Aktualizacja

 1. zmiana Rate PPPoE na SE100 bez rozłączania sesji
 2. dodano uproszczone zestawienie sprzedaży i korekt (Finanse -> Operacje)
 3. dodano pobieranie wiadomości zwrotnych z API esemeser.pl
 4. dodany przycisk “Rozlicz automatycznie” w zakładce “Rozliczenia”
 5. dodana historia logowań w Ustawienia -> Pracownicy
 6. opis towaru w magazynie bez ograniczeń liczby znaków (wcześnie max. 255)
 7. pingowanie używa mniej zasobów
 8. podczas edycji korekty w polu “po korekcie” domyślna wartość nie była prawidłowa
 9. poprawiony błąd przy usuwaniu aneksu gdy zmiana w usługach została już usunięta
 10. poprawione generowanie atrybutów radiusa przy zmianie adresu IP klienta z puli dynamicznych adresów na statyczne (pula DIP -> SIP)
 11. poprawiony nagłówek przy duplikatach FV
 12. poprawki w wyszukiwarce
 13. przyspieszone logowanie do panelu