka SMS w przypadku gdy powiadomienie dotyczy KP/BS/FV sprzed 2 lub więcej dni
 14. Dodana opcja “Pomiń okres usługi” w Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 15. Dodane blokowanie przycisku po kliknięciu “Wystaw” w: Finanse -> Operacje -> Wystaw FV Seryjne
 16. Poprawione filtrowanie bilingów Lovo w panelu BOA na podstawie numeru
 17. Dodana opcja wysyłki faktury jako link lub załącznik w  Ustawienia -> Powiadomienia E-mail -> Parametry
 18. Poprawione odświeżanie kwot netto / brutto w cennikach promocji ODT przy zmianie stawki VAT
 19. Poprawione sortowanie i filtrowanie zgłoszeń
 20. Dodane opisy opcji oraz możliwość edycji znacznika inkrementacji {n} symbolu klienta w Ustawienia -> Słowniki -> Klienci – Grupy
 21. Dodana możliwość zmiany rozliczeń jako płatnik VAT w trakcie trwania roku
 22. Dodane menu: Ustawienia -> Słowniki -> Zgłoszenia – Grupy
 23. Dodana osobna kolumna “Adres” w Finanse -> Faktury
 24. Dodane opisy poszczególnych opcji w edycji pakietu
 25. Poprawiony błąd gdy nie można odczytać ilości wolnej pamięci RAM
 26. Zapytania SNMP do API centrali VoIP działają teraz prawidłowo na różnych wersjach systemu
 27. Poprawione dane wystawcy na bilingu szczegółowym w przypadku zmiany operatora w edycji klienta
 28. Poprawione wyświetlanie okresu którego dotyczy usługa w przypadku dodatkowych pozycji seryjnych o typie kwartalnym i rocznym
 29. Poprawione działania powiadomień WWW przy pulach DHCP (funkcja wymagana dodatkowej konfiguracja na Core)
 30. Poprawione generowanie PPP Secrets w MT od ver. 6.30