Aktualizacja

 1. VoIP Lovo:
  • dodane pobieranie parametrów terminala na stronie edycji konta tj. stan konta prepaid, informacja o pozostałym limicie w usługach postpaid, kodeki, fax itp.
  • bilingi z wcześniejszych miesięcy dodawana bezpośrednio do bazy
  • dodany interfejs pośredniczący w dostępie do API aby uniknąć przekroczenia limitu zapytań do serwera przy jednoczesnej komunikacji kilku użytkowników
 2. VoIP Adescom na stronie edycji VoIP dodane pobieranie informacji w czasie rzeczywistym o:
  • stanie sesji SIP i IP z którego nawiązano połączenie
  • dodany przycisk do pełnej diagnostyki VoIP
  • CLIDy kont z zestawioną sesją SIP zaznaczone na zielono
  • Telefony -> Lista – dodany status centrali z informacją o liczbie zalogowanych terminali, aktywnych połączeniach SIP wraz ze statusem (Inprogress, Ringing, Other).
  • Funkcje wymagają ustawienia SNMPv3 w pliku konfiguracyjnym.
 3. Dodane menu: Urządzenia -> Mapa sieci
  które zawiera:

  • listę węzłów
  • połączeń węzłów
  • zakończenia sieci
  • połączeń zakończeń do węzłów
  • Współrzędne GPS są ustalane na podstawie danych TERC węzłów i zakończeń sieci. Aktualizacja GPS odbywa się przez funkcję “Aktualizuj bazę danych kodów TERC” a następnie “Synchronizuj”.
 4. DHCP
  • dodany log komunikacji z Core
  • poprawione wykrywanie aktywnych CPE – Status zmienia się na online jeśli urządzenie przez ostatnie 2 minuty wysłało przynajmniej jeden pakiet IP
 5. Poprawione działanie mapy na karcie klienta
 6. Dasan poprawiona synchronizacja oraz konfiguracja przy dodawaniu drugiego konta SIP w edycji ONU. Przy dużej liczbie dodanych OLT na wykresach transferu interfejsów mogły pojawiać się przerwy.
 7. Zwiększona liczba znaków w nazwie ulicy przy edycji przyłącza
 8. Poprawione sortowanie notatek w zgłoszeniach
 9. Poprawione sortowanie i trafność wyszukiwarki przy wyszukiwaniu danych numerycznych.
 10. Poprawione przesyłanie danych w tle w starszych wersjach PHP