Aktualizacja

 1. Dodano możliwość drukowania danych adresowych klientów
 2. Poprawione wyłączanie powiadomień przy zmienie salda – zapobiega wyświetleniu komunikatu o braku płatności po uregulowaniu wpłat
 3. Po ostatniej aktualizacji status dłużnika nie włączał się automatycznie u klientów z brakiem płatności.

Aktualizacja

 1. podczas dodawania przyłącza dane korespondencyjne się nie zapisywały
 2. dynamiczne IP – 1h po wylogowaniu dłużnika internet na jego adresisie IP zostaje włączony. Zapobiega to wyświetleniu komunikatu o braku płatności u klienta który zaloguje się na IP po dłużniku.
 3. zamiast jednego powiadomienia o braku płatności:
 • brak płatności
 • konto wolne (nie aktywowane)
 • konto zawieszone
 • rezygnacja
 • zablokowane