Aktualizacja

 1. dodana możliwość ustawienia typu puli jako DHCP w menu: Ustawienia -> Pule IP -> Edytuj. Po wybraniu urządzenia pełniącego rolę serwera panel sprawdza czy podany serwer DHCP istnieje na urządzeniu. System pozwala na tworzenie statycznych dzierżaw DHCP, Queues i wpisów ARP. Wspierana jest obsługa dowolnej liczby serwerów DHCP na jednym lub wielu urządzeniach jednocześnie.
 2. dodana opcja definiująca czy saldo na FV ma określać kwotę z chwili wygenerowania faktury czy z chwili wydruku. Opcję można włączyć w menu: Finanse -> Faktury -> Ustawienia wydruku -> Saldo na FV liczone z dnia.
 3. dodana opcja “Opóźnienie w wygenerowaniu SMS po wykryciu przestoju” w Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Parametry
 4. dodany rejestr umów i usług w Finanse -> Operacje-> Rejestr umów i usług z opcją wydruku jako PDF lub eksportu do CSV
 5. pole ‘tytułem’ przy wpłatach poszerzone do 160 znaków
 6. dodana możliwość ręcznej zmiany GPS w edycji węzła (wcześniej do określenia GPS używana była baza budynkowa)
 7. dodatkowe informacje w logu klienta
 8. dodane pole “podmiot” w filtrach w rejestrze sprzedaży wg. towarów
 9. dodana możliwość podania SN innych producentów (bez prefixu DSNW) w GPON Dasan
 10. zoptymalizowane odczytywanie statystk ruchu klientów na statycznych adresach (bez PPPoE). Moduł IP_Accountign nie jest już używany.
 11. poprawione wykrywanie czy klient na statycznym IP lub DHCP jest aktywny.
 12. poprawione filtrowanie wg. kwot przy dodawaniu dodatkowej pozycji seryjnej
 13. poprawione uprawnienia przy wskaźniku sesji przy VoIP Lovo
 14. poprawione działania SMS o przestojach (SMS były wysyłane przy zadziałaniu alarmu HIGH_PING zamiast tylko przy PING)
 15. poprawione działanie aneksu wznowienia usług gdy nie wypełniono wszystkich pól
 16. poprawiony druk wezwania do zapłaty
 17. poprawione wykrywanie ONU na kartach PON > 10 w GPON Dasan
 18. poprawione działania automatycznych powiadomień SMS o zablokowaniu uslugi
 19. komunikacja z API esemeser używa obecnie połączenie szyfrowanego
 20. poprawione działania automatu TERC (poprawia tylko dane bez podanego numeru budynku lub bez wybranej miejscowości). Zwiększona trafność automatu gdy w polu ulica wpisano nazwę miejscowości bez ulic.
 21. poprawiona lista słownikowych rodzajów kabli w edycji połączenia kablowego