Aktualizacja

 1. dodano możliwość ustawienia delegacji na etapie dodawania zgłoszenia
 2. dodano możliwość wykonania przesunięcia magazynowego dla wielu towarów jednocześnie
 3. aneks wznowienia usług działa też dla rezygnacji (wcześniej tylko dla zawieszenia)
 4. dodano możliwośc drukowania książeczek opłat dla wielu klientów jednocześnie
 5. poprawione formatowanie umowy gdy nazwa pakietu zawiera więcej niż jeden wiersz
 6. faktury są wysyłane na email tylko w godz. 7.00 do 23.00
 7. dodano możliwość wyboru orientacji pionowej lub poziomej dla wydruku rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT korekt
 8. w rejestrach VAT widoczne są tylko kolumny ze stawkami podatkowymi które występują na drukowanej liście
 9. informacja jeśli dostępne są nowe aktualizacje, możliwość samodzielnej instalacji aktualizacji z poziomu programu
 10. dodano skrypt monitorujący działanie radiusa
 11. opcja wyłączenia drukowania salda w ustawieniach wydruku faktury nie działała prawidłowo
 12. usunięcie faktury z karty podglądu klienta przenosiło do listy faktur
 13. zoptymalizowane zadania cykliczne

Aktualizacja

 1. dodano możliwość zdefiniowania dodatkowego terminu płatności na stronie edycji danych klienta
 2. dodano przesunięcia międzymagazynowe MM
 3. usunięcie towaru z magazynu nie blokuje już adresu MAC i numeru seryjnego
 4. dodano rabat kwotowy netto na stronie edycji usługi
 5. dodano rabat promocyjny który umożliwia zdefiniowanie dowolnej kwoty netto za pierwsze miesiące abonamentu np. 1. miesiąc: 0zł 2. miesiąc 2zł, 3. miesiąc: 3zł
 6. logo na stronie logowania do BOA przenosi do strony www
 7. poprawiony indeks dla wpłat bankowych o dłuższym numerze niż 16 znaków
 8. dodano powiadomienia bezterminowe (1-3 potwierdzeń) i cykliczne (6h – 14dni)
 9. WZ z karty podglądu klienta nie wybierało domyślnie odbiorcy towaru
 10. na zestawieniu sprzedaży według towarów dodano kolumnę “na FV” która uwzględnia sprzedaż z rabatami
 11. uzupełniona lista uprawnień pracowników
 12. przy symulacji faktur seryjnych dodany link do faktury jeśli została już wystawiona
 13. przy edycji umowy zmienna {add_page} zamyka obramowanie przed przejściem do kolejnej strony
 14. poprawione formatowanie przy podglądzie powiadomień www
 15. jeśli przy wyświetleniu powiadomienia zostanie wykryta próba aktualizacji np. programu antywirusowego to powiadomienie zostaje wyłączone na czas zdefiniowany w ustawieniach i ponownie włączone po tym czasie
 16. dodane wykrywanie przestojów: mikrotik_api, snmp oraz restartów urządzeń z włączonym snmp
 17. dodany uptime urządzeń w Lista NAS
 18. dodano możliwość drukowania kodów kreskowych w książeczce opłat i fakturach VAT
 19. na umowie VoIP dwie opcje fakturowania: a) abonament aktualny miesiąc, połączenia poprzedni; b) abonament następny miesiąc, połączenia poprzedni;
 20. na liście zgłoszeń dodano opcję ‘ukryj zamknięte’ – domyślnie włączona