Aktualizacja

 1. poprawiono powiadomienia dla dłużników
 2. poprawiono obsługę zmian oczekujących dla usług dodatkowych (np. dodatkowy upload)
 3. poprawiono obsługę transakcji SQL dla PHP 5.3 z włączonym Suhosin – przy edycji FV pojawiał się błąd
 4. poprawiono obliczanie kwoty na książeczce opłat
 5. przy braku zdefiniowanych kont do wysyłania SMS operacje cykliczne mogły nie działać prawidłowo

Aktualizacja

 1. dodano pole “Wireless AP” przy kontach pppoe z informacją o interfejsie do którego klient jest podłączony (opcja działa narazie tylko dla AP na MT z włączonym API lub SSH)
 2. dodano możliwość wyłączenia nagłówka i adresu klienta na książeczce opłat
 3. wygenerowanie wezwania do zapłaty lub umowy powoduje dodanie pliku PDF do dokumentów
 4. symbol przy adresie korespondencyjnym będzie widoczny w zależności od ustawień wydruku
 5. poprawiono odczytywanie wykresów: rate, ccq, sygnal dla urządzeń NAS (wykresy nie działały gdy w nazwie interfejsu występował znak “_”)
 6. zwiękoszno liczbę znaków przy interfejsie koncentratora do 32

Aktualizacja

 1. poprawiono pobieranie zestawień z katalogu – nowe zestawienia rozpoznawane są po czasie modyfikacji pliku zamiast czasu utworzenia
 2. poprawiono wysyłanie powiadomień – znaki \n i \r pojawiały się przy edycji powiadomienia

Zmiany na karcie podglądu klienta:

 1. dodano możliwość wyświetlenia większej liczny faktur i rozliczeń
 2. dodano panel powiadomień
 3. dodano panel cech

Aktualizacja

 1. poprawione formatowanie adresu klienta na wezwaniu do zapłaty
 2. poprawione odświeżanie IP-Listy gdy wiele adresów wymaga jednoczesnej aktualizacji
 3. dodano możliwość wyszukiwania klienta po adresie MAC przyłącza (opcja działa tylko gdy adres MAC jest powiązany z loginem PPPoE – blokada MAC włączona)
 4. dodano możliwość pobierania zestawień z wybranego katalogu na serwerze zamiast imap/pop3
 5. poprawiono kodowanie polskich znaków dla zestawień BZ WBK
 6. zablokowano możliwość uruchomienia wielu procesów pobierania zestawień jednocześnie
 7. dodano opcję ustawienia loginu i hasła do BOA tak jak do PPPoE dla nowych kont (domyślnie wyłączone)

Aktualizacja

 1. dodano możliwość wyboru adresu IP podczas dodawania nowego przyłącza
 2. dodano możliwość zdefiniowania pakietu widocznego na umowie
 3. dodano możliwość resetowania licznika #RC dla konta PPPoE (Zakładka systystyki)
 4. dodano sortowanie malejące przy liście klientów (podwójne kliknięcie na nagłówek kolumny)
 5. zwiększony margines dolny dla umów zdefniowanych w słownikach, poprawione formatowanie
 6. poprawiono obsługę zestawień BZ WBK
 7. poprawiony błąd zapisu dla urządzeń w Liście NAS gdy brak węzła
 8. poprawione błędy które powstały przy wcześniejszej aktualizacji (03-05-2011)