Aktualizacja

 1. Dodany format raportów SIIS w wersji 5.54
 2. Dodane sprawozdanie UKE dot. usług VoIP: Świadczenie usług telefonicznych z wykorzystaniem własnych sieci dostępowych IP.  Sprawozdanie można wygenerować w menu: Urządzenia -> Raporty -> Generator Raportów VoIP -> Format: Raport UKE.
 3. Dodana opcja ‘dzień FV’ w edycji klienta. Opcja pozwala na ustawienie indywidualnego dnia automatycznego fakturowania seryjnego indywidualnie dla każdego klienta.
 4. Dodany formularz: Finanse -> Operacje -> Ustawienia faktur automatycznych z możliwością określenia parametrów automatycznego fakturowania oraz wyświetlenia listy klientów wg. parametrów fakturowania
 5. Dodane nowe słowniki TERC. Aktualizację można wykonać w Ustawienia -> Ogólne -> Słowniki zewnętrzne -> Aktualizuj.
 6. Dodane zestawienie: Finanse -> Operacje -> Archiwalne salda
 7. Dodane menu: Telefonu -> Grupy połączeń na potrzeby generowania raportów VoIP.
 8. Dodane alarmy: Urządzenia -> Lista NAS -> Alarmy. Funkcja pozwala na wygenerowanie przestoju w przypadku gdy urządzenie ma niższe zasilanie niż zdefiniowane minimum.
 9. Dodane alarmy LOSS_PING i HIGH_PING Urządzenia -> Lista NAS -> Profile -> Edytuj.
 10. Poprawione działanie limitu procesów uruchamianych przez panel.
 11. Sortowanie pakietów wg. ceny w kreatorach
 12. Dodana kolumna LP na liście klientów
 13. Przy generowaniu statystyk interfejsów SNMP pobiera wartości z liczników 64bit jeśli są dostępne na urządzeniu
 14. Poprawione generowanie statystyk transferów w sieciach DHCP
 15. Poprawiony błąd przy synchronizacji z GPON Dasan. Błąd pojawiał się jeśli w trakcie trwania synchronizacji zostało podłączone nowe ONU do portu PON.
 16. Poprawione działanie automatu TERC
 17. Poprawione zapisywanie logów w przypadku gdy kilka procesów zapisuje log w tym samym pliku
 18. Poprawione działanie funkcji “wystaw KP” gdy nie zaznaczono żadnego klienta
 19. Szablon ‘fv e-mail’  usunięty z powiadomień dowolnych na karcie klienta
 20. Dodana opcja “okres usługi rozpoczyna się w dzien_fv” — domyślnie wyłączona. Ustawienie -> Ogólne -> Zmienne. Opcja zmienia opis w usłudze seryjnej np. z 01-01 – 01-02 na 15-01 – 15-02.
 21. Poprawione sortowanie bilingów w BOA gdy źródłem danych jest API Lovo
 22. Przebudowane zgłoszenia w menu: Klienci -> Zgłoszenia
 23. Zaktualizowana lista ACL
 • Lista dostępnych alarmów:
 • Przykładowy raport VoIP: