Aktualizacja

 1. dodana opcjonalna blokada usuwania KP / KW
 2. dodana opcjonalna blokada możliwości edycji symbolu klienta
 3. dodana opcjonalna blokada możliwości usuwania zgłoszenia
 4. dodane zmienne dot. rabatów VoIP
 5. poprawione zmienne E-Mail przy ręcznym wysyłaniu wiadomości z karty klienta
 6. dodana kolumna z liczbą aktywnych pozycji seryjnych w menu: Finanse -> Towary
 7. poprawiony formularz edycji noty korygującej fakturę
 8. zwiększona liczba znaków w loginie (IP -> PPPoE)
 9. poprawione sortowanie Telefony -> Lista przy dużej liczbie rekordów
 10. poprawione sortowanie Finanse -> Kasa i bank przy dużej liczbie rekordów
 11. poprawione formularz filtrów w Klienci -> Lista – klawisz “enter” powodował, że otwierało się okno ‘Dodaj klienta’ zamiast Filtruj
 12. gdy zestawiono sesję PPPoE na adresie z puli DHCP to cyklicznie pojawiał się NAS-Timeout (status sesji PPPoE był nadpisywany przez status odczytany z DHCP)