Aktualizacja

  1. wyszukiwanie MAC
  2. dodano możliwość delegowania zadań w kalendarzu
  3. link do karty podglądu klienta z okna zadań
  4. wartość abonamentu na umowie uwzględnia rabat
  5. GPON: dodano kolumny dystans i sygnal do listy ONU
  6. dodano format zestawień BSCSV
  7. interfejsy typu bridge nie były widoczne w Lista NAS przy wyłączonym API