Aktualizacja

 1. dodano możliwość zdefiniowania konta bankowego podczas dodawania przyłącza dla nowego klienta
 2. lista zadań i zgłoszeń na karcie podglądu klienta
 3. dodano możliwość powiązania zadania w kalendarzu z klientem
 4. dodano opcje automatycznego przenoszenia niewykonanego zadania na kolejny dzień
 5. zadania wykonane / oczekujące podłączenia – widoczne pod innym kolorem
 6. poprawiony błąd podczas aktualizacji interfejsów urządzeń w Lista NAS
 7. poprawiony błąd w umowie Puli IP
 8. poprawiona obsługa Firefox – przeglądarka zapisywała dynamiczne treści do pamięci podręcznej powodując wysokie zużycie RAM

Aktualizacja

 1. poprawiono wydruk faktur wielostronnych
 2. poprawiono błąd przy zapisywaniu umowy VoIP
 3. dodano możliwość zmiany opisu pozycji przy edycji faktury
 4. dodano detekcje i komunikat w przypadku wykrycia przestarzałej przeglądarki
 5. dodano aneksy: zawieszenia i wznowienia usługi dostępu do internetu

Aktualizacja

 1. dodano eksport kont PPPoE które będą wysyłane w pliku: pppoe.rsc na serwer FTP razem z kopią bazy danych
 2. aby utworzyć konta należy skopiować plik pppoe.rsc na MT (do menu Files) następnie w oknie terminala:
  /import pppoe.rsc
 3. moduł automatycznego rozliczenia dokumentów został przepisany na nowo – dokumenty będą rozliczane w kolejności od najstarszego (do tej pory rozliczanie następowało gdy kwota wpłaty była większa lub równa wartości faktury)
 4. poprawiony błąd przy edycji numeru faktury