Aktualizacja

 1. Dodane podwójne uwierzytelnianie z użyciem Google Authentificator
 2. Dodana aktywacja MVNO z przeniesieniem numeru (NP)
 3. Dodane automatyczne generowanie XML w przypadku wykrycia przełączenia ONT do OLT z innymi ustawieniami w szablonie XML np. innym VLAN_ID
 4. Dodany wydruk bilingów MVNO
 5. Opcja wspólnej numeracji umów pomiędzy różnymi szablonami umów
 6. Nowy formularz przy zmianie IP w edycji PPPoE pozwalający na szybką zmianę adresu IP ze wskazaniu puli IP
 7. Dodany uptime sesji w IP -> PPPoE z możliwością sortowania wg. tej kolumny
 8. Dodana tabela “Odebrane” w zakładce SMS na karcie klienta
 9. Poprawiony domyślny pakiet w edycji subskrypcji IPTV
 10. Poprawiony import cennika detalicznego w module MVNO
 11. Poprawione usuwanie konta (lokalizacji usługi) w Jambox
 12. Poprawione obliczanie ulgi aktywacyjnej i instalacyjnej w przypadku gdy ustawione w edycji umowy wartości ulg są inne niż wartość zdefiniowane w promocji umowy
 13. IP -> Pakiety – szybsza aktualizacja prędkości kont w przypadku zmiany prędkości pakietu
 14. Dodane wyszarzanie lokalizacji przy wyszukiwaniu usługi o statusie “rezygnacja”
 15. Dodatkowy komunikat w kreatorze klienta jeśli w wybranej puli IP nie ma wolnych adresów
 16. Poprawione generowanie pliku XML do provisioningu na OLT Dasan przy przełączeniu ONT do innego OLT
 17. Poprawione ustawienie statusu NAS Timeout w przypadku gdy po zamknięciu sesji odebrany zostanie stary accounting. Zdarzenie może wystąpić np. podczas przerwy w zasilaniu serwera.
 18. Poprawione blokowanie w mechanizmie sesyjnym na nowych instalacjach (AJAX)
 19. Poprawione statystyki Live gdy sesja przejdzie w tryb offline i pod UID pojawi się inny login
 20. Zoptymalizowana i zmniejszona liczba zapytań wysyłanych w tle (AJAX)
 21. Szybsze odświeżanie stanu kasy w głównym oknie programu
 22. Poprawione wyświetlanie PON_ID / OLT_ID jeśli w wyświetlane ONTy są dodane do OLT o różnym sposobie numeracji
 23. Poprawione wyświetlenie ONT Dasan na karcie klienta w przypadku ich bardzo dużej liczby (>100)
 24. Poprawione działanie taryf nocnych i weekendowych w pakietach z promocją
 25. Dodana możliwość udzielania rabatów jednorazowych do +2 lat do przodu
 26. Dodany wydruk bilingów MVNO jako PDF
 27. Dodana współdzielona numeracja umów ODT gdy kilka szablonów posiada ten sam wzorzec numeracji