Aktualizacja

 1. dodana opcja automatycznego usuwania starych kopii zapasowych oraz statystyk MRTG (aktualizowanych dawniej niż np. miesiąc temu). Parametry usuwania można zdefiniować osobno dla każdego rodzaju danych w Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja:
  • wykresy ruchu PPPoE/DHCP
  • statystyki wireless
  • kopie zapasowe ustawień NAS
  • kopie zapasowe ustawień CPE
  • kopie zapasowe bazy danych
  • kopie zapasowe wygenerowanych dokumentów
  • logów panelu
 2. poprawione działanie pola “Szukaj”:
  • nieaktywni klienci oznaczeni na szaro i przesunięci na koniec listy
  • poprawione sortowanie przy wyszukiwaniu wg. adresu IP. Adres w którym ostatni oktet jest to jeden znak pojawi się wyżej w wynikach
 3. Dasan dodane wartości w zakładce parametry ONU:
  • login i hasło MGNT
  • sygnał video w ONU z portem RF
  • status i parametry autoryzacji radius
  • status i parametry provisioningu XML
  • informacja o przyczynach ostatniej deautoryzacji
  • status upgrade firmware z informacjami o błędach i liczbie nieudanych aktualizacji
  • dodany licznik czasu od deaktywacji ONU
 4. dodane statystyki RATE, temperatury i napięcia radiolinii Siklu
 5. dodany eksport wpłat w formacie CSV w: Finanse -> Operacje -> Drukuj raport kasowy / bankowy -> Format: CSV
 6. dodane możliwość ręcznego przypisywanie klientów do niezaksięgowanych wpłat w zestawieniach (formularz wymaga włączenia w pliku konfiguracyjnym)
 7. OLT Dasan:
  • dodana nazwę i IP OLT na karcie klienta oraz w edycji i parametrach ONU
  • poprawiona synchronizacja gdy profil zostanie ręcznie zmieniony na OLT
  • poprawiony błąd przy synchronizacji OLT Dasan. Gdy pojawił się timeout przy odczycie parametrów ONU znikało z listy do kolejnej synchronizacji
  • poprawione zliczanie ONU w GPON Dasan -> Parametry OLT
 8. zintegrowana została baza punktów adresowych z numerami porządkowymi budynków oraz współrzędnymi GPS zakończeń sieci oraz węzłów:
  • dodana współrzędne GPS w Urządzenia -> SIIS -> Węzły oraz Urządzenia -> SIIS ->Zakończenia sieci
  • podczas synchronizacji TERC dodane automatyczne uzupełnianie współrzędnych GPS zakończeń sieci oraz węzłów
 9. automatyczny tryb offline w API Lovo gdy API odrzuca logowanie
 10. poprawione wyświetlanie listy urządzeń w dyspozycji abonenta
 11. poprawiony wykres napięcia w lista NAS (dodane rozszerzenie dziesiętne w skali Y)
 12. poprawione działanie opcjonalnych rabatów i okresu w dodatkowych pozycjach seryjnych
 13. poprawiony błąd w aneksie gdy numer umowy której aneks dotyczy nie został wypełniony
 14. poprawiona lista pakietów dostępnych przez BOA w opcji “Zmień pakiet” (gdy “Zestaw ID” = 0 to pakiet nie jest widoczny)
 15. poprawione działanie pola z sugerowaną kwotą wpłaty KP/BS w szybkich wpłatach
 16. zaktualizowany speedtest w BOA

Aktualizacja

 1. dodane protokoły ruchów magazynowych w: Magazyn -> Protokoły:
  • PRZEKAZANIA SPRZĘTU I URUCHOMIENIA USŁUGI
  • PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO OPERATORA
  • WYMIANY SPRZĘTU
 2. dodana możliwość edytowania szablonów protokołów w: Ustawienia -> Słowniki
 3. dodane wykresy w NAS:
  • napięcia zasilającego
  • temperatury procesora
  • temperatury płyty głównej
  • liczby klientów zarejestrowanych na nadajniku
 4. rozbudowany formularz dodatkowych pozycji seryjnych:
  • dynamiczne filtrowanie listy towarów wg. nazwy, ceny itp.
  • dodany kalkulator rabatów
  • możliwość dodania towaru bezpośrednio z formularza jeśli nie zostanie odnaleziona pozycja o podanych parametrach
  • możliwość zdefiniowania okresu w którym usługa będzie fakturowana.
 5. przebudowany eksport EPP, możliwość pobrania pliku z pojedynczym klientem lub fakturą, dodana informacja o indywidualnych kontach bankowych w eksporcie kontrahentów, dodana możliwość zmiany sposobu obliczania VAT w podsumowaniu FV na kompatybilny z subiektem
 6. dodane menu: Urządzenia -> Przeglądaj -> Lista AP – z informacją o liczbie klientów aktualnie podłączonych do danego punktu dostępowego.
 7. dodana opcja “Zakończenie sieci WDS” w Edycji NAS – po jej włączeniu przyłącza których adres MAC zostanie rozpoznany za portem Ethernet urządzenia zostanie automatycznie powiązany z tym urządzeniem.
 8. w zasięgach dodane informacja o nazwie i rodzaju gminy oraz kod TERC każdej miejscowości
 9. poprawione działanie funkcji masowej zmiany adresów IP
 10. poprawiony błąd przy dodawaniu przyłącza z dynamicznym adresem IP w starym kreatorze
 11. poprawione pobieranie backupu z MT przy wyłączonym API
 12. poprawione generowani wykresów RATE przy zmienia źródła danych API<->SNMP
 13. aktualizacja reguł ACL
 14. zmieniony sposób wyświetlania listy węzłów – bez grupowania wg. kodu pocztowego
 15. poprawione wyświetlanie w kalendarzu przy dużej liczbie zadań całodobowych w niskich rozdzielczościach ekranu
 16. poprawione działanie funkcji “Kopiowania numerów komórkowych do powiadomień SMS” w menu: Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Operacje
 17. w kolumnie IP -> PPPoE -> Transfer sortowanie odbywa się wg. sumy DL i UP zamiast samego DL
 18. promocje ODT których data obowiązywania upłynęła oznaczone jako niedostępne
 19. poprawione działanie diagnostyki CPE
 20. poprawione fakturowanie dodatkowej opłaty za transfer powyżej limitu przy zmianie pakietu