Aktualizacja

 1. dodana obsługa dwukierunkowej bramki SMS 2N VoiceBlue Next. Bramka umożliwia wysyłanie SMS oraz automatycznej odpowiedzi na zaimplementowane komunikaty na podstawie numeru tel. klienta tj.: SALDO, KONTO…
 2. dodany eksport spisu abonentów wraz z numerami telefonów w formacie XML bramek VoIP Yealink. Plik XML umożliwia wyświetlenie nazwy rozmówcy podczas połączenia.
 3. dodany profil Siklu – umożliwia pobieranie statystyk radiolini: RSSI, CINR, TEMP
 4. dodany profil switchy Dasan: DASAN_V22 – statystyki interfejsów, CPU
 5. w profilu OLT Dasan, dodane statystyki portów OLT: PON/ETH/OPTO oraz wykres użycia CPU
 6. poprawione pobieranie CCQ w urządzeniach UBNT
 7. poprawione skalowanie wykresów w statystykach NAS i klienta
 8. pingowanie urządzeń NAS odbywa się teraz z większym priorytetem systemowym przez co wykres jest bardziej równomierny. Dodane zapisywanie wyników ping do bazy.
 9. w Urządzenia -> Lista NAS -> Profile ->dodane alarmy:
  • max ping
  • max loss
  • min. sygnal ptpt

  Przekroczenie wartości zdefiniowanej w alarmie spowoduje wygenerowanie przestoju NAS.

 10. dodatkowe zmienne w umowach ODT
 11. dodany raport przesłanych danych z podziałem na klientów indywidualnych i biznes w Urządzenia -> Raporty (przydatne przy wypełnianiu pól: 06.04.1 i 06.04.1.1 w raporcie UKE)
 12. poprawione sortowanie przy wyświetlaniu logów