Aktualizacja

 1. poprawiony wygląd faktury gdy znajdują się na niej różne dane nabywcy i odbiorcy
 2. ujednolicony sposób oblicza wartości na fakturach z datą wystawienia od 2017-01-01 (nowa metoda zapewnia spójność z eksportem do aplikacji zewnętrznych).
 3. dodana możliwość ręcznej zmiany GPS poszczególnych przyłączy. Jeśli zakończenie sieci (budynek) w którym znajduje się przyłącze nie ma podanych współrzędnych GPS to zostaną one skopiowane z danych przyłącza.

Aktualizacja

 1. dodane pola definiujące dane Nabywcy w edycji klienta oraz na FV.
  Nabywcą jest podmiot który rozlicza się z podatku (np. Powiat / Gmina) dlatego należy pamiętać aby w przypadku gdy Nabywca jest innym podmiotem niż Odbiorca uzupełnić NIP Nabywcy.
 2. poprawione automatyczne obliczanie odległości połączeń linii bezprzewodowych pomiędzy węzłami
 3. poprawione wyświetlanie połączeń węzłów na mapie
 4. poprawiony numer konta na wezwaniu do zapłaty gdy klient zostanie przypisany do nowego podmiotu
 5. poprawione sortowanie faktur przy wzorcu numeracji {n}/…./{r}
 6. poprawiona obsługa zestawień mBank MT940 w przypadku gdy części identyfikująca klienta jest  identyczna jak w jednocześnie używanych kontach z innego banku