Aktualizacja

 1. Dodana spacja oddzielająca grupy trzycyfrowe przy dużych kwotach w podsumowaniu faktur i statystykach
 2. Dodana kolumna z nazwą szablonu na liście umów
 3. Dodatkowe pola przy edycji konta VoIP (MAC, IP_Nat, Port_SIP, Port_WWW…)
 4. Poprawione pole wyboru prędkości dla pakietów negocjowanych
 5. Poprawione działanie rabatu netto dla pakietów negocjowanych
 6. Poprawiony wydruk bilingów
 7. Poprawiony błąd przy wyszukiwaniu adresu MAC
 8. Poprawiony formularz wysyłania powiadomień WWW/SMS
 9. Dodana kolumna “data wygaśnięcia” na liście wysłanych SMS
 10. Poprawiony błąd przy zapisie faktury gdy podczas edycji została dodana pozycja z opisem
 11. BOA zmieniony status nierozliczonych faktur

Aktualizacja

 1. Dodana funkcja ‘płatnik’ – pozwala na przeniesienie płatności za aktywne usługi do innego konta
 2. Dodana opcja filtrowania włat KP i BS
 3. Dodana opcja drukowania w Kalendarzu i Zadaniach
 4. Dodane menu Umowy -> Zmiany
 5. Dodane menu Magazyn -> Historia towarów
 6. Dodane fitrowanie w IP – PPPoE wg.: statusu konta, statusu sesji, koncentraotra, miejscowości
 7. Poprawiony formularz dodawania urządzeń do listy NAS
 8. Poprawiony błąd przy generowaniu umowy dla klientów z listy zainsteresowanych
 9. Zmiana sortowania rozliczeń i zestawień – od najnowszych
 10. Poprawiony błąd przy zapisywaniu aneksu
 11. Dodane podpowiedzi przy wyszukiwaniu
 12. Automatyczne uzupełnianie pole prędkości pobierania i wysyłania przy wyborze pakietu
 13. Detekcja zgodności przeglądarki przy logowaniu (wymagany HTML5 + włączona obsługa JS)
 14. Poprawione działanie funkcji włącz tymczasowo z systemu Android
 15. Poprawione pingowanie w czasie rzeczywistym
 16. Dodany link do klienta przy edycji zadania w kalendarzu
 17. GPON: Dystans przy małej wartości nieczytelny
 18. Poprawiona windykacja
 19. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej formy płatności FV w Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 20. Przy wystawieniu i edycji faktury zmiana kropek na przecinki
 21. Poprawiony formularz Edycji i WZ towaru
 22. GPON: poprawiona rejestracja ONU
 23. Przywrócony licznik RC na liście kont PPPoE
 24. Poprawione odświeżania statusu sesji PPPoE w czasie rzeczywistym gdy włączone wiele zakładek lub gdy klient posiada kilka kont PPPoE
 25. Przywrócone pole wyboru daty przy raportach
 26. Przywrócone statystyki w Lista NAS
 27. Aktualizacja speedtest w BOA
 28. Zwiększony limit czasu przy synchronizacji prędkosci pakietów
 29. Poprawione formularze do uzupełniania zasięgów TERC

Aktualizacja

 1. Dodana kolumna z liczbą potwierdzeń na liście powiadomień
 2. Dodane aktywne powiadomienia – zastąpią część komunikatów statycznych
 3. Kilkukrotnie przyspieszone wyświetlanie w Finanse -> Faktury
 4. Kalendarz – zmieniony kolor zamkniętych zadań przy przełączeniu na widok miesięczny
 5. Focus na przycisk Szukaj w Finanse -> Faktury

Aktualizacja

 1. Dodane przyciski i pole kwoty do szybkich wpłat KP/BS
 2. Dodana kolumna ‘w infrastrukturze’ na liście towarów w magazynie
 3. Dodane opcję status przy WZ
 4. Dodana informacja o całkowitej liczbie wyników przy właczonym stronicowaniu
 5. Ostatnio użyte sortowanie lub stronicowanie zostaje ustawione jako domyślne
 6. Dane na karcie klienta jako rozwijane zakładki – system zapamietuje które listy zostały rozwinięte
 7. Poprawione pole daty przy edycji towaru
 8. Kalendarz – poprawiony błąd przy automatycznym przenoszeniu zadań na kolejny dzień gdy zostały zamknięte
 9. Poprawiony kolor zamkniętych zadań w kalendarzu przy włączonej opcji “cały dzień”
 10. Zgłoszenia domyślnie sortowane od najnowyszych
 11. Wylogowanie przy zmienia hasła
 12. Przywrócony przycisk ‘ustawienia wydruku’ na liście faktur