Aktualizacja

 1. Rejestr VAT sprzedaży przepisany na nowo. Teraz uwzględnia dowolne kombinację starych i nowych stawek podatkowych w jednym raporcie. Tekst nie wychodzi poza swoją kolumnę.
 2. Dodano możliwość edycji danych nabywcy na fakturach i korekatach.
 3. Dodano wydruk książeczki opłat (Klient -> Operacje -> Drukuj książeczkę opłat).

Aktualizacja

 1. dodano obsługę centrali Adescom CTMG 500 za posrednictwem interfejsu API (do tej pory obsługa realizowana była przez baze “szua”)
 2. dodano opcję “bez abonamentu” przy edycji konta VoIP
 3. dodano opcję “Szua ID” do obsługi serwera bilingowego Szua który może działać równolegle z innym systemem bilingującym (np. udostępniając dane archiwalne)

Aktualizacja

 1. przy dodawaniu nowego przyłącza czas trwania umowy i rodzaj przyłącza wybierane są domyślnie na podstawie ostatnio dodanej umowy
 2. na stronie dodawania przyłącza dodano pole wyboru umowy
 3. dodano możliwość generowania druku wpłaty / przelewu z panelu BOA
 4. książeczka opłat uwzględnia opłaty cząstkowe
 5. zmieniona kolejność na wydruku przy książeczce opłat
 6. dodano link z datami aktywacji przyłączy przy książeczce opłat oraz link do szybkiego wyboru liczby miesięcy
 7. dodano przycisk do wysyłki maila z linkiem do faktury w Finanse -> Faktury
 8. dodano ikony ze statusem wysłanego maila przy fakturach
 9. poprawiony błąd w słownikach rodzajów przyłączy (niezdefiniowane id=5->0)
 10. do listy wyboru pakietu do nazwy dodano prędkości i cene brutto
 11. dodano możliwość edycji szablonów powiadomień dla klientów z wyłączonym internetem:
  -Klient – dłużnik
  -Klient – zablokowany
  -PPPoE – wolne
  -PPPoE – zawieszone
  -PPPoE – rezygnacja
 12. poprawiony błąd przy zmianie pakietu/umowy który pojawił się po poprzedniej aktualizacji
 13. powiadomienia – poprawione rozpoznawanie ID klienta z dynamicznym IP (w przypadku gdy klilku klientów podczas ostatniego logowania otrzymało ten sam adres IP)

Aktualizacja

 1. Dodano możliwość wyboru czy nazwa pakietu i wartość opłaty abonamentowej mają być widoczne na wydruku (Ustawienia -> Słowniki -> Umowy). Zmiana dotyczy tylko umów których treść została zdefiniowana w słowniku – na wzorcach umów stworzonych indywidualnie zmiana tych parametrów jest ignorowana.
 2. Poprawiono wyświetlanie ceny i nazwy usługi dla pakietów negocjowanych
 3. Dodano możliwość wyświetlania listy klientów dla których nie została wystawiona faktura w bieżącym miesiącu (Finanse -> Operacje -> Klienci bez faktury)

Aktualizacja

 1. Dodano możliwość zarządzania słownikiem przyłączy (Ustawienia -> Słowniki -> Przyłącza)
 2. Na karcie klienta dane konta PPPoE oraz WiFi pokażą się w zależności o ustawionych parametrów przyłącza (w Ustawienia -> Słowniki -> Przyłącza)
 3. Można zdefiniować opłatę za ponowne wydanie karty klienta indywidualnie dla każdej umowy (Ustawienia -> Słowniki -> Umowy)
 4. Poprawiono wyświetlanie statusu w Klienci -> Umowy
 5. Poprawiono wydruk umowy

Aktualizacja

 1. Dodano możliwość tworzenia i edytowania szablonu umowy (Ustawienia -> Słowniki -> Umowy)
 2. Dodano ceche specjalną “FV na Email” – włączenie tej cechy spowoduje wysłanie do klienta emaila z informacją o wystawieniu faktury oraz linkiem do bezpośredniego pobrania w postaci pliku PDF. Funkcjonalność wymaga wcześniejszego skonfigurowania konta SMTP.