Aktualizacja

 1. Dodane klikane wartości w kolumnie “NET” w zasięgach
 2. Rozbudowane komunikaty przy błędach w komunikacji z centralą VoIP.
 3. Poprawione przetwarzanie daty w nowych bilingach Lovo
 4. Poprawione zgody na upublicznienie w eksporcie SIIS
 5. Panel operatora jak i BOA dostosowany do pracy z adresacją IPv6 (obsługa adresowania IPv6 dla CPE dodana wcześniej)
 6. Nowa formatka wyboru cechy na liście klientów. Umożliwia dynamiczne filtrowanie i wybór wielu cech jednocześnie.
 7. Nowe formatka wybory cech klientów i cech faktur w Finanse -> Faktury.
 8. Dodane dynamiczne filtrowanie w Urządzenia – SIIS – Zasięgi -> Ulice
 9. Dodana możliwość wstawiania dowolnej liczby załączników w szablonach e-mail
 10. Dodana edycja budynku w zasięgach z możliwością poprawienia GPS i listą klientów w budynku
 11. Dodana możliwość tworzenia zadań z poziomu budynku np. zbierania informacji  handlowych lub dodawania notatek dot. infrastruktury. Utworzone zadania są też widoczne w kalendarzu.
 12. Dodane podsumowanie: Klienci -> Lista – Info z liczbą klientów wg. statusu, podmiotu, salda i salda przeterminowanego
 13. Dodane podsumowanie: Finanse -> Faktury – Info z sumą brutto oraz suma gotówką
 14. Dodane podsumowanie: Finanse -> Kasa i bank -> Info z liczbą i sumą wpłat / zwrotów i wypłat podzielonych na rodzaj dokumentu
 15. Usprawniony import słowników zewnętrznych
 16. Poprawiane wyświetlanie danych wybranego klienta w edycji VoIP
 17. Poprawione raportowane zasięgów jeśli węzeł z zakończeniami światłowodowymi posiada też przyłącza radiowe
 18. Poprawiony raport transferów finansowych gdy w jednej bazie kilku operatorów.
 19. Poprawione wstawiania dodatkowego numeru kontaktowego [TEL2] przy dodawaniu zadań z Kalendarza
 20. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie formularzy przy dużej bazie klientów: edycja klienta, dodawanie i edycja zgłoszenia, edycja PPPoE, dodawanie i edycja konta VoIP
 21. Jeśli w ustawieniach poczty wychodzącej dodany jest parametr Replyto to From nie będzie domyślnie kopiowane do Replyto (“odpowiedz wszystkim” pojawiały się dwa adresy)
 22. Poprawki w działaniu kalendarza
 23. Poprawione i przyśpieszone uzupełnianie miejscowości w zasięgach TERC
 24. Zmienione kodowanie nagłówka wysyłanych e-mail w taki sposób aby wiadomość mogła zawierać znaki specjalne w nazwie nadawcy (pole from).
 25. Dodany kolor oznaczający status klienta w menu: Klienci -> Lista, IP -> GPON, Finanse -> Faktury i Finanse -> Wpłaty.