Aktualizacja

 1. Dodana sprzedaż MVNO do raportu Sprzedaży wg. rodzaju przyłącza
 2. Dodane sterowanie uprawnieniami pracowników do modułu Jambox
 3. Dodane fakturowanie pozycji z poprzedniego okresu bilingowego z Jambox jeśli jest to pozycja cząstkowa
 4. Dodane menu: Magazyn -> Podsumowanie
 5. Dodany tytuł wpłaty w eksporcie wpłat EPP
 6. Dodane logowanie błędów do pliku przy wysyłce SMS
 7. Dodane logowanie przy zmianie usługi powiązanej z umową
 8. Dodany link do uzupełnienia współrzędnych GPS w raporcie “Usługi w adresach”
 9. Zwiększona liczba znaków w nazwie wystawcy dokumentów do 128
 10. Dodane blokowanie przycisku “Dalej” w kreatorze aby zapobiec wielokrotnemu kliknięciu
 11. Dodana opcja: Klienci -> Zgłoszenia -> Ukryj starsze niż rok
 12. Aktualizacja odsetek ustawowych
 13. Poprawione wyświetlanie listy Mobiles w module MVNO
 14. Poprawione odświeżanie danych pobranych z API w przypadku zmian wykonywanych w module MVNO
 15. Poprawka w fakturowaniu subskrypcji IPTV przy zmiennym okresie usługi
 16. Poprawki w raporcie PIT
 17. Poprawka w module Jambox, przy edycji mogły znikać polskie znaki
 18. Poprawione wyświetlanie niepowiązanych kont PPPoE przy włączonym module zaawansowanych uprawnień
 19. Poprawka w generowaniu odsetek od faktur z naliczonymi odsetkami
 20. Poprawione dodawania wpisu w logu przy wysyłce e-mail z karty klienta
 21. Poprawiony znacznik pozycji seryjnej usług MVNO
 22. Poprawione automatyczne wysyłanie aktualizacji do API sidusis po dodaniu nowego zasięgu w Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi
 23. Poprawka w eksporcie EPP w wariancie dla biura rachunkowego
 24. W eksporcie wpłat w formacie EPP typ kontrahenta zmieniony na “dostawca/odbiorca” oraz dodany eksport wypłat KW.
 25. Przyśpieszone zapisywanie przy edycji rekordu objętego transakcją np. edycja faktury
 26. W edycji faktury gotówkowej, opcja “Wystaw KP” ustawia się domyślnie tak jak na fakturze źródłowej
 27. Poprawiony błąd w funkcji klonowania szablonu XML w GPON -> Dasan -> Szablony -> Klonuj.
 28. Po uzupełnieniu adresu e-mail w kreatorze klienta następuje automatyczne zaznaczenie cechy dot. wysyłki faktur na e-mail
 29. Usprawnione pobierane nazwy producenta urządzenia z bazy MAC
 30. Zoptymalizowane działanie szczegółowych wykresów PPPoE dla dużych zakresów czasu