Konfiguracja pobierania kopi zapasowych NAS i CPE

W celu ustawienia automatycznego pobierania kopi konfiguracji NAS oraz CPE należy ustawić loginy i hasła dostępowe do urządzeń:

 • NAS: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile -> (typ: MT/ UBNT) -> Edytuj :
  -Login
  -Hasło
  -Porty
 • CPE: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne:
  -Domyślny login dla klienckiego routera
  -Domyślne hasło dla klienckiego routera
  -Alternatywny login dla klienckiego routera
  -Alternatywne hasło dla klienckiego routera

Kopie pobierane są raz dziennie od godz. 4:00. Pobrane pliki są odstępne:

 • NAS: Urządzenia -> Lista NAS -> (ikona ‘dyskietki’)
 • CPE: Karta klienta -> Zakładka PPPoE -> Konfiguracje:

 

 

 

System przetwarza pobrane pliki konfiguracyjne tworząc na ich podstawie bazę ustawień radiowych która jest dostępna w menu: Urządzenia -> Lista SSID:

Aktualizacja

 1. dodana funkcja rabatów jednorazowych
 2. dodana rozwijana zakładka rabaty na karcie klienta – wyświetla wszystkie udzielone klientowi rabaty (wynikające z umowy, promocji oraz jednorazowe)
 3. dodana możliwość usuwania BS z karty klienta
 4. dodana baza ustawień radiowych: Urządzenia -> Lista SSID
 5. dodana funkcja pobierania kopi konfiguracji i aktualnych parametrów z NAS oraz CPE Ubiquity
 6. poprawione rozliczanie kompensat po usunięciu wpłaty która rozliczała zobowiązanie
 7. pole ‘mt_login’ nie jest już wymagane przy edycji danych pracownika
 8. ostatnio wybrana baza danych podczas logowania do systemu zostaje ustawiona jako domyślna na danym komputerze
 9. poprawione filtrowanie nierozliczonych faktur z poziomu pulpitu