Aktualizacja

 1. aktualizacja formatu generowanych raportów XML dla SIIS 2012
 2. dodano raprot zbiorczy SIIS (wcześniej dostępne jako osobne pliki)
 3. dodano raport wykonanych połączeń telefonicznych
 4. raporty dla UKE przeniesioe do Urządzenia -> Raporty
 5. dodano tryb L2 do STM – gdy włączony wysyłane są adresy MAC (gdy L3 – IP)
 6. możliwość zdefiniowania czy druk przelewu ma być widoczny na fakturach pobieranych z BOA
 7. poprawione zestawienie i rejestr wpłat
 8. dodano powiadomienie w przypadku gdy operacja CRON nie są wykonywane prawidłowo
 9. pole numeru faktury zwiększone do 50 znaków
 10. poprawione generowanie mapy węzłów, połączeń i klientów
 11. dodano przycisk szybkiego drukowania KP (bez pobierania PDF)
 12. poprawiona komunikacja z PT