Aktualizacja

 1. Dodane automatyczne powiązanie MAC urządzeń widocznych za STA Cambium działącym w trybie Bridge z adresem “Wireless IP” na karcie klienta
 2. Poprawiony błąd w zakładce parametry przy pobieraniu listy dzierżaw DHCP z STA Cambium (parametr pobiera się teraz tylko w trybach Router i NAT, nie pobiera się w trybie Bridge)
 3. Dodany tryb pracy STA na liście IP -> Cambium
 4. Dodana możliwość zdefiniowania wzorca pola ONU description które ustawi się automatycznie w formularzu dodawaniu ONU
 5. Dodane sugerowane SN w formularzu dodawania ONU Dasan z karty klienta
 6. Dodana możliwość ustawienia odrębnego konta e-mail do powiadomień o zgłoszeniach
 7. Dodane pola SLA w edycji pakietów i w zmiennych umowy
 8. Dodana możliwość wysyłki email z menu: IP -> PPPoE
 9. Dodana możliwość utworzenia własnego layoutu HTML powiadomień i blokad WWW
 10. Dodany priorytet przydatny przy sortowaniu listy profili w IP -> GPON Dasan -> Profile -> Edytuj.
 11. Dodana walidacja SN przy dodawaniu ONT bez wskazywania OLT
 12. Dodane automatyczne kojarzenie CPE wAP 60G z AP oraz węzłem na podstawie MAC
 13. Dodana możliwość ustawienia własnego layoutu PHTML powiadomień WWW
 14. Dodane ustawienia TLS, SMTP_AUTH w konfiguracji poczty wychodzącej
 15. Dodana opcja automatycznej zmiany numeru do powiadomień SMS przy edycji danych kontaktowych klienta
 16. w parametrach STA Cambium dodane wartości “Wireless mode”, “Network mode” oraz “Bridge table”
 17. Poprawione usuwanie konta API gdy nie ustawiono hasła
 18. Poprawione wyłączanie provisioningu w edycji ONU
 19. Poprawione generowanie eksportu CSV wg. rodzaju połączeń VoIP
 20. Poprawione automatyczne blokowanie usług gdy na skutek rozwiązania umów status klienta jest zmieniany na zablokowany
 21. Poprawione ustawienia węzła budynku z menu w IP -> PPPoE
 22. Uzupełnione listy ACL w uprawnieniach kont pracowników
 23. Poprawione zaokrąglanie w licz vat w podsumowaniu
 24. Poprawione fakturowanie subskrypcji IPTV w przypadku aktywacji usługi w trakcie miesiąca za który jeszcze nie wystawiono FV
 25. Poprawione działanie ustawienia dot. druku załącznika faktury “biling uproszczony”
 26. Poprawiony błąd “Brak wolnych przyłączy dla wybranej puli” przy dodawaniu umowy z przyłączem w puli dynamicznej
 27. Poprawione uzupełnianie luki w numeracji przy usunięciu i ponownym dodaniu faktury za ten sam okres.
 28. Poprawiony identyfikator węzła gdy zawiera niestandardowe znaki
 29. Poprawione przeładowanie konfiguracji ONT Dasan – polecenie nie jest wysyłane jeśli ONT nie został aktywowany
 30. Poprawione drukowanie raportu bankowego mBank
 31. Poprawione generowanie okresu cząstkowego dla subskrypcji IPTV aktywowanej w trakcie miesiąca
 32. Poprawione działanie zmiennych sumy opłat subskrypcji IPTV
 33. Poprawiłem odnośniki do edycji i wydruku istniejących not korygujących faktury w formularzu wystawiania korekty
 34. Poprawione filtrowanie w IP -> PPPoE wg. Wireless AP / OLT IP. Po przełączeniu ONU / CPE do innego urządzenia, wyświetlało się na liście zarówno przy nowym AP / OLT jak i wcześniejszym.
 35. Poprawiony błąd polegający na próbie odczytania adresów MGNT z ONT Dasan po dodaniu urządzenia które nie zmieniło jeszcze statusu na Active
 36. Dostosowana obsługa subskrypcji w module DVB-C do najnowszej wersji API CryptoGuard
 37. Poprawione dodawanie umowy lub aneksu zmiany prędkości po usunięciu aktualnie przypisanego pakietu.

Aktualizacja

 1. Dodane menu: Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi które umożliwia w szybki sposób dodawanie zasięgów budynkowych z użyciem bazy GUS w technologii wyższej (np. GPON) niż wynikająca aktywnych przyłączy (np. 5GHz).
 2. Poprawiona aktualizacja słowników zewnętrznych w tym bazy referencyjnej
 3. Poprawione zapisywanie zasięgów automatu TERC przy zaznaczeniu powyżej tysiąca miejscowości
 4. W zasięgach automatu w powiatach dodane województwo. Na liście gmin dodany powiat. Dodana liczba miejscowości i budynków w zasięgu
 5. Usprawniona weryfikacja ulic w bazie TERC
 6. Poprawione ustawienie profilu po przeniesieniu ONU na inny PON
 7. Poprawione dodawanie przyłączy z adresem dynamicznym z poziomu zakładki “usługi” w umowie
 8. Szyba synchronizacja OLT – działa teraz tylko na formularza dodawania ONT
 9. Dasan – automatyczne powiązanie sesji PPPoE ONT z adresem OLT uwzględnia nowe serie urządzeń
 10. Poprawiona obsługa zestawień bankowych MT940 z kodem Collect
 11. Poprawione formatowanie e-mail w formacie HTML przy masowej wysyłce
 12. Poprawiona walidacja NIP w edycji faktury zagranicznych odbiorców
 13. Poprawione przypisywanie identyfikatorów w SIIS

Większość funkcji związanych z TERC i SIIS została zainstalowana w lutym oraz początku marca

Aktualizacja

 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa na potrzeby raportów SIIS i GUS
 2. Dodane automatyczne odczytywanie modelu Cambium w menu: Urządzenia -> Lista NAS
 3. Uzupełniona lista rozpoznawanych modeli HW Cambium w parametrach STA (aktualnie 96)
 4. Blokowanie przycisku synchronizacji na czas trwania procesu w formularzu dodawania ONU
 5. Przy synchronizacji OLT najpierw sprawdzana jest liczba ONU na OLT, gdy ta się nie zmieni to dalsza pełna synchronizacja nie jest wykonywane
 6. Na liście aneksów klienta nie pojawiały się dane w polu “Dodał” gdy aneks był efektem zmiany przez BOA.
 7. Zablokowana możliwość usuwania rekordów z Finanse -> Towary i usługi jeśli są powiązane z pakietem lub pozycją seryjną
 8. Poprawione kojarzenie wpłat z zestawienia PKO XML wg. numeru faktury w tytule (dot. płatności nie masowych na zwykły numer rachunku)
 9. Poprawione zapisywanie umowy PDF gdy usunięte wszystkie szablony tego typu
 10. Dodana weryfikacja czy IP blokowanego dłużnika ma zestawioną sesję
 11. Poprawiona identyfikacja klienta na podstawie IP z puli dynamicznej w powiadomieniach WWW (uwzględniany jest tylko adres który jest w danej chwili on-line np. gdy zautoryzowany klient otrzyma taki sam IP jak ostatni adres sesji innego zablokowanego klienta)
 12. Poprawiona obsługa powiadomień WWW na RedBack SE600 przy zmianie adresu IP oraz z użyciem dynamicznej puli
 13. Dodane odczytywanie sygnału Video z portu RF w parametrach ONU Dasan
 14. Dodana opcja w Ustawienia -> Ogólne “Radius – zezwalaj na jedną sesję“. Funkcja pozwala na weryfikację czy dany login nie ma aktywnej sesji na innym serwerze PPPoE i zablokowanie podwójnej autoryzacji (działa na Cisco, Mikrotik, RadBack)
 15. Dodane formularze do uzupełniania kodów TERC danych podstawowych i korespondencyjnych
 16. Dodany weryfikator kodów TERC z referencyjna bazą budynkową
 17. Poprawiony sumaryczny wykres transferu przy ruchu powyżej 4Gbits na 32-bitowych OS
 18. Dodany nowy automat TERC uwzględniający referencyjną bazę budynkową

Aktualizacja

 1. Dodane automatyczne drukowanie KP po dodaniu wpłaty (domyślnie włączone)
 2. Dodana możliwość zapisywania i podglądu historii wezwań i przypomnień o płatności na karcie klienta
 3. Dodana obsługa zestawień w formacie PKO XML
 4. Zwiększona liczba znaków w nazwie ulicy na FV, KFS, Notach, Karcie klienta
 5. Po zapisaniu danych do FTP, teście połączenia lub wykonaniu kopii zapasowej bazy następowały przenoszenie do zakładki “Konserwacja”.
 6. SMS z informacją o dodaniu wpłaty są teraz wysyłane nawet gdy zestawienie zostanie dodane po max. 7 dniach od daty księgowania wpłaty przez bank (wcześniej 2 dni)
 7. Poprawione wielostronicowe faktury gdy w ustawieniach wydruku podane zostaną dodatkowe marginesy
 8. Poprawione filtrowanie podłączeń i rezygnacji z poziomu pulpity gdy w bazie działa kilku Operatów
 9. Poprawione obsługa rozbudowanych szablonów e-mail HTML przy wysyłce z wiadomości z karty klienta
 10. Poprawione ustawienia hasła WiFi 5GHz na HL4
 11. Poprawiony skutek finansowy FV przy zmienionej wartości w polu ilość w edycji faktury
 12. Poprawione domykanie znaczników przy generowaniu XML dla Dasan HL
 13. Poprawiony wydruk FV przy bardzo długich nazwach nabywcy
 14. Poprawiane automatyczne skojarzenia kont PPPoE na podstawie MAC z interfejsem OLT (nowe serie H660GM, HL4G)
 15. Poprawione przesunięcie agendy gdy zadanie zostało dodane w kolejnym lub poprzednim tygodniu
 16. Poprawiony powrót do agendy / karty klienta gdy w zakładkach otwartych zostanie kilka zadań
 17. Poprawiona sugerowana kwota w “szybkim KP”
 18. Poprawiona lista wydruku dłużników w raporcie “Rozrachunku z kontrahentami”
 19. Poprawiony bilans w raporcie “podsumowaniu sprzedaży korekty”

Aktualizacja zostanie zainstalowana 2020-02-03

Aktualizacja

 1. Automat TERC uwzględnia od teraz miejscowość podaną w polu “nazwa ulicy” przyłącza w formacie “Miejscowość ul. Nazwa” (poza przewidzianym do tego celu polem “Miejscowość”)
 2. Dodany “dodatkowy adres” w edycji klienta do zdefiniowania lokalizacji usług z modułów dodatkowych.
 3. Dodana opcja “Tylko ostatnia umowa klienta” w menu: Umowy -> Lista
 4. Dodana opcja wyłączenia drukowania nazwiska i adresu na KP w Ustawieniach wydruku
 5. Dodane pole “numer wpłaty” w transferach (wcześnie numer pojawiał się automatycznie bez możliwości edycji)
 6. Dodana funkcja masowej zmiany cen istniejących pozycji seryjnych w formularzu edycji towarów
 7. Funkcja “cambionize” zmieniająca firmware z UBNT na Elevate używa teraz nowego firmware
 8. Ulepszone wyszukiwanie wg. adresu w przypadku budynków z wieloma mieszkaniami.
 9. Poprawiona obsługa znaków specjalnych w tekstowych wartościach wysyłanych do OLT (np. hasło voip, opis ONU)
 10. Poprawione ustawianie VoIP w XML dla H640GW-02 oraz HL4
 11. Poprawione podstawianie wartości domyślnych z szablonu dla ONU HL
 12. Poprawione przechwytywanie błędów przy generowaniu PDF z użyciem niestandardowych znaków
 13. Poprawiona nawigacja po dodaniu transferu KP/KW
 14. Zmieniony nagłówek X-Mailer co powinno zmniejszyć liczbę maili klasyfikowanych jako spam

Aktualizacja

 1. Dodane filtrowanie klientów wg. aktywnych pozycji seryjnych w Finanse -> Towary i usługi.
 2. Usprawnione działanie wyszukiwarki wg. numeru pesel oraz adresu korespondencyjnego
 3. Dodany provisioning Dasan HL4G
 4. Dodane opcjonalne pole MAC w kreatorze
 5. Dodany oznaczenie ‘mechanizm podzielonej płatności’ na FV w kwotach powyżej 15kzł brutto oraz gdy zaznaczona zostanie opcja “podzielona płatność”
 6. Dodane możliwość usuwanie operatora ze słowników gdy nie są z nim powiązani aktywnie klienci
 7. Poprawiona zmiana puli przez edycję STB
 8. Poprawiony wydruk faktur wielostronicowych przy bardzo długich nazwach pozycji
 9. Format zestawienia BS MT940 dostosowany pod format kolejnego banku
 10. Adescom dodana możliwość automatyczne skojarzenia klienta dodanego na centrali gdy symbol pojawi się w dodatkowym polu
 11. Poprawione przetwarzanie raportów RPT Aliorbank przy zmiennej liczbie znaków
 12. DVB-C – w formularzu dodawania karty domyślnie ustawia się brak data zakończenia subskrypcji gdy powiązana umowa została zawarta na czas nieokreślony
 13. Poprawiony wydruk rejestru sprzedaży wg. Towarów
 14. H66X – poprawiony provisioning VoIP, zarządzanie dostępem HGU, wartości domyślne
 15. H660GM – do SSID w modlel 5GHz domyślnie dodany postfix -5GHz (aby odróżnić od modułu 2.4GHz)
 16. W menu: IP -> GPON Dasan -> przy ONU z włączonym provisioningiem dodany link XML do szybkiej zmiany konfiguracji łatwiejszego filtrowania listy ONU
 17. Poprawione działanie COA przy zwalnianiu adresu na ASR
Pełna aktualizacja zostanie zainstalowana 2019-11-05

Aktualizacja

 1. Dodatkowe kody płatności w formacie zestawień “pocztowy collcet”
 2. Dodany format zestawień Aliorbank RPT
 3. Dodana odczytywanie parametrów z ONT HL-4GMV
 4. Ustawiony timeout przy odczytywaniu: statusu sesji SIP, diagnostyce VoIP oraz statystykach połączeń centrali
 5. W edycji PPPoE dodana możliwość zmiany MAC za pomocą czytnika kodów kreskowych.
 6. Poprawione działanie znacznika “notatka widoczne w BOA” podczas dodawania notatki gdy otwartych jest wiele zgłoszeń
 7. Tytuł nowych wpłat niepowiązanych zostanie poprzedzony 4 ostatnimi cyframi z numeru konta
 8. Poprawione formatowanie kwot w zmiennych ODT przy subskrypcjach DVB-C
 9. W kreatorze umowy wyłączony komunikat o braku pakietów internetowych w wybranej promocji jeśli promocja zawiera jakiekolwiek pozycje DVB-C
 10. Poprawione działanie powiadomienia blokującego (błąd występował tylko gdy pracownik miał ograniczone uprawnienia do wybranego podmiotu z bazy)
 11. Poprawiona wysyłka SMS o przestojach gdy przestój pojawi się po osiągnięciu maksymalnego limitu liczby wiadomości to jego wysyłka zostanie zrealizowana w kolejnym dniu w ustawionych w koncie pracownika godzinach.
 12. Poprawione działanie wpłat niepowiązanych w formacie MPT przy braku konta w pliku
 13. Poprawione dodawanie kont VoIP w przypadku dodania konta z poziomu centrali gdy włączone jest opcjonalne filtrowanie wg. prefixu w nazwie

Aktualizacja

 1. Dodany nowy sposób logowania API MikroTik od wersji 6.45.1
 2. Poprawione działanie burstów na koncentratorach mikrotik gdy używana jest taryfa nocna / weekendowa
 3. Komunikat o wygasającej umowie na karcie klienta nie wyświetli się gdy ustawiona zostanie data rozwiązania
 4. Gdy umowa zawierała kilka STB to promocje “na start” można było ustawić tylko przy subskrypcjach ostatniego STB
 5. Dodana możliwość współdzielenia jednego konta reslerskiego w Lovo przez kilka firm z użyciem prefixu. Przy włączonej opcji panel pobiera tylko listę klientów i taryf z prefixem w nazwie.

Aktualizacja

 1. Dodane statystyki Live. Wykres pokazuje ruch PPPoE w czasie rzeczywistym oraz procentowe wysycenie wg. aktualnej taryfy. Funkcja działa na Cisco ASR, MikroTik, RedBack SE100/600. Dla każdej aktualnie oglądanej sesji wysyłane jest jedno zapytanie co 1-10s niezależnie od tego na ilu urządzeniach dany wykres jest oglądany.
 2. Dodana obsługa OLT Dasan V81xx. OLT posiada inną numerację i nazwy portów PON niż wcześniej obsługiwane.
 3. Dodana możliwość importu zwrotów bankowych (BZ) w plikach zestawień
 4. Dodana opcja blokowania MAC przy logowania PPPoE na Cisco ASR
 5. Dostosowane limity zapytań przy pobieraniu danych z Lovo
 6. Rozliczanie nowych dokumentów odbywa się w tle
 7. Poprawione odświeżanie statusu sesji SIP na kontach VoIP z przeniesionym CLID-em w centralach Adescom
 8. Poprawione odczytywanie ID reselera gdy na liście znajduje się tylko jeden klient na centrali Adescom
 9. Poprawiony błąd w JPK gdy żaden klient nie miał wybranego kraju
 10. Poprawiony błąd przy wyłączaniu powiadomień na Cisco ASR gdy klient miał aktywne powiadomienie nieblokujące oraz blokadę
 11. Zwiększony timeout przy komunikacji z OLT Dasan (istotne przy dużej liczbie ONU)
 12. Przy zmianie prędkości PPPoE przez CoA gdy wartości Limit-at/Threshold/Burst były w różnych jednostkach np. kbits i Mbits to sesja zamiast zmiany prędkości była rozłączana przez MT
 13. Poprawione odczytywanie wersji RoS przy dodawaniu NAS w przypadku gdy pakiet “Wireless” nie jest zainstalowany
 14. Poprawione usuwanie statycznych dzierżaw DHCP i wpisów ARP przy usunięciu STB
 15. Poprawione wykresy temperatur OLT
 16. W zmiennych IPTV: _pakiet_nazwa i _razem_nazwa przy braku subskrypcji wstawia się (brak) zamiast (brak subskrypcji)

Aktualizacja

 1. Zoptymalizowane dodawanie zestawień bankowych (zajmuje ok. 1s nawet przy kilkuset wpłatach).
 2. Szybsze wczytywanie tabel w menu: Pulpit
 3. Na wykresie radiusa w konta inne niż PPPoE były sumowane z kontami ‘nigdy-online’
 4. Dodana kolumna “od zmiany” na liście zgłoszeń która umożliwia sortowanie zgłoszeń wg. daty ostatniego komentarza
 5. Dodana możliwość używania <img> w szablonach e-mail
 6. Dodana nazwa kraju odbiorcy FV w zestawieniu JPK przy sprzedaż poza EU
 7. Dodany symbol klienta w mailu ze zmianą statusu zgłoszenia i po dodaniu notatki
 8. Dodana możliwość ustawienia blokady numeracji dla FV, KFS, KP, KW oraz not korygujących w menu: Ustawienia -> Numeracja dokumentów.
 9. Dodane pole z opcjonalną nazwą i lokalizacją serwera IP -> Serwery
 10. Dodane pole z opcjonalną nazwą puli w IP -> Pule PPPoE
 11. Dodany wydruk proformy faktury z karty klienta
 12. Dodane – filtrowanie wg. OLT (w miejscu Wireless AP) w menu: IP -> PPPoE
 13. Dodana opcja ‘nie grupowania połączeń na bilingu uproszczonym wg. frakcji’ w Ustawienia -> Zmienne
 14. Dodana opcja ‘nie drukuj bilingu uproszczonego na FV’ w ustawieniach
 15. Dasan – opis ONU widoczny na karcie klienta
 16. Dasan – poprawiona ciągłość wykresów CPU i statystyk interface OLT w Urządzenia -> Lista NAS przy dużej liczbie OLT
 17. Dasan – zmniejszona liczba pełnych synchronizacji wykonywanych automatycznie
 18. Dasan – zmieniony został sposób komunikacji z OLT w taki sposób aby wszystkie parametry wysyłane przez SNMP znajdowały się w jednym pakiecie. Rozwiązuje to sporadycznie występujący błąd przy dodawaniu ONT/zmianie profilu lub opisu.
 19. Dasan – dodana opcja “factory reset” w zakładce parametry
 20. Dasan – dodana opcja “clear mac table” w zakładce parametry
 21. Dasan – dodane przyciski “Activate / Deactivate / Restart ONU” w zakładce parametry
 22. Dasan – poprawione podstawienie rate-limit w XML
 23. Dasan – dodana konfiguracja WiFi 5GHz
 24. Zmienna saldo dostępna w mailach wysyłanych z karty klienta
 25. Zwiększone pole na nazwę firmy na karcie klienta, fakturach i notach
 26. Cambium – możliwość zmiany konfiguracji STA w taki sposób aby nie zawierała SSID
 27. Cambium – poprawione wysyłanie Elevate do CPE UBNT na Debian 9
 28. Cisco ASR – szybsze wyłączanie powiadomień nieblokujących u klientów offline np. po zaksięgowaniu wpłaty
 29. Lovo – nowy URL do API
 30. Lovo – poprawione blokowanie przy synchronizacji w Debian 9
 31. UBNT – poprawione pobieranie kopii zapasowych niektóych modeli
 32. Poprawiony numer konta na startch wersjach wezwań gdy kilka firm w bazie
 33. Poprawiony wybór konta e-mail gdy w API zmianna konto_id wskazuje konto inne niż SMTP lub nieistniejące
 34. Poprawiony wydruk zestawienia faktur
 35. Poprawione wczytywanie zestawień ING w formacie MT940 przy dłuższym numerze referencyjnym wpłaty
 36. Poprawione filtrowanie Cambium -> Lista STA wg. AP oraz usunięte z listy AP, STA pełniąca funkcję zakończenia sieci
 37. Poprawione statystyki MCS i CCQ na wykresach Cambium
 38. Poprawiony rejestr sprzedaży wg. towarów. Kolumna ilość wskazywała nieprawidłową wartość gdy FV miała włączonych kilka cech.
 39. Poprawione przypisywanie kont PPPoE do AP / OLT po przełączeniu ONT do innego PON/OLT
 40. Poprawione dodawanie wpłat niepowiązanych w przypadku rozliczania na podstawie numeru faktury w tytule przelewu
 41. Adescom – poprawiony błąd w funkcji wywoaływanej przez cron gdy gdy centrala nie ma ustawionego snmp v3
 42. Ustawiony timeout przy generowaniu statystyk w menu: Pulpit -> Zasoby zapobiega to blokowaniu np. gdy któyś dysk sieciowy nie pracuje prawidłowo