Aktualizacja

 1. Dodana integracja z kalendarzami: Google, iCalendar oraz Office 365. Funkcję można włączyć w menu: Kalendarz -> Udostępnij.
 2. Dodana obsługa adresacji IPv6. Pulę można dodać w Ustawienia -> Pule IP / IPv6 następnie w kreatorze i edycji PPPoE widoczna będzie opcja włączenia adresacji IPv6. Wspierany model to SLAAC.
 3. Dodatkowe funkcje w API1
 4. Dodany import zestawień w formacie mBank CSV
 5. Dodany opis uszkodzenia w protokole wymiany oraz edycji towaru
 6. Dodana możliwość edycji komentarzy z karty klienta
 7. FV automatyczne: dodane filtrowanie wg. rodzaju podmiotu
 8. FV automatyczne: dodane filtrowanie wg. cech klienta
 9. FV automatyczne: dodana opcja nadawania cechy do wystawionych automatycznie faktur.
 10. Dodana możliwość edycji grup pakietów (IP -> Pakiety -> Grupy pakietów)
 11. Dodana możliwość zmiany wzorca domyślnej wartości danych WIFi w provisioningu z użyciem zmiannych. Wartość ustawia się po przypisaniu konta PPPoE do ONT.
 12. Dodane opcje eksportu raportu sald archiwalnych do CSV oraz PDF
 13. Dodana ikona przy kontach pracowników gdy włączone jest udostępnianie danych do integracji zewnętrznych
 14. Poprawka w wysyłce SMS przez multiinfo w przypadku nieprawidłowego CLID
 15. Poprawka CoA przy zmianie IP
 16. Komentarze z karty klienta rozszerzone na całą stronę
 17. Kolor parametrów ONT zmieniony gdy trwa aktualizacja firmware
 18. Poprawione przetwarzanie XML przy bardzo dużej liczbie szablonów
 19. Zmiana prędkości kolejek STB przy edycji ustawień
 20. Dodane sortowanie zgłoszeń na karcie klienta
 21. Dodany termin płatności na notach obciążeniowych
 22. Poprawiony wydruk NO przy bardzo długiej nazwie odbiorcy lub tytule
 23. Poprawka w pingowaniu gdy pojawi ICMP Redirect lub Unreachable
 24. Poprawiona lista kasjerów w przypadku zmiany nazwiska przy koncie z którego już wykonano operacje
 25. Sprawdzanie statusu SMS przy ‘oczekiwaniu na raport zmniejszone z 5 do 60 minut
 26. Poprawione wyłączanie WLAN_5GHz w provisioningu (wyłączenie WiFi skutkowało wyłaczeniem tylko 2.4).
 27. Poprawiona komunikacja z nową wersją API centrali Adescom
 28. Większe możliwości konfiguracji wydruku kont w przypadku gdy klient posiada ich kilka. Do tej pory zawsze drukowało się nowsze
 29. Poprawione masowa wysyłka e-maili (formularz czasami blokował się na podglądzie)
 30. Poprawione wyświetlanie listy CLID gdy dany klient/numer wraca z usuniętych do aktywnych
 31. Usprawnione sprawdzanie statusu w serwisach serwersms.pl oraz sms.pl
 32. Poprawione odświeżanie wykresu Live na ASR i RedBack przy niestandardowym loginie PPPoE
 33. Poprawiony błąd znikającego atrybutu dodatkowej puli IP przypisanej do CPE przy zmianie adresu sesji na dynamiczny
 34. Poprawiona masowa zmiana prędkości pakietów. Operacja odbywa się w tle i nigdy nie rozłącza sesji nawet jeśli NAS to mikrotik bez włączonego CoA.
 35. Zmienione auto-skalowanie wykresu radiusa tak aby masowe logowania/wylogowania były bardziej widoczne i klikalne
 36. Zmienione działanie formularza sald archiwalnych. Obecnie wskazana data salda to SK (Saldo końcowe) zamiast SP. Rozwiązanie jest spójne z większością programów księgowych.
 37. Usuwanie zadań w kalendarzu powoduje, że zadanie zostaje oznaczone jako usunięte ale rekord nie znika z bazy. Rozwiązanie konieczne dla prawidłowej współpracy z zewnętrznymi kalendarzami.

Aktualizacja

 1. Dodana ustawienie pozwalające na zmianę opcjonalnego postfix-u przy SSID 5GHz
 2. Dodana możliwość zdefiniowania minimalnego sygnału poniżej którego pojawi się ostrzeżenie na liście ONT
 3. Usprawnione starowanie portami ETH i RF przy przełączeniu ONT do innego PON/OLT (zmiana zachodzi natychmiast)
 4. Uzupełniona lista modeli ONU wraz z grafikami
 5. Dodane sortowanie, filtrowanie i stronicowanie na liście modeli ONT Dasan
 6. Dodane filtrowanie wg. dat i operatora na liście aneksów
 7. Dodane wyróżnienie w historii logowań PPPoE przy zmianie MAC oraz gdy sesja nie została zakończona przed ponownym logowaniem
 8. Poprawione wyświetlanie daty wyłączenia usługi PPPoE
 9. Poprawiona nazwa pliku przy pobieraniu załączników do umowy zawierających nietypowe znaki
 10. Poprawka rzadkiego błędu blokującego tworzenie eksportu do JPK
 11. Poprawka przy generowaniu statystyk gdy nie zostanie zapisany identyfikator sesji przy pierwszym logowaniu
 12. Poprawka w działaniu optymalizacji przewidzianej do masowego wyświetlania powiadomień WWW z użyciem własnego szablonu HTML
 13. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie zadań w kalendarzu
 14. Zmiana jednostek z [s] na [min] oraz [brutto] na [netto] w Raporcie VoIP oraz zaktualizowane etykiety na zgodnie z aktualnym formularzem F07
 15. Dodana kolumna “razem” w Raporcie przesłanych danych oraz jednostki zmienione na TB aby były spójne z formularze F05
 16. MAC sesji PPPoE z ONT HL-4GMV jest teraz automatycznie kojarzony z portem OLT
 17. Poprawione wyłączanie atrybutów blokady/powiadomienia na ASR jeśli podczas wyłączania sesja będzie zestawiona na urządzeniu innego typu
 18. Poprawiona obsługa powiadomień WWW przy wstawianiu własnego kodu HTML
 19. Poprawiona funkcja “rozlicz automatycznie” jeśli serwer ma ustawiony niski limit czasu na wykonanie operacji
 20. Poprawiona obsługa kodów JPK przy wystawianiu faktur seryjnych jeśli ustawione były zarówno kody JPK w towarach oraz na karcie klienta
 21. Poprawka w eksporcie do EPP
 22. Zwiększony maksymalny rozmiar zmiennych w ustawieniach oraz pola uwagi z 200 do 400 znaków
 23. Wyłączona auto-zatwierdzanie w Ustawienia -> Logi przy zmianie daty
 24. W menu: Finanse -> Faktury – klawisz “enter” wywołuje teraz “Filtruj” zamiast “Wystaw fakturę”
 25. Data wygaśnięcia w menu: Umowy -> Lista była zablokowana jeśli wyświetlenie listy nastąpiło przez skrót w “wygasające” na pulpicie
 26. Domyślne daty w kilkunastu eksportach i raportach w Finanse -> Operacje zmienione na najczęściej używane dla danego rodzaju zestawienia. Ustawione parametry stają się domyślne do czasu wylogowania
 27. Przebudowane Ustawienia -> Zmienne
 28. Poprawione zapisywanie profilu XML w przypadku wystąpienia duplikatu.
 29. Dodana opcja “klonuj” w szablonach XML
 30. Wyłączone domyślne auto-uzupełnianie przeglądarki przy wprowadzaniu dokumentów i klientów
 31. Raport sprzedaży wg. rodzaju przyłącza wyświetla teraz informację gdy dany rodzaj został usunięty ze słownika a wskazywały na niego pozycje z wcześniejszych faktur objęte raportem.
 32. Poprawki w raportowanie zasięgów SIIS

Aktaulizacja

 1. Dodane indeksy towarów w słownikach i liście towarów. Indeksy pozwalają na grupowanie towarów na potrzeby rozliczeń tj. RBSA.
 2. Dodane zestawienie sprzedaży wg. indeksów w menu: Finanse -> Operacje. Zestawienie po nadaniu indeksów można generować również za wcześniejsze miesiące gdy funkcja nie istniała. Uwzględniane są usługi seryjne oraz dodatkowe pozycje.
 3. Dodane pola z własnymi zmiennymi w “Konfiguracji ONU”
 4. Dodane możliwość ustawienia domyślnej wartości pola uwagi w formularzu wystawiania korekty
 5. Dodatkowe pozycje w protokole WZ
 6. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie listy kart DVB-C
 7. Zaktualizowane instrukcje TERC oraz raportów do GUS i SIIS
 8. Poprawione wyświetlanie numerów PON w OLT V8106 przy kilku aktywnych kartach GPON
 9. Poprawione podstawianie domyślnych DHCP_DNS w nowej wersji pliku XML do ONT Halny
 10. Poprawione auto-rozłączanie przy zmianie puli konta PPPoE
 11. Poprawione wyświetlanie zakończeń sieci na mapie po imporcie nowej wersji bazy budynkowej w miejscowościach nie posiadających ulic
 12. Poprawione działanie masowej zmiany adresów przez edycję Puli IP

Aktualizacja

 1. Dodany nowy eksport “Raport danych o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych” w formacie XML do aplikacji transGUS.
 2. Dodane opcjonalne oznaczenia JPK w edycji klienta które pozawalają na automatyczne przypisywanie do faktur seryjnych np. kodu TP określającego podmioty powiązane
 3. Dodany format zestawień bankowych BGŻBNP TXT
 4. Dodane nowe słowniki TERC i baza budynkowa
 5. Dodane słowniki rejestru Pesel GUS
 6. Dodana kolumna VoIP oraz filtr w IP -> GPON Dasan z ikoną telefonu gdy na ONT skonfigurowana jest sesja SIP.
 7. Dodany komunikat z odnośnikiem do korekty przy próbie usunięcia faktury źródłowej której korekta dotyczy
 8. Dodany dymek z informacją o MAC w statystykach PPPoE (producent, stan magazynowy, gwarancja)
 9. Do cennika promocji VoIP dodane kolumny z cenami bez promocji oraz ostatnią ceną w przypadku wycofania z oferty
 10. Dodana możliwość umieszczania własnych skryptów przetwarzających dane np. na potrzeby wydruku lub eksportu. Skrypty można wywoływać z użyciem interfejsu programu
 11. Dodany ID towaru na podglądzie wystawionych faktur seryjnych
 12. Dodany mechanizm opóźnionego rozłączania sesji PPPoE przy zmianie lub zwolnieniu adresu IP.
 13. Dodany możliwość ustawienia czasu po którym zadania z kalendarza są ukrywane (domyślnie 12 m-cy)
 14. Dodatkowa zmienna w numeracji umów ODT. Reset {n} następuje teraz w zależności od tego które zmienne są używane w danym wzorcu (miesiąc / rok / od początku)
 15. Oznaczenia JPK przy wystawianiu korekty domyślnie ustawione tak jak na fakturze
 16. Ujednolicona nazwa plików przy generowaniu JPK i różnych wariantów EPP (nazwa pliku zawiera nazwę firmy i okres którego plik dotyczy oraz rodzaj eksportu).
 17. Poprawione wyświetlanie wyników wyszukiwania przyłącza po usunięciu klienta
 18. Zaktualizowana wersja eksportu XML do programu Fakir. Zwiera teraz oznaczenia JPK oraz MPP obowiązkowy/dowolny.
 19. Poprawki oznaczeń przy eksportach EPP
 20. Poprawiona klasyfikacja podmiotu w eksportach EPP, JPK, Fakir
 21. Dodatkowa zmienna {faktury} przy zbiorczej wysyłce e-mail z Klienci -> Lista lub IP -> PPPoE
 22. Usprawniony automatyczny import zestawień z kont e-mail
 23. Cecha specjalna “Zwrot urządzeń” włącza się teraz tylko przy umowach ODT.
 24. Poprawione odliczanie w powiadomieniach WWW przy zastosowaniu własnego szablonu
 25. Poprawione przetwarzanie odbieranych SMS z serwisów sms.pl i serwersms.pl
 26. Poprawiona możliwość edycji konta IP powiązanego z usługą IPTV
 27. Poprawki w działaniu funkcji z menu: Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja.
 28. Zwiększony timeout w komunikacji z OLT Dasan
 29. Radius dostępna wersja ze statystykami 64bit (przydatne gdy ruch pomiędzy odczytami liczników danej sesji PPPoE/CLIPS/FSOL przekracza 4GB co 5 minut).
 30. Dodany wybór konta e-mail nadawcy przy wysyłce z karty klienta
 31. Usprawniona wysyłka długich wiadomości SMS w taki sposób aby były scalane w jedną na telefonie odbiorcy (multiinfo)
 32. Poprawione obliczanie ilości części na jakie SMS zostanie podzielony gdy są używane znaki specjalne które są liczone podwójnie
 33. Poprawiony podgląd wiadomości gdy SMS podzielony na wiele linii
 34. Usprawnione działanie skrótów klawiszowych przy zatwierdzaniu i wycofywaniu formularzy
 35. Ustawiony domyślny rodzaj wydruku w karcie podglądu faktury i korekty
 36. Poprawiona numeracja nowych umów gdy z wzorca numeracji usunięto zmienna inkrementacyjną “{n}” wskutek czego przy kolejnej umowie tego samego klienta numer był zajęty
 37. Poprawiona aktywacja powiadomień WWW przy własnych szablonach HTML
 38. Przy umowach ze wzorem numeracji bez {n} np. z samym symbolem klienta {symbol}/{rok} – dodany zostanie dopisek _{kolejny_numer} w przypadku wystąpienia duplikatu

Aktualizacja

 1. Dodane oznaczenia JPK w eksportach EPP w wersji dla biura rachunkowego oraz centrali
 2. Dodany nowy format JPK dla dokumentów wystawionych po 01-10-2020 w Finanse -> Operacje -> Pobierz FV w formacie JPK.
 3. Dodany IP w domyślnych szablonach powiadomień WWW co pozwala łatwiej wychwycić nieprawidłowości w konfiguracji sieci
 4. Dodane oznaczenie “S/R” z informacjami o pozycji seryjnej na podglądzie faktury
 5. Poprawiony nagłówek druku w Finanse -> Faktury -> Drukuj -> Zestawienie gdy więcej niż jeden operator w bazie
 6. Przyśpieszone pobieranie danych przez SNMP w Urządzenia -> Lista NAS.
 7. Poprawione odświeżanie listy hostów w ONT HL-1GE
 8. Dodana możliwość zdefiniowania w ustawieniach indywidualnego wzorca tytułu wątku powiadomień mailowych o zgłoszeniach
 9. Dodana opcja ‘normalizacji NIP” w wystawianych fakturach (po włączeniu przed NIP dodawany jest kod kraju PL i usuwane myślniki)
 10. Dodana kolumna GTU w rejestrze VAT
 11. Dodany ‘dymek’ przy MAC na karcie klienta z informacją o producencie oraz statusie magazynowym i gwarancji
 12. Dodana możliwość masowego nadawania cechy klienta z IP -> PPPoE
 13. Dodana możliwość masowego nadawanie cechy klienta z Umowy -> Lista
 14. Dodany eksport danych klientów Klienci -> Lista -> Zaznacz wszystkich -> eksportuj do EPP – eksport umożliwia masową aktualizację danych w programie księgowym
 15. Dodana cecha specjalna “zwrot urządzeń (7)” która włączy się automatycznie u klientów w dniu zakończenia umowy ODT
 16. Dodane szablon masowego powiadomienie e-mail o płatności do Klienci -> Lista -> Wyślij E-Mail
 17. Poprawki w wysyłce zakolejkowanej poczty
 18. Ujednolicone wyświetlanie dat umów na karcie klienta z Umowy -> Lista
 19. Klienci usunięci na centrali VoIP z pominięciem panelu są teraz przy synchronizacji oznaczani jako nieaktywni w bazie (kolor szary na liście) zamiast usuwania rekordu
 20. Dodane dwu-etapowe usuwanie klienta VoIP. W pierwszym etapie usuwane jest konto na centrali, w drugim klient usuwany jest z bazy (dwuetapowe usuwanie pozwala na fakturowanie bilingów nawet po pierwszym etapie usunięcia klienta)
 21. Zablokowana możliwość usuwania towaru który jest powiązany z pakietem IPTV lub VoIP
 22. Poprawione wskazanie salda początkowego w raporcie kasowym
 23. Poprawione pobieranie indeksu do wyświetlania wykresów Live prędkości sesji PPPoE w RedBack
 24. Poprawka w imporcie poczty gdy ostatnia wiadomość zostanie usunięta
 25. Gdy włączona była obsługa kilku operatorów w ramach jednej instalacji. Na pulpicie wpłaty wyświetlają się wg. aktualnego powiązania klienta z operatorem zamiast powiązania które istniało w chwili dodawania wpłaty
 26. Ujednolicone formatowanie zmiennych {konto(…)}
 27. Poprawka w imporcie zestawień MT940 BNP i Aliorbanku
 28. Usunięty komunikat przy pobieraniu danych z OLT gdy urządzenie nie zostało skonfigurowane do odczytywania sygnału OLT RX
 29. Dodane specjalne proxy do komunikacji z zewnętrznymi API dla najstarszych instalacji linux EOL które nie wspierają współczesnych certyfikatów TLS/SSL

Aktualizacja

 1. Dodana sekcja “dodatkowe numery” w edycji klienta która pozwala na utworzenie wielu kontaktów z opisami
 2. Dodany wykres OLT RX w statystykach i parametrach ONU
 3. Dodane sortowanie oraz filtrowanie w cenniku promocji
 4. Dodane filtrowanie wg. Operatora w Finanse -> Kasa i bank
 5. Dodane sortowanie i filtrowanie listy towarów i usług oraz listy faktur wg. oznaczeń JPK
 6. Dodana możliwość ustawienia oznaczeń JPK w edycji oraz zbiorczo na liście towarów na potrzeby fakturowania seryjnego
 7. Dodana obsługa oznaczeń JPK na fakturach
 8. Istniejący import MT940 dostosowany do implementacji banku BGŻ
 9. Dodana obsługa importu zestawień przy braku Message-ID w nagłówku wiadomości
 10. Dodany Raport prędkości wg. rodzaju przyłącza (przydatne do COCOM).
 11. Dodana funkcja szybkiego pobierania profilów OLT (bez synchronizacji) GPON -> Profile -> Pobierz profile.
 12. Dodane powiadomienia SMS o ind. numerze konta
 13. Wydruk opisu pozycji FV zwiększony do 200 znaków
 14. Poprawione uzupełnianie sygnału instalacji gdy komunikacja z OLT odbywa się przez radiusa
 15. Poprawiona rozpoznawanie numerów stacjonarnych i mobilnych
 16. Poprawiony domyślny layout HTML powiadomień WWW
 17. Poprawiony eksport rozliczeń do PDF
 18. Poprawiony powrót do karty klienta po usunięciu faktury
 19. Przy niektórych konfiguracjach podczas dodawania ONU gdy nie podano opisu, mógł wyświetlać się komunikat błędu pomimo poprawnego dodania urządzenia na OLT
 20. Przy braku kodeka SIP w parametrach ONT pojawiał się status VoIP N/A zamiast Registered.
 21. Skracanie zbyt długich numerów wpłat przy imporcie zestawień bankowych (numer referencyjny większy niż indeks)
 22. Poprawione zaznaczanie domyślnego profilu w edycji ONT na skróconej liście profili
 23. Poprawiona obsługa powiadomień na Cisco ASR gdy używana jest dynamiczna adresacja
 24. Poprawiona możliwość zmiany bramy DHCP na inną niż wartość w szablonie ONT
 25. Przyłącza o zwolnionym IP nie są uwzględniane w kolumnie PPPoE w IP ->Pakiet i Raporcie prędkości wg. rodzaju przyłącza.
 26. Usprawniona wielowątkowa aktualizacja sygnałów ONT w bazie przy dużej liczbie OLT-ów
 27. Restart ONU niedostępny gdy model autoryzacji ustawiony jako Radius a ONT nie został jeszcze podłączony
 28. Przy dodawaniu towaru do magazynu wyłączone auto-zatwierdzanie formularza po wczytaniu numeru seryjnego czytnikiem kodu
 29. Gdy na OLT ustawiono opis ONU używając polskich znaków diakrytycznych to w zakładce “Parametry ONU” wyświetlał się komunikat o niezgodności opisów nn OLT z bazą
 30. Poszerzona tabela z cennikami promocji w ustawieniach umowy

Aktualizacja

 1. Dodane automatyczne powiązanie MAC urządzeń widocznych za STA Cambium działącym w trybie Bridge z adresem “Wireless IP” na karcie klienta
 2. Poprawiony błąd w zakładce parametry przy pobieraniu listy dzierżaw DHCP z STA Cambium (parametr pobiera się teraz tylko w trybach Router i NAT, nie pobiera się w trybie Bridge)
 3. Dodany tryb pracy STA na liście IP -> Cambium
 4. Dodana możliwość zdefiniowania wzorca pola ONU description które ustawi się automatycznie w formularzu dodawaniu ONU
 5. Dodane sugerowane SN w formularzu dodawania ONU Dasan z karty klienta
 6. Dodana możliwość ustawienia odrębnego konta e-mail do powiadomień o zgłoszeniach
 7. Dodane pola SLA w edycji pakietów i w zmiennych umowy
 8. Dodana możliwość wysyłki email z menu: IP -> PPPoE
 9. Dodana możliwość utworzenia własnego layoutu HTML powiadomień i blokad WWW
 10. Dodany priorytet przydatny przy sortowaniu listy profili w IP -> GPON Dasan -> Profile -> Edytuj.
 11. Dodana walidacja SN przy dodawaniu ONT bez wskazywania OLT
 12. Dodane automatyczne kojarzenie CPE wAP 60G z AP oraz węzłem na podstawie MAC
 13. Dodana możliwość ustawienia własnego layoutu PHTML powiadomień WWW
 14. Dodane ustawienia TLS, SMTP_AUTH w konfiguracji poczty wychodzącej
 15. Dodana opcja automatycznej zmiany numeru do powiadomień SMS przy edycji danych kontaktowych klienta
 16. w parametrach STA Cambium dodane wartości “Wireless mode”, “Network mode” oraz “Bridge table”
 17. Poprawione usuwanie konta API gdy nie ustawiono hasła
 18. Poprawione wyłączanie provisioningu w edycji ONU
 19. Poprawione generowanie eksportu CSV wg. rodzaju połączeń VoIP
 20. Poprawione automatyczne blokowanie usług gdy na skutek rozwiązania umów status klienta jest zmieniany na zablokowany
 21. Poprawione ustawienia węzła budynku z menu w IP -> PPPoE
 22. Uzupełnione listy ACL w uprawnieniach kont pracowników
 23. Poprawione zaokrąglanie w licz vat w podsumowaniu
 24. Poprawione fakturowanie subskrypcji IPTV w przypadku aktywacji usługi w trakcie miesiąca za który jeszcze nie wystawiono FV
 25. Poprawione działanie ustawienia dot. druku załącznika faktury “biling uproszczony”
 26. Poprawiony błąd “Brak wolnych przyłączy dla wybranej puli” przy dodawaniu umowy z przyłączem w puli dynamicznej
 27. Poprawione uzupełnianie luki w numeracji przy usunięciu i ponownym dodaniu faktury za ten sam okres.
 28. Poprawiony identyfikator węzła gdy zawiera niestandardowe znaki
 29. Poprawione przeładowanie konfiguracji ONT Dasan – polecenie nie jest wysyłane jeśli ONT nie został aktywowany
 30. Poprawione drukowanie raportu bankowego mBank
 31. Poprawione generowanie okresu cząstkowego dla subskrypcji IPTV aktywowanej w trakcie miesiąca
 32. Poprawione działanie zmiennych sumy opłat subskrypcji IPTV
 33. Poprawiłem odnośniki do edycji i wydruku istniejących not korygujących faktury w formularzu wystawiania korekty
 34. Poprawione filtrowanie w IP -> PPPoE wg. Wireless AP / OLT IP. Po przełączeniu ONU / CPE do innego urządzenia, wyświetlało się na liście zarówno przy nowym AP / OLT jak i wcześniejszym.
 35. Poprawiony błąd polegający na próbie odczytania adresów MGNT z ONT Dasan po dodaniu urządzenia które nie zmieniło jeszcze statusu na Active
 36. Dostosowana obsługa subskrypcji w module DVB-C do najnowszej wersji API CryptoGuard
 37. Poprawione dodawanie umowy lub aneksu zmiany prędkości po usunięciu aktualnie przypisanego pakietu.

Aktualizacja

 1. Dodane menu: Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi które umożliwia w szybki sposób dodawanie zasięgów budynkowych z użyciem bazy GUS w technologii wyższej (np. GPON) niż wynikająca aktywnych przyłączy (np. 5GHz).
 2. Poprawiona aktualizacja słowników zewnętrznych w tym bazy referencyjnej
 3. Poprawione zapisywanie zasięgów automatu TERC przy zaznaczeniu powyżej tysiąca miejscowości
 4. W zasięgach automatu w powiatach dodane województwo. Na liście gmin dodany powiat. Dodana liczba miejscowości i budynków w zasięgu
 5. Usprawniona weryfikacja ulic w bazie TERC
 6. Poprawione ustawienie profilu po przeniesieniu ONU na inny PON
 7. Poprawione dodawanie przyłączy z adresem dynamicznym z poziomu zakładki “usługi” w umowie
 8. Szyba synchronizacja OLT – działa teraz tylko na formularza dodawania ONT
 9. Dasan – automatyczne powiązanie sesji PPPoE ONT z adresem OLT uwzględnia nowe serie urządzeń
 10. Poprawiona obsługa zestawień bankowych MT940 z kodem Collect
 11. Poprawione formatowanie e-mail w formacie HTML przy masowej wysyłce
 12. Poprawiona walidacja NIP w edycji faktury zagranicznych odbiorców
 13. Poprawione przypisywanie identyfikatorów w SIIS

Większość funkcji związanych z TERC i SIIS została zainstalowana w lutym oraz początku marca

Aktualizacja

 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa na potrzeby raportów SIIS i GUS
 2. Dodane automatyczne odczytywanie modelu Cambium w menu: Urządzenia -> Lista NAS
 3. Uzupełniona lista rozpoznawanych modeli HW Cambium w parametrach STA (aktualnie 96)
 4. Blokowanie przycisku synchronizacji na czas trwania procesu w formularzu dodawania ONU
 5. Przy synchronizacji OLT najpierw sprawdzana jest liczba ONU na OLT, gdy ta się nie zmieni to dalsza pełna synchronizacja nie jest wykonywane
 6. Na liście aneksów klienta nie pojawiały się dane w polu “Dodał” gdy aneks był efektem zmiany przez BOA.
 7. Zablokowana możliwość usuwania rekordów z Finanse -> Towary i usługi jeśli są powiązane z pakietem lub pozycją seryjną
 8. Poprawione kojarzenie wpłat z zestawienia PKO XML wg. numeru faktury w tytule (dot. płatności nie masowych na zwykły numer rachunku)
 9. Poprawione zapisywanie umowy PDF gdy usunięte wszystkie szablony tego typu
 10. Dodana weryfikacja czy IP blokowanego dłużnika ma zestawioną sesję
 11. Poprawiona identyfikacja klienta na podstawie IP z puli dynamicznej w powiadomieniach WWW (uwzględniany jest tylko adres który jest w danej chwili on-line np. gdy zautoryzowany klient otrzyma taki sam IP jak ostatni adres sesji innego zablokowanego klienta)
 12. Poprawiona obsługa powiadomień WWW na RedBack SE600 przy zmianie adresu IP oraz z użyciem dynamicznej puli
 13. Dodane odczytywanie sygnału Video z portu RF w parametrach ONU Dasan
 14. Dodana opcja w Ustawienia -> Ogólne “Radius – zezwalaj na jedną sesję“. Funkcja pozwala na weryfikację czy dany login nie ma aktywnej sesji na innym serwerze PPPoE i zablokowanie podwójnej autoryzacji (działa na Cisco, Mikrotik, RadBack)
 15. Dodane formularze do uzupełniania kodów TERC danych podstawowych i korespondencyjnych
 16. Dodany weryfikator kodów TERC z referencyjna bazą budynkową
 17. Poprawiony sumaryczny wykres transferu przy ruchu powyżej 4Gbits na 32-bitowych OS
 18. Dodany nowy automat TERC uwzględniający referencyjną bazę budynkową

Aktualizacja

 1. Dodane automatyczne drukowanie KP po dodaniu wpłaty (domyślnie włączone)
 2. Dodana możliwość zapisywania i podglądu historii wezwań i przypomnień o płatności na karcie klienta
 3. Dodana obsługa zestawień w formacie PKO XML
 4. Zwiększona liczba znaków w nazwie ulicy na FV, KFS, Notach, Karcie klienta
 5. Po zapisaniu danych do FTP, teście połączenia lub wykonaniu kopii zapasowej bazy następowały przenoszenie do zakładki “Konserwacja”.
 6. SMS z informacją o dodaniu wpłaty są teraz wysyłane nawet gdy zestawienie zostanie dodane po max. 7 dniach od daty księgowania wpłaty przez bank (wcześniej 2 dni)
 7. Poprawione wielostronicowe faktury gdy w ustawieniach wydruku podane zostaną dodatkowe marginesy
 8. Poprawione filtrowanie podłączeń i rezygnacji z poziomu pulpity gdy w bazie działa kilku Operatów
 9. Poprawione obsługa rozbudowanych szablonów e-mail HTML przy wysyłce z wiadomości z karty klienta
 10. Poprawione ustawienia hasła WiFi 5GHz na HL4
 11. Poprawiony skutek finansowy FV przy zmienionej wartości w polu ilość w edycji faktury
 12. Poprawione domykanie znaczników przy generowaniu XML dla Dasan HL
 13. Poprawiony wydruk FV przy bardzo długich nazwach nabywcy
 14. Poprawiane automatyczne skojarzenia kont PPPoE na podstawie MAC z interfejsem OLT (nowe serie H660GM, HL4G)
 15. Poprawione przesunięcie agendy gdy zadanie zostało dodane w kolejnym lub poprzednim tygodniu
 16. Poprawiony powrót do agendy / karty klienta gdy w zakładkach otwartych zostanie kilka zadań
 17. Poprawiona sugerowana kwota w “szybkim KP”
 18. Poprawiona lista wydruku dłużników w raporcie “Rozrachunku z kontrahentami”
 19. Poprawiony bilans w raporcie “podsumowaniu sprzedaży korekty”

Aktualizacja zostanie zainstalowana 2020-02-03