Aktualizacja

 1. dodany link do powiązanych umów w edycji PPPoE oraz link do konta PPPoE w edycji Umowy
 2. dodana możliwość wyboru typu pozycji w Finanse -> Wystaw FV Seryjne
 3. dodana możliwość zdefiniowania wielkości pakietu przy pingowaniu NAS i CPE w Ustawienia -> Ogólne -> Domyślna wielkość pakietu przy pingowaniu urządzeń. Zwiększenie domyślnej wartości wielkości pakietu pozwala na znalezienie urządzeń do których pojawiają się nawet niewielkie straty, jednak generowany jest wtedy większy ruch ICMP.
 4. przy zmianie profilu nieaktywnego ONU pojawiał się komunikat z błędem związany z brakiem możliwości odczytania statusu sesji SIP. Komunikat pojawiał się też gdy ONU z funkcją routera nie miało otwartego domyślnego portu MGNT.
 5. poprawione zapisywanie numeru kontaktowego w formularzu zgłoszeniowym BOA gdy numer jest inny niż w danych podstawowych
 6. poprawione generowanie tabeli ze statystykami użycie transferu za aktualny miesiąc
 7. poprawiona zmiana PON_ID w GPON Dasan przy przełączeniu ONU do innego portu PON. Przenoszony jest profil oraz ustawienia VoIP.
 8. poprawione pingowanie – gdy w odpowiedzi na ping pojawiał się komunikat ICMP Unreachable lub Redirect od jednego z hostów to mogło to powodować, że status pozostałych pingowanych przez dany proces był nieprawidłowy.
 9. poprawione wykresy ping. Przy braku odpowiedzi na wykresie pojawiało się 0ms zamiast przerwy
 10. poprawione filtrowanie w Klienci -> Lista gdy wybrano cechę to na liście widoczni byli również zablokowani
 11. poprawione działanie przycisku “Nalicz odsetki” w Klienci -> Pokaz -> Odsetki
 12. poprawione działanie auto-discovery w GPON -> Dasan. Gdy dodawano dwie końcówki z takim samym PON_ID i ONU_ID na dwóch różnych OLT to w auto-discovery widoczna była tylko jedna z nich.
 13. poprawione pobieranie informacji o VoIP z API Lovo. Moduł VoIP inicjowany jest tylko gdy klient posiada konto VoIP co przyspiesza wyświetlanie karty klienta i umożliwia pracę w przypadku niedostępności API
 14. po restarcie ONU z karty klienta następowało przeładowanie do IP -> GPON zamiast powrócić na kartę klienta
 15. dodany link do karty klienta w wysłanych SMS: Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Wysłane SMS
 16. dodane sprawdzanie statusu wysyłki SMS bezpośrednio przed wysłaniem każdej wiadomości dzięki czemu można wysyłać wiadomości za pomocą kilku konkurujących procesów.
 17. poprawione limitowanie długości wiadomości gdy w treści użyte były polskie znaki diakrytyczne.