Aktualizacja

  1. dodano możliwość wydruku zestawienia sprzedaży wg. towaru/usługi
  2. poprawiona funkcja usuwania zmian oczekujących przy usłudze PPPoE
  3. dodano przyciski generowania nowych loginów i haseł dla PPPoE w “usługi”->PPPoE->Zmiana->Nowy login….
  4. dodano możliwość automatycznej zmiany loginu do BOA przy zmienie symbolu klienta

Aktualizacja

  1. poprawiony wykres ping – przy całkowitym braku odpowiedzi urządzenia funkcja przyjmuje wartość “niezdefiniowano” zamiast “0”
  2. przywrócony druk przelewu przy pobieraniu faktur przez BOA
  3. poprawione automatyczne rozliczanie wpłat podczas wystawiania faktur seryjnych
  4. dodano możliwość wyboru osoby kontaktowej oraz uwag przy urządzeniach w “Lista NAS”