Aktualizacja

  1. Dodana opcja wysyłania PPP Secrets do wybranych NAS
  2. Dodane ostrzeżenie przy zmianie hasła do BOA jeśli użyte zostaną niedozwolone znaki
  3. Dodane menu: Ustawienia -> Powiadomienia e-mail
  4. Rozszerzone zarządzanie GPON z karty klienta – uwzględnia różnych producentów
  5. Poprawione odświeżanie statusu sesji w przypadku gdy konto klienta ma przypisane wiele kont PPPoE
  6. Dodatkowe zmienne w powiadomieniach SMS
  7. Dodany wybór rodzaju klienta (firma/osoba) w rejestrach sprzedaży
  8. Zwiększona liczba znaków w polach login i hasło PPPoE przy edycji ONT