Aktualizacja

 1. aktualizacja formatu raportów SIIS 2013
 2. dodana kolumna odległośc w Urządzenia -> Połączenia – wartość obliczana na podstawie współrzędnych GPS węzłów
 3. dodana obsługa MikroTik RoS 6
 4. bilingi VoIP z centrali Adescom i TK24 pobierane bezpośrednio do bazy danych
 5. dodana wyszukiwarka tekstu w zadaniach
 6. dodana wyszukiwarka dynamicznych adresów IP w Urządzenia -> Raporty – pomaga odnaleźć loginy klientów korzystających z adresu IP w danym dniu
 7. dodano możliwość samodzielnej zmiany parametrów programu w Ustawienia -> Zmienne
 8. dodana informacja o liczbie umów bez podpisu na stronie startowej
 9. dodano automatyczne powiadomienia SMS. Klienci -> Powiadomienia -> Automat SMS: Parametry, Treść
 10. fitrowanie klientów według rodzaju podmiotu i salda
 11. filtrowanie faktur według rodzaju podmiotu
 12. wybór sposobu dostarczania faktur przy dodawaniu klienta/umowy
 13. szybsze obliczanie salda klienta przy wystawieniu pojedynczego dokumentu
 14. poprawione obliczanie terminu wyłączenia usługi gdy klient posiada nierozliczone korekty
 15. opcja ‘wystaw KP’ przy dodawaniu przyłącza domyślnie przyjmuje taką wartość jak dla ostatnio dodanej umowy
 16. uzupełnione pole data przy zmiennej {podpis_abonenta}
 17. zaktualizowane ACL przy uprawnieniach pracowników
 18. nieprawidłowy pesel nie blokuje możliwości dodania przyłącza
 19. przyciski KPx1 i BSx1 na karcie podglądu klienta tylko gdy istnieją zobowiązania miesięczne