Aktualizacja

 1. SIIS: menu z formularzami raportu przeniesione do Urządzenia -> SIIS.
 2. SIIS: dodana możliwość wyboru formatu raportów: 5-xsd-7 i 5-xsd-8.
 3. SIIS: dodana możliwość zdefiniowania technologii dostępu i maksymalnej oferowanej przepustowości w ramach danej technologii w rodzaju przyłącza (Ustawienia -> Słowniki -> Przyłącza).
 4. SIIS: poprawione sortowanie nazwa ulic i miejscowości przy nazwach dwuczłonowych w wyborze TERC.
 5. SIIS: dodane zarządzanie projektami, statusem ich realizacji oraz informacją o finansowanie ze środków UE (Urządzenia -> SIIS -> Projekty).
 6. SIIS: dodana informacja o liczbie sprzedawanych usług dla każdego zakończenia sieci NET/VoIP/IPTV w Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci.
 7. SIIS: dodana możliwość ręcznej zmiany węzła do którego przypisane jest zakończenie sieci (Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci -> Zmień).
 8. IP -> PPPoE – dodana możliwość masowej zmiany rodzaju przyłącza i projektu.

Aktualizacja

 1. raport SIIS w formacie 5-xsd-7
 2. dodany link “przypisz konto bankowe” na karcie klienta (gdy brak konta)
 3. poprawiony wykres sumarycznego transferu PPPoE – gdy wiele sesji zostało rozłączone jednocześnie to na wykresie pojawiały się piki
 4. poprawione działanie linku “umowy rozwiązane” w punktach startowych
 5. dodany link “ODT” w “umowy bez podpisu” w punktach startowych
 6. dodane pole wyboru cechy klientów w Finanse -> Operacje -> Podsumowanie sprzedaży
 7. na karcie klienta widoczny był numer z powiadomień SMS nawet jeśli został wyłączony
 8. dodane listy wyboru cechy i podmiotu w Finanse -> Operacje -> Pokaż klientów dla których nie wystawiono faktury w bieżącym miesiącu
 9. umowy PDF bez daty podpisania nie wyświetlały się w zakładce Umowy na karcie klienta
 10. poprawiona data wygaśnięcia w umowach PDF na czas określony gdy ustawiono rezygnację
 11. poprawiony wykres sygnału TX/RX na AP z MT 6
 12. poprawione odczytywanie zajętości partycji LVM
 13. poprawione odczytywanie użycia CPU na MT w wersji 6 oraz gdy urządzenie ma wiele rdzeni
 14. poprawiona masowa wysyłka SMS – przy wysyłce do wielu klientów wybierane są tylko numery komórkowe z danych kontaktowych oraz aktywnych numerów do powiadomień sms
 15. poprawione generowanie zestawień wpłat PDF w BOA za poprzedni rok