Aktualizacja

 1. Dodana obsługa CISCO ASR1001-X
 2. Poprawione pobieranie zestawień z katalogu w przypadku gdy bank wysyła zestawienia z powtarzającymi się nazwami plików dot. różnych okresów
 3. Dodana sekcja “Cambium” na karcie klienta (lista STA, aktualny MCS, Sygnał, Rate, Priorytet itp.)
 4. Dodany przyciski operacji na STA w menu “Parametry” w edycji STA Cambium
 5. Przyspieszona wysyłka e-mial – zmiana jest widoczna gdy e-mail był wysyłany na wiele kont jednocześnie (głownie przy zgłoszeniach oraz w module CC).
 6. Poprawione dodawania dzierżawy DHCP gdy z jakiegoś powodu wcześniejsza na tym samym IP nie została usunięta.
 7. W edycji kont IP powiązanych z IPTV dodana opcja “brak” aby w trakcie zapisywanie formularza prędkość kolejki unikastowej STB się nie zmieniała
 8. Poprawione generowanie protokołu wydania zewnętrznego z magazynu przy sprzedaży towaru
 9. Poprawione numeracja przy wystawianiu not gdy kilka osób wystawia notę w tym samym czasie
 10. Dodany przycisk edycji STB na liście powiązanych z umową usług
 11. Poprawione wstawianie danych lokalizacyjnych do umowy ODT gdy IPTV to jedyna usługa na umowie
 12. Poprawione wygasanie jednorazowych pozycje seryjnych z rabatem kwotowym
 13. Poprawione automatyczne usuwanie starych kopii zapasowych (Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja) gdy ustawione usuwanie po mniej niż 7 dniach.
 14. Obsługa DVB-C Cryptoguard dostosowana do nowej wersji API CAS/SMS 2.33
 15. Dodana dynamiczna informacja o długości wiadomości i liczbie SMS przy wysyłce z karty klienta oraz w menu: Ustawienia -> Powiadomienia SMS. Funkcja uwzględnia też kilkanaście dostępnych zmiennych.
 16. Poprawione grupowanie maili w jednym wątku przy wysyłce kart klienta, faktur, zgłoszeń
 17. API dodane funkcje związane z listowanie IP oraz Cambium
 18. Wyłączone naliczanie odsetek na korektach faktur
 19. Poprawione obliczanie salda przy wystawieniu korekty gdy zmianie ulega ilość szt. z bardzo dużej liczby przy niskiej cenie jednostkowej
 20. Dodana możliwość wystawiania faktur sprzedaży oraz korekt ze stawką NPO (dot. Sprzedaży zagranicznej poza UE)
 21. Dodany słownik krajów wraz z kodami
 22. Zmieniony graficznie wydruk Rejestr VAT sprzedaży
 23. Format JPK dostosowany do raportowania sprzedaży do krajów poza UE
 24. Na wydrukach dodana nazwa kraju PL/EN gdy klient ma wybrany inny kraj niż PL
 25. Zaktualizowane daty dni wolnych które są używane przy generowaniu powiadomień o płatności oraz przy blokadach