Konfiguracja pobierania kopi zapasowych NAS i CPE

W celu ustawienia automatycznego pobierania kopi konfiguracji NAS oraz CPE należy ustawić loginy i hasła dostępowe do urządzeń:

 • NAS: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile -> (typ: MT/ UBNT) -> Edytuj :
  -Login
  -Hasło
  -Porty
 • CPE: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne:
  -Domyślny login dla klienckiego routera
  -Domyślne hasło dla klienckiego routera
  -Alternatywny login dla klienckiego routera
  -Alternatywne hasło dla klienckiego routera

Kopie pobierane są raz dziennie od godz. 4:00. Pobrane pliki są odstępne:

 • NAS: Urządzenia -> Lista NAS -> (ikona ‘dyskietki’)
 • CPE: Karta klienta -> Zakładka PPPoE -> Konfiguracje:

 

 

 

System przetwarza pobrane pliki konfiguracyjne tworząc na ich podstawie bazę ustawień radiowych która jest dostępna w menu: Urządzenia -> Lista SSID:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *