Aktualizacja

  1. dodane raporty miesięczne SIIS
  2. dodany przycisk gotówka/przelew w edycji faktury (wcześniej dostępny był tylko przy wystawianiu FV)
  3. poprawione cykliczne wykonywanie kopii zapasowej bazy
  4. poprawione resetowanie #RC w statystykach PPPoE
  5. poprawiona symulacja FV przy usługach fakturowanych rocznie
  6. poprawione wyświetlanie informacji o rabatach