Aktualizacja

 1. dodana integracja z systemem windykacji ewindykator.pl. Szczegóły dostępne w mailingu.
 2. dodany format raportów SIIS 5.63
 3. aktualizacja słowników TERC i bazy budynkowej GPS
 4. poprawiony mechanizm aktualizacji słowników TERC
 5. dodane ID Towaru na drukach protokołów oraz jako zmienna
 6. dodane zmienne w umowach ODT: {kwota_pierwszej_faktury}, {ulga_abonamenty_netto_razem}, {ulga_abonamenty_brutto_razem}
 7. poprawiona obsługa zestawień bankowych w Collect rozszerzonych o unikalny ID płatności
 8. dodany wybór kategorii w panelu BOA (aby aktywować więcej niż jedną kategorię należy w menu: Ustawienia -> Słowniki -> Zgłoszenia -> należy zaznaczyć opcję “Widoczne w BOA”).
 9. poprawione wyświetlanie numerów zgłoszeń w BOA w przypadku gdy dana kategoria zgłoszeń ma indywidualny wzór numeracji
 10. wyszukiwarka uwzględnia teraz numery telefonów zapisane z myślnikiem w formacie
 11. poprawione zapisywanie treści wysyłanych e-mail do bazy
 12. przyspieszone zapisywanie w formularzu edycji PPPoE przy zmianie loginu
 13. poprawione obliczanie ulg w cenach subskrypcji IPTV na umowie
 14. poprawiony formularz dodawania dodatkowej pozycji seryjnej
 15. poprawione skracanie długich sms do 160 znaków w przypadku gdy w treści pojawił się ‘krótki myślnik”
 16. poprawiony formularz noty obciążeniowej
 17. poprawione usuwanie /simple queues po usunięciu STB