Aktualizacja

 1. dodana obsługa wielu skrzynek poczty wychodzącej. Możliwość ustawienia dedykowanej skrzynki dla danego operatora w przypadku gdy w bazie dodanych jest kilku operatorów.
 2. aktualizacja dni wolnych na potrzeby działania blokady dłużników
 3. dodane opcje dotyczące fakturowania DVB-C
 4. dodane rozliczenia w eksporcie XML do Fakir
 5. dodana wyszukiwarka logów w menu: Ustawienia -> Logi
 6. dodane blokowanie formularza wystawienia i edycji faktur oraz korekt aby zapobiec omyłkowemu powtórzeniu operacji
 7. poprawione podstawianie zmiennych w umowie (tj. speed_dl_m / speed_up_m) gdy po konwersji z kbits do Mbits pojawiało się rozszerzenie dziesiętne
 8. poprawiona synchronizacja z Lovo w przypadku gdy w nazwie klienta pojawiają się znaki specjalne
 9. poprawione dane w stopce na FV przy generowaniu listy wielu faktur w jednym PDF
 10. poprawiona wolna edycja przyłącza w przypadku gdy sesja nigdy nie była on-line
 11. poprawiona domyślna stawka VAT w formularzu wystawiania korekty do usług TV
 12. poprawione podstawianie zmiennych przy wysyłce mailingu do grupy klientów
 13. poprawiony log sms (przy niektórych ustawieniach generował dużo wpisów)